1
Údržba Saeco

JAK ODSTRANIT PROBLÉMY ESPRESOVAČE SAECO?


Níže najdete návrhy řešení některých častějších problémů, ke kterým může občas u espresovačů Saeco docházet. Všechny návody i podpůrná videa lze použít na celou nabídku plně automatických kávovarů Saeco (Xelsis, PicoBaristo, PicoBaristo Deluxe, Incanto, GranBaristo, Exprelia, Energica, Intelia, Intuita, Minuto, Synthia, Xsmall a všechny ostatní).

Vyberte typ problému, podle něhož najdete řešení

Milk foam
Mléčná pěna
Brew group
Varná jednotka
Noise
Šum
Alarm light/message
Kontrolka/zpráva alarmu
Coffee quality
Kvalita kávy
No/few drops of coffee
Žádná káva nebo jen několik kapek kávy
Leaking
Únik vody
Grinding
Mletí
On/Off
Zapnuto/vypnu
Můj přístroj nevytváří dobrou mléčnou pěnu
Nedaří se mi vyjmout spařovací jednotku
Nedaří se mi vložit spařovací jednotku
Na displeji se zobrazí servisní chybový kód
Zpráva „Vyprázdnit nádobku“ nezmizí
Kontrolka odstranění vodního kamene nezhasne po odstranění vodního kamene.
Nerozumím významu signálů kontrolek na přístroji
Z přístroje vyteče pouze několik kapek kávy
Nevytéká žádná káva ani voda
Zdá se, že z přístroje vytéká voda.

NEDAŘÍ SE MI VYJMOUT SPAŘOVACÍ JEDNOTKU

Pokud se vám nedaří vložit spařovací jednotku, nejsou přístroj a spařovací jednotka v neutrální poloze. 

Postupujte podle pokynů níže a podívejte se na podpůrné video*, ve kterém naleznete podrobnější pokyny.

 

 1. Vraťte na místo nádobku na mletou kávu a nádobku na odkapávání. Zavřete servisní dvířka, ale spařovací jednotku ponechte venku. 
 2. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypněte přístroj. Počkejte, až bude zcela vypnutý a nebudou slyšet žádné zvuky.
 3. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně do polohy VYPNUTO (0). Pokud přístroj není vybaven hlavním vypínačem, odpojte jej ze sítě. 
 4. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně do polohy ZAPNUTO (-). Pokud přístroj není vybaven hlavním vypínačem, zapojte jej zpět do sítě.
 5. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj znovu zapněte. Počkejte, až bude zcela zapnutý a nebudou slyšet žádné zvuky. 
 6. Nastavte spařovací jednotku do neutrální pozice podle podpůrného videa. Jinak ji nelze vložit. 
 7. Vyjměte nádobku na mletou kávu a nádobku na odkapávání, otevřete servisní dvířka a zasuňte spařovací jednotku zpět na kolejnice. Při vkládání spařovací jednotky nemačkejte tlačítko.
 8. Vraťte na místo nádobku na mletou kávu, nádobku na odkapávání a zavřete servisní dvířka.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

I cannot remove brew group
Přehrávání
Philips Saeco espresso machine cannot remove brew group
Přehrávání
Philips Saeco espresso machine cannot remove brew group
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

NEDAŘÍ SE MI VLOŽIT SPAŘOVACÍ JEDNOTKU

 

Pokud se vám nedaří vložit spařovací jednotku, nejsou přístroj a spařovací jednotka v neutrální poloze. 

Postupujte podle pokynů níže a podívejte se na podpůrné video*, ve kterém naleznete podrobnější pokyny.

 

 1. Vraťte na místo nádobku na mletou kávu a nádobku na odkapávání. Zavřete servisní dvířka, ale spařovací jednotku ponechte venku. 
 2. Stisknutím tlačítka ON/OFF vypněte přístroj. Počkejte, až bude zcela vypnutý a nebudou slyšet žádné zvuky.
 3. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně do polohy VYPNUTO (0). Pokud přístroj není vybaven hlavním vypínačem, odpojte jej ze sítě. 
 4. Přepněte hlavní vypínač na zadní straně do polohy ZAPNUTO (-). Pokud přístroj není vybaven hlavním vypínačem, zapojte jej zpět do sítě.
 5. Stisknutím tlačítka ON/OFF přístroj znovu zapněte. Počkejte, až bude zcela zapnutý a nebudou slyšet žádné zvuky. 
 6. Nastavte spařovací jednotku do neutrální pozice podle podpůrného videa. Jinak ji nelze vložit. 
 7. Vyjměte nádobku na mletou kávu a nádobku na odkapávání, otevřete servisní dvířka a zasuňte spařovací jednotku zpět na kolejnice. Při vkládání spařovací jednotky nemačkejte tlačítko.
 8. Vraťte na místo nádobku na mletou kávu, nádobku na odkapávání a zavřete servisní dvířka.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

I cannot insert brew group
Přehrávání
Philips Saeco espresso machine cannot insert brew group
Philips Saeco espresso machine cannot insert brew group
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

PROČ MŮJ PŘÍSTROJ NEVYTVÁŘÍ DOBROU MLÉČNOU PĚNU?

 

Pokud karafa na mléko nenapěňuje mléko, může to mít různé příčiny i řešení.

1. Součásti systému na mléko jsou znečištěné.

Odpojte všechny součásti systému na mléko, včetně trubiček, a vyčistěte je.


2. Trubička na mléko není řádně spojena s napěňovací jednotkou nebo příslušenstvím cappuccinatore.
Trubičku na mléko řádně připojte k napěňovací jednotce nebo příslušenství cappuccinatore.


3. Mléko není studené.

Nejvhodnější je používat mléko přímo z lednice o teplotě 4 stupně.


4. Nepoužíváte mléko správného typu.

Testováno bylo polotučné a tučné kravské mléko, sójové mléko a mléko bez laktózy, u kterých bylo prokázáno, že dobře tvoří pěnu.

 

5. Dávkovací hubička karafy na mléko není zcela vysunutá (nevztahuje se na kávovar Xelsis).
Zkontrolujte, že je zcela vysunutá.

Philips Saeco espresso machine clean milk carafe

Řada Saeco Xelsis SM76XX

Philips Saeco espresso machine clean milk carafe
Přehrávání

Řada Saeco Xelsis SM75XX

Philips Saeco espresso machine clean milk carafe
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

PŘÍSTROJ VYDÁVÁ HLASITÝ ZVUK

Při používání espresovače je zvuk normální. Pokud uslyšíte neobvyklé zvuky, zde se dozvíte, co mohlo tento problém způsobit a jak jej snadno vyřešit.

Hlasitý zvuk během mletí může být způsoben:


1. Zablokovaným otvorem na kávu.
Odblokování otvoru na kávu může tento problém vyřešit. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o čištění přístroje.

2. Mletím nastaveným na nejjemnější mletí.
Nastavení mletí upravte na hrubší mletí. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o prvním použití a přizpůsobení nastavení.

Hlasitý zvuk během proplachování nebo spařování může být způsoben:


1. Zachycením kávových zrn nebo jejich zbytků pod nádržkou na vodu a nasáváním vzduchu
Vyjměte nádržku na vodu a odstraňte z ní veškeré zbytky kávových zrn. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o čištění přístroje.

2. Spařovací jednotka je ucpaná nečistotami nebo není dobře promazaná
Vyjměte spařovací jednotku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a podle potřeby promažte. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu pro čištění, vložení a vyjmutí spařovací jednotky.

3. Z přístroje je třeba odstranit vodní kámen.

Pokud jste nějakou dobu přístroj neodvápňovali nebo jste čištění několikrát odložili, je nyní čas odstranit vodní kámen z vašeho přístroje. Vodní kámen z přístroje odstraňujte pouze odvápňovacím prostředkem Philips/Saeco. Na stránce o odstraňování vodního kamene naleznete konkrétní pokyny pro váš přístroj.

 

4. Používáním filtru AquaClean/Brita

Filtr nebyl před umístěním řádně připraven nebo může být ucpaný.

Vypněte přístroj. Vyjměte filtr a zkuste znovu připravit kávu. Pokud tak kávu lze připravit, před vložením filtru zpět se ujistěte, že je řádně připraven – viz video s návodem, jak připravit filtr AquaClean. Vložte připravený filtr zpět a připravte kávu. Pokud problém stále trvá, filtr může být ucpaný a je třeba jej vyměnit. *Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Příprava filtru AquaClean

Prepare AquaClean filter
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

Na displeji se zobrazí servisní chybový kód

Pokud se objeví servisní chybový kód 1, 3, 4, 5, 14 nebo 19, přístroj nelze nadále používat. Podpůrná videa* vám pomohou problém vyřešit. Pokud se zobrazí jakýkoli jiný kód, doporučujeme obrátit se na naši zákaznickou podporu.

Servisní chybový kód 1

Značí, že otvor na kávu je blokován mletou kávou. Odblokování otvoru na kávu může tento problém vyřešit. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu. 

 

 

Servisní chybový kód 1

Značí, že otvor na kávu je blokován mletou kávou. 

Odblokování otvoru na kávu může tento problém vyřešit. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu.   

 

1. Vypněte přístroj. 

2. Vyjměte spařovací jednotku.

3. Pomocí rukojeti lžičky otvor na kávu odblokujte. 

4. Umístěte spařovací jednotku zpět.

5. Přístroj znovu zapněte.

6. Nastavení mletí změňte na hrubší mletí.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro modely zmíněné v názvu, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Číst víceČíst méně

Servisní chybový kód 3/4

Spařovací jednotka je ucpaná, není řádně promazaná nebo nesedí bezpečně na místě. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu a problém vyřešte

 

1. Vypněte přístroj.

2. Vyjměte spařovací jednotku a omyjte ji vodou. 

3. Namažte spařovací jednotku podle pokynů v podpůrném videu.

4. Vložte spařovací jednotku zpět a ujistěte se, že bezpečně sedí na místě. Při správném vložení a zajištění uslyšíte tiché cvaknutí. 

5. Přístroj znovu zapněte.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro modely zmíněné v názvu, ale pro všechny plně automatické espresovače.

 

Číst víceČíst méně

Servisní chybový kód 5

Tento kód může mít různé příčiny. Jedno z následujících řešení může váš problém vyřešit. Podrobnější pokyny naleznete v podpůrném videu*.

 

1. Do vodního okruhu se dostal vzduch nebo došlo k zachycení kávových zrn pod nádržkou na vodu.
Vypněte přístroj. Vylijte vodu a zkontrolujte, zda je nádržka na vodu čistá a neobsahuje zbytky kávových zrn. Poté přístroj. znovu zapněte. Zkuste nechat protéct 2–3 šálky horké vody.

2. Pokud používáte filtr AquaClean/Brita
Filtr nebyl před umístěním řádně připraven nebo je ucpaný.
Vypněte přístroj. Vyjměte filtr a zkuste znovu připravit kávu. Pokud tak kávu lze připravit, před vložením vodního filtru zpět se ujistěte, že je řádně připraven. Vložte připravený filtr zpět. Pokud problém stále trvá, filtr může být ucpaný a je třeba jej vyměnit.

3. Spařovací jednotka je ucpaná
Vypněte přístroj. Vyjměte spařovací jednotku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a podle potřeby ji promažte. Vložte spařovací jednotku zpět a přístroj znovu zapněte.

4. Částice vodního kamene blokují okruh systému.
Přístroj na několik hodin vypněte. Přístroj znovu zapněte a pokud chybový kód zmizí, odstraňte vodní kámen z přístroje. Pro odstraňovaní použijte odvápňovací prostředek Philips/Saeco. V oddíle odstraňování vodního kamene naleznete konkrétní pokyny pro váš přístroj.

*Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Číst víceČíst méně

Servisní chybový kód 14

Přístroj je přehřátý. Na 60 minut jej vypněte.

 

Servisní chybový kód 19

 • Nechte přístroj, aby se z přepravní teploty přizpůsobil pokojové teplotě.
 • Přístroj na 30 minut vypněte a poté jej znovu zapněte.

Podpůrné video pro chybový kód 1

Error code 1 support movie
Přehrávání

Podpůrné video pro chybový kód 3/4

Error code 3/4 support movie
Přehrávání

Podpůrné video pro chybový kód 5

Error code 5 support movie
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

ZPRÁVA „VYPRÁZDNIT NÁDOBKU NA MLETOU KÁVU“ NEMIZÍ

Pokud vyprázdníte nádobku na mletou kávu, když je přístroj vypnutý, počítadlo cyklů přípravy kávy se neresetuje a zpráva „vyprázdnit nádobku na mletou kávu“ nezmizí. Nebo přístroj vyvolá zprávu, i když nádobka ještě není plná.

Jak zajistit, aby zpráva zmizela:
• Když je přístroj zapnutý, vyjměte nádobku na mletou kávu, počkejte alespoň 5 sekund a poté ji znovu vložte.
• Podpůrné video lze použít nejen pro modely zmíněné v názvu, ale pro všechny plně automatické espresovače.
The ‘empty coffee grounds container’ message does not disappear
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

KONTROLKA ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE NEZHASNE PO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE.

Pokud kontrolka odstranění vodního kamene stále svítí, s největší pravděpodobností jste po dokončení cyklu odstranění vodního kamene přístroj dostatečně nepropláchli vodou.
Propláchněte přístroj další plnou nádržkou vody.

Pokud jste postup odstranění vodního kamene zastavili vypnutím přístroje a nevíte, jak jej obnovit, požádejte o pomoc náš tým péče o zákazníky.

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

NEROZUMÍM VÝZNAMU SIGNÁLŮ KONTROLEK NA ESPRESOVAČI

Kontrolky na espresovači vás informují o tom, co dělat, a také o stavu vašeho přístroje.

Uživatelská příručka obsahuje samostatnou kapitolu věnovanou významu kontrolek. Pomocí funkce vyhledávání si vyhledejte a stáhněte odpovídající uživatelskou příručku pro espresovač Philips a Saeco.

Poznámka: Pokud blikají všechny kontrolky současně, obraťte se na naše středisko péče o zákazníky, které vám poskytne pomoc.

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

KÁVOVAR VAŘÍ VODNATOU KÁVU

Pokud je káva příliš vodnatá, může to mít různé příčiny i řešení. Zde zjistíte, co mohlo problém způsobit a jak jej snadno vyřešit. 

 

1. Při prvním použití

Je normální, že káva z prvních šálků může být vodnatá, protože adaptibilní systém Saeco se stále nastavuje. Připravte ještě 5–7 šálků kávy.

 

2. Spařovací jednotka je ucpaná nečistotami nebo není dobře promazaná.

Vyjměte spařovací jednotku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a podle potřeby promažte. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu pro čištění, vložení a vyjmutí spařovací jednotky. 

 

3. Objem kávy byl upraven pomocí funkce MEMO

Pomocí tlačítka pro přípravu kávy upravte objem kávy. Stiskněte a podržte příslušné tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí ikona „Memo“. Přístroj přejde do fáze programování a začne připravovat zvolenou kávu. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o prvním použití a přizpůsobení nastavení.

 

4. Otvor na kávu blokuje mletá káva

Odblokování otvoru na kávu může tento problém vyřešit. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o čištění přístroje.

 

5. Mletí je nastaveno na hrubé mletí 

Nastavení mletí upravte na jemné mletí. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o prvním použití a přizpůsobení nastavení.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro modely zmíněné v názvu, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Proplachování spařovací jednotky

How to rinse brew group
Přehrávání

Odblokování otvoru na kávu

Philips Saeco espresso machine unblock coffee funnel
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

Z PŘÍSTROJE VYTEČE POUZE NĚKOLIK KAPEK KÁVY

Pokud z přístroje vyteče pouze několik kapek kávy, může to mít různé příčiny i řešení. Zde zjistíte, co mohlo problém způsobit a jak jej snadno vyřešit. 

 

1. Spařovací jednotka je ucpaná nečistotami nebo není dobře promazaná

Vyjměte spařovací jednotku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a podle potřeby promažte. Mezi podpůrnými videi* najděte příslušný návod s pokyny pro čištění nebo mazání a pro vložení a vyjmutí spařovací jednotky. 

 

2. Hubička na kávu je ucpaná.

Otvory ve výpusti kávy zkuste opatrně vyčistit pomocí jehly. 

 

3. Pokud používáte filtr AquaClean/Brita

Filtr nebyl před umístěním řádně připraven nebo může být ucpaný.

Vypněte přístroj. Vyjměte filtr a zkuste znovu připravit kávu. Pokud tak kávu lze připravit, před vložením filtru zpět se ujistěte, že je řádně připraven – viz video s návodem, jak připravit filtr AquaClean. Vložte připravený filtr zpět a připravte kávu. Pokud problém stále trvá, filtr může být ucpaný a je třeba jej vyměnit.

 

4. Z přístroje je třeba odstranit vodní kámen.

Pokud jste nějakou dobu přístroj neodvápňovali nebo jste čištění několikrát odložili, je nyní čas odstranit vodní kámen z vašeho přístroje. Vodní kámen z přístroje odstraňujte pouze odvápňovacím prostředkem Philips/Saeco. Na stránce o odstraňování vodního kamene naleznete konkrétní pokyny pro váš přístroj.

 

5. Pro přístroje Exprelia nebo Xelsis.

Ovladač SBS je vypnutý. Otočte ovladač SBS do střední polohy a připravte si espresso.

 

6. Nechte protéct horkou vodu.

Do systému se mohl dostat vzduch. Necháte-li přístrojem protéct horkou vodu, problém se tím odstraní.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Proplachování spařovací jednotky

How to rinse the brew group
Přehrávání

Promazávání spařovací jednotky

How to grease the brew group
Přehrávání

Příprava filtru AquaClean

How to prepare the AquaClean filter
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

NEVYTÉKÁ ŽÁDNÁ KÁVA ANI VODA

Tento kód může mít různé příčiny. Jedno z následujících řešení může váš problém vyřešit. Podrobnější pokyny naleznete v podpůrném videu*.

1. Při prvním použití
Je normální, že káva z prvních šálků může být vodnatá, protože adaptibilní systém Saeco se stále nastavuje. Připravte ještě 5–7 šálků kávy.

2. Zachycení kávových zrn nebo jejich zbytků pod nádržkou na vodu a nasávání vzduchu
Vyjměte nádržku na vodu a odstraňte z ní veškeré zbytky kávových zrn. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu* o čištění přístroje.

3. Spařovací jednotka je ucpaná nečistotami
Vyjměte spařovací jednotku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a podle potřeby promažte. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu pro čištění, vložení a vyjmutí spařovací jednotky.

4. Pokud používáte filtr AquaClean/Brita.
Filtr nebyl před umístěním řádně připraven nebo může být ucpaný.
Vyjměte filtr a zkuste znovu připravit kávu. Pokud tak kávu lze připravit, před vložením filtru zpět se ujistěte, že je řádně připraven – viz video s návodem, jak připravit filtr AquaClean. Vložte připravený filtr zpět a připravte kávu. Pokud problém stále trvá, filtr může být ucpaný a je třeba jej vyměnit.

5. Do vodního okruhu se dostal vzduch
Nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.

6. Přístroje Exprelia nebo Xelsis
Ovladač SBS je vypnutý. Otočte ovladač SBS do střední polohy a připravte si espresso.

7. Z přístroje je třeba odstranit vodní kámen.
Pokud jste nějakou dobu přístroj neodvápňovali nebo jste čištění několikrát odložili, je nyní čas odstranit vodní kámen z vašeho přístroje. Vodní kámen z přístroje odstraňujte pouze odvápňovacím prostředkem Philips/Saeco. Na stránce o odstraňování vodního kamene naleznete konkrétní pokyny pro váš přístroj.

*Podpůrné video není relevantní jen pro zmíněné modely, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Podpůrné video

Support movie
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

ZDÁ SE, ŽE PŘÍSTROJ TEČE

 

Přítomnost vody pod přístrojem může mít několik příčin, nemusí nutně znamenat technickou poruchu. Více informací naleznete níže a také v podpůrném videu*, které obsahuje podrobnější informace.

 

V nádobce na odkapávání je voda

Pokud je v nádobce na odkapávání voda, nemějte obavy, je to normální: 

Jedná se o vodu z cyklů samočištění, které přístroj během používání provádí. Ta vytéká přímo do nádobky na odkapávání. Nejde o unikání vody z přístroje.

 

Hnědá voda / voda obsahující zbytky kávových zrn

Pokud je voda pod přístrojem hnědá nebo obsahuje zbytky kávových zrn, zkontrolujte, zda to není způsobeno přetékající nádobkou na odkapávání, rozlitím, vyjmutím nádobky na odkapávání během používání nebo ucpáním spařovací jednotky/zásobníku na zbytky. Chcete-li problém vyřešit nebo mu předejít:

– Nádobku na odkapávání vyprázdněte, když se na krytu nádobky na odkapávání zobrazí indikátor „Nádobka na odkapávání je plná“

– Než začnete z přístroje odstraňovat vodní kámen, zkontrolujte, jestli je nádobka na odkapávání prázdná

– Přístroj umístěte na vodorovný povrch

– Vyjměte spařovací jednotku a zásobník na zbytky kávy a opláchněte je pod tekoucí vodou.

 

Čistá voda pod přístrojem

Pokud je nádržka na vodu umístěna na přední straně přístroje, možná není zcela zasunuta. Zatlačte ji zpět co nejdále. 

Pokud se tímto problém nevyřeší, obraťte se zákaznickou podporu ve vaší zemi. Může docházet k úniku vody.

 

Za výpustí kávy dochází k úniku kávy nebo vody

Pokud má váš přístroj odnímatelnou výpust kávy, zkontrolujte, zda je umístěna ve správné poloze. Zatlačení výpusti kávy trochu více směrem k přístroji může tento problém vyřešit.

 

Pokud výpust kávy vašeho přístroje není odnímatelná, obraťte se na zákaznickou podporu ve vaší zemi. Může docházet k úniku vody.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro modely zmíněné v textu, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Podpůrné video

Support movie
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

PŘÍSTROJ NEMELE KÁVOVÁ ZRNA

Otvor na kávu blokuje mletá káva. Odblokování otvoru na kávu může tento problém vyřešit. Postupujte podle pokynů v podpůrném videu*.

 

 1. Vypněte přístroj. 
 2. Vyjměte varnou jednotku.
 3. Pomocí rukojeti lžičky otvor na kávu odblokujte. 
 4. Umístěte spařovací jednotku zpět.
 5. Přístroj znovu zapněte.
 6. Nastavení mletí změňte na hrubší mletí.

 

*Podpůrné video není relevantní jen pro modely zmíněné v názvu, ale pro všechny plně automatické espresovače.

Podpůrné video

Support movie
Přehrávání
The machine is not grinding the coffee beans
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne

PŘÍSTROJ SE NEZAPNE

Pokud se espresovač po stisknutí vypínače nezapne, může to mít různé příčiny i řešení.

 

1. Zkontrolujte napájecí kabel a vypínač na zadní straně přístroje

 • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen. Pevně zatlačte napájecí kabel do kávovaru i do zásuvky.
 • Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač na zadní straně přístroje.

 

2. Zapojte přístroj do jiné zásuvky

Zkontrolujte, zda ke zdroji napájení není připojeno příliš mnoho zařízení. Zkuste přístroj zapojit do jiné zásuvky.

The machine will not switch on
Přehrávání

Byly tyto informace užitečné?

Ano
Ne
**No matching rule found. Please select another answer

Vyhledat uživatelskou příručku

Chcete-li nalézt podrobné informace, zadejte název nebo číslo výrobku espresovače

Jak vám můžeme pomoci?

Příslušenství

Naše vodní filtry, přípravky na odstranění vodního kamene a výrobky pro údržbu vám pomohou připravovat kávu skvělé chuti a udržovat espresovač Saeco v dobré kondici.

Odstraňování problémů

Níže najdete návrhy řešení některých častějších problémů, ke kterým může občas u espresovačů Saeco docházet.

Zaregistrujte svůj přístroj

Zaregistrujte si kávovar ještě dnes a buďte první, kdo se dozví o našich nejnovějších výrobcích a speciálních nabídkách.

Odstraňování vodního kamene

Zjistěte všechno, co je třeba vědět o odstraňování vodního kamene, abyste prodloužili životnost svého kávovaru a zajistili, že si vždy užijete kávu optimální chuti.

Přijdejte se k Philips a získejte výhody

* Toto pole je povinné
*

*
Philips si váží Vašeho soukromí a rozhodně jej nebere na lehkou váhu. O našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte více na následujícím odkazu:http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html. O slevu 15 % na váš nákup v online obchodě Philips lze žádat pouze jednou.