Zásady ochrany osobních dat

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

 

Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

24. března, 2017

Úvod

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů spotřebitelů, které shromažďuje nebo využívá společnost Koninklijke Philips N.V. nebo její přidružené či dceřiné společnosti (Philips). Společnost Philips oceňuje zájem o naši společnost, výrobky a služby, který jste projevili návštěvou našich webových stránek www.philips.com nebo příbuzných komunikačních kanálů, jako jsou například naše stránky na sociálních sítích nebo kanály a blogy (souhrnně označovány jako „stránky společnosti Philips“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje, které společnost Philips shromáždí, když s ní vstupujete do interakce, například při návštěvě webových stránek, použití výrobků či služeb, které společnost Philips nabízí, když si zakoupíte výrobky či služby Philips, přihlásíte se k odběru informačních bulletinů, kontaktujete zákaznickou podporu, a když jednáte se společností Philips jako zákazník, dodavatel nebo obchodní partner apod.

 

Patří sem mimo jiné veškeré shromažďování všech typů osobních údajů offline i online. Některé postupy shromažďování údajů na stránkách společnosti Philips však pracují s údaji, na které se vztahují speciální požadavky (například lékařské údaje) a vyžadují odlišný přístup k ochraně osobních údajů. Kdykoli se jedná o takový případ, společnost Philips jasně uvede, že se zde postupy ochrany osobních údajů liší od postupů uvedených v tomto obecném oznámení.

 

Aby společnost Philips vytvořila globální přístup k ochraně údajů a umožnila interní přesuny údajů mezi pobočkami společnosti Philips po celém světě, přijala závazná podniková pravidla nazvaná Zásady ochrany osobních údajů společnosti Philips. Více informací o těchto zásadách naleznete na stránkách společnosti Philips věnovaných ochraně soukromých údajů (www.philips.com/privacy).

Proč vás žádáme o sdílení vašich osobních údajů

O sdílení vašich osobních údajů vás žádáme mimo jiné z následujících důvodů:

 • nákup výrobků a služeb Philips online;
 • aktivace či registrace určitých výrobků a služeb nebo vylepšení jejich funkce;
 • získání informací o výrobcích a službách společnosti Philips;
 • účast v online komunitách Philips, včetně našich blogů a kanálů/stránek na sociálních sítích;
 • ukládání vašich preferencí pro budoucí interakce a komunikaci se společností Philips;
 • pomoc při vývoji výrobků a služeba vytváření kampaní, jejichž cílem jste vy, optimalizace zákaznických služeb a neustálé vylepšování našich webových stránek;
 • pomoc při zlepšování výrobků a služeb společnosti Philips a možnost informovat vás o nových výrobcích a službách nebo vám umožnit účastnit se na jejich testování;
 • řešení spotřebitelských problémů nebo problémů s výrobky a službami;
 • doručování personalizovaných zpráv, mimořádných nabídek a reklam, které odpovídají vašim osobním zájmům, na základě informací, které jste s námi sdíleli, a informací, které jsme shromáždili prostřednictvím souborů cookie nebo podobných postupů s ohledem na vaše využití webových stránek/sociálních sítí/blogů společnosti Philips. Pokud chcete získat bližší informace o tom, jak používáme soubory cookie, klikněte sem.

 

Jednáte-li se společností Philips jakožto obchodní zákazník, dodavatel či obchodní partner, požádáme vás o poskytnutí osobních údajů mimo jiné pro následující účely:

 

 • spravování vztahů se zákazníky;
 • usnadnění přístupu k informacím;
 • zlepšení komunikace;
 • analýza a pochopení zákaznických interakcí;
 • implementace bezpečnostních programů;
 • pomoc společnosti Philips účastnit se certifikačních programů;
 • zodpovězení vašich dotazů nebo vyřešení vašich požadavků týkajících se produktů či služeb a také informování o jejich stavu;
 • poskytnutí dotazníku spokojenosti poté, co je dotaz zodpovězen nebo požadavek vyřešen

 

Vaše osobní údaje obecně zpracováváme pouze pro účely, o kterých jsme vás informovali. Pokud je použijeme k jiným (úzce souvisejícím) účelům, budou v případě, že to vyžaduje zákon, zavedena další opatření na ochranu údajů.

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat

Pokud vstupujete do interakce se společností Philips, například registrací účtu My Philips, zakoupením výrobku nebo při interakci se společností Philips prostřednictvím stránek společnosti Philips (např. označení jako „To se mi líbí“ na Facebooku), můžeme vás požádat o určité údaje nebo je získat. Jsou to například:

 

 • vaše jméno;
 • vaše e-mailová adresa;
 • vaše telefonní číslo;
 • váš profil na sociální síti;
 • vaše pohlaví;
 • váš věk;
 • informace o výrobcích a službách, které jste si zakoupili;
 • vaše využití stránek společnosti Philips a vaše aktivity na nich;
 • vaše zájmy a
 • další informace vztahující se k vašemu chování online.

 

V závislosti na možnostech, které jste zvolili ohledně nastavení na stránkách různých sociálních sítí a nastavení na stránkách společnosti Philips, mohou být také se společností Philips sdíleny určité osobní údaje o vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích (např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře, které jste zveřejnili apod.).

 

Kromě toho můžeme také prostřednictvím souborů cookie nebo podobných postupů shromažďovat osobní údaje, které mimo jiné zahrnují:

 

 • vaši IP adresu;
 • vaše ID souborů cookie;
 • váš webový prohlížeč;
 • vaše umístění;
 • webové stránky, které navštěvujete na našem webu;
 • reklamy, které jste shlédli nebo jste na ně kliknuli;
 • apod.

 

Jednáte-li se společností Philips jakožto obchodní zákazník, dodavatel či obchodní partner, můžeme shromažďovat následující údaje:

 

 • Vaše jméno
 • Vaše e-mailová adresa
 • vaše telefonní číslo;
 • váš obrázek;
 • vaši IP adresa;
 • vaše firemní adresa;
 • název a adresa firmy, pro kterou pracujete;
 • (osobní údaje, které se mohou objevit v rámci obchodního styku, např. vaše zájmy nebo váš věk)

Různé způsoby, kterými shromažďujeme vaše osobní údaje

Své osobní údaje můžete se společností Philips sdílet různými způsoby, mimo jiné například:
 

 • zaregistrováním mezi členy služby My Philips;
 • zaregistrováním nákupu nebo služby;
 • komunikací se společností Philips. Ta se může vztahovat k určitému výrobku či službě a její součástí mohou být vaše otázky určené pro nás nebo požadavky, se kterými se na nás obracíte;
 • komunikací s některým z našich zástupců střediska péče o zákazníky společnosti Philips prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo písemného styku;
 • objednáním výrobku nebo služby;
 • účastí na propagační akci, ve hře nebo soutěži;
 • účastí v aktivitě na sociální síti související s propagační akcí společnosti Philips, např. kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“;
 • žádostí o příjem zpráv na mobilní telefon/zařízení;
 • přihlášením k odběru informačního bulletinu společnosti Philips;
 • zasláním vyplněného odpovědního lístku přiloženého k vašemu výrobku značky Philips;
 • dobrovolnou účastí na testování výrobků či průzkumech;
 • přihlášením ze sociální sítě, použitím přihlašovacích údajů např. z Facebooku nebo LinkedIn k vytvoření účtu nebo přihlášení;
 • při používání výrobků/služeb nebo aplikací souvisejících se společností Philips můžete být dotázáni, zda si přejete sdílet údaje se společností Philips, např. sdílet údaje o používání nebo údaje o vašem umístění;
 • soubory cookie umístěnými ve vašem počítači či mobilním zařízení při návštěvě našich webových stránek;
 • sociálním nasloucháním: společnost Philips může na internetu vyhledávat relevantní a veřejně dostupný obsah a využít jej k vylepšení svých výrobků či služeb, řešení spotřebitelských problémů a realizaci cíleného marketingu.

 

Když jednáte se společností Philips jako obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner:

 

 • zaregistrováním nákupu;
 • ujednáním služeb se společností Philips;
 • komunikací se společností Philips;
 • rozvíjením spolupráce;
 • při práci se zařízeními či systémy od společnosti Philips;
 • účastí na veletrzích, událostech či promoakcích;
 • dobrovolnou účastí na testování výrobků či průzkumech.
 • nahráváním hovorů: Společnost Philips může nahrávat hovory s vámi za účelem školení, zlepšování kvality a splňování požadavků

 

Osobní údaje také získáme, když koupíme jinou společnost, jejímž jste zákazníkem. Jestliže si nepřejete, aby společnost Philips používala osobní údaje, které jste jí neposkytli přímo vy, můžete nám to kdykoli sdělit na soukromé adrese společnosti Philips (www.philips.com/privacy).

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními  

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, obchodními partnery a jinými třetími stranami, v rozsahu daném platnými zákony.

Například: společnost Philips vám může prodat výrobek nebo vám nabídnout službu ve společné marketingové akci s jinou společností (obchodním partnerem). Smlouvy s těmito obchodními partnery omezí účely, pro které lze vaše osobní údaje použít a zveřejnit, a budou pro vaše osobní údaje vyžadovat adekvátní ochranu. Před zpracováním vašich údajů pro účely společných marketingových akcí vám oznámíme, že takový vztah existuje a kdo jsou tyto společnosti.


Společnost Philips také může vaše údaje předat jiným společnostem, jako jsou například poskytovatelé informačních a komunikačních služeb, testovací společnosti, partneři podpory správy dat a další strany, jejichž služby jsou pro společnost Philips nezbytné.


Když jednáte se společností Philips jako obchodní zákazník, dodavatel nebo obchodní partner, můžeme zveřejnit osobní údaje dostupné ve zprávách a jiných materiálech, které jste poskytli vy nebo vaše společnost v rámci spolupráce s jiným obchodním partnerem či dodavatelem.

 

Pokud po nás zákon vyžaduje získání vašeho souhlasu nebo máme z určitých důvodů pocit, že by váš souhlas za daných okolností byl vhodný, požádáme vás o souhlas před sdílením vašich osobních údajů.


Společnost Philips zveřejní osobní údaje pouze v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů nebo v případě, kdy to vyžaduje zákon.

Společnost Philips někdy prodává podnik nebo část podniku jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat převod vašich osobních údajů souvisejících s tímto podnikem přímo té společnosti, která podnik zakoupí.

Vaše práva

Jakmile nám poskytnete své osobní údaje, budete mít k těmto informacím náležitý přístup, abyste je mohli aktualizovat, upravovat nebo, pokud je to zákonem povoleno, odstranit. Pro tyto účely vás odkazujeme na soukromé stránky společnosti Philips (www.philips.com/privacy), kde můžete svá práva uplatnit. Rovněž tam můžete pokládat další otázky ohledně svého soukromí nebo podávat stížnosti.


Nastavení soukromí můžete vymazat nebo změnit pomocí svého účtu služby My Philips, když se do něj přihlásíte a přejdete do svého „osobního nastavení“.


Dále vám bude poskytnuta možnost odhlásit se z odběru našich obchodních zpráv.

Doporučujeme vám udržovat osobní nastavení a osobní údaje v úplném a aktuálním stavu.

Vaše možnosti

Chceme vás lépe poznat, abychom vám mohli poskytovat kvalitnější služby, ale také respektujeme vaše volby ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje mohou být převedeny z vaší země do ostatních poboček společnosti Philips na různých místech po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o výrobcích společnosti Philips, jejích službách nebo mimořádných nabídkách, které by vás mohly zajímat. Pokud to vyžadují místní zákony, požádáme vás nejprve o souhlas s přenesením vašich osobních údajů mimo vaši geografickou oblast.

Pokud nechcete, abychom vám zasílali personalizované nabídky či informace, můžete nám to sdělit zaškrtnutím odpovídajícího políčka na registračním formuláři či odpovědním lístku, nebo zvolením možnosti „odhlásit“ v e-mailech, které obdržíte.

Kde to vyžadují místní zákony, požádáme vás o „přihlášení“ nebo potvrzení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Například tam, kde to vyžadují místní zákony, vám budeme zasílat informační bulletin pouze v případě, že jste si jej předplatili. Podobně, kde to vyžadují místní zákony, požádáme vás o souhlas, než začneme používat složité postupy profilování.

Jelikož společnost Philips prodává tisíce výrobků a služeb ve stovkách zemí, je možné, že jste nám již dříve poskytli své osobní údaje prostřednictvím odpovědních lístků, našich telefonních středisek nebo nějakým jiným způsobem. Vaše rozhodnutí neprovádět nyní registraci nijak neovlivní osobní údaje, které jste společnosti Philips již poskytli. Samozřejmě, vždy budete mít možnost zrušit odběr jakýchkoli cílených sdělení od společnosti Philips nebo změnit informace ve svém osobním profilu, jak uvádíme v části „Vaše práva“.

Nesledovat signály

Společnost Philips bere otázky soukromí a bezpečnosti velmi vážně a usiluje o to, aby pro nás byli uživatelé našich webových stránek ve všech ohledech na prvním místě. Společnost Philips využívá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout na stránkách společnosti Philips to nejlepší.

Upozorňujeme, že společnost Philips v současné době nevyužívá žádné technické řešení, které by nám umožňovalo reagovat na signály „Nesledovat“ ve vašem prohlížeči. Pokud však chcete nastavit své preference týkající se souborů cookie, můžete nastavení souborů cookie kdykoli změnit v nastaveních prohlížeče. Můžete povolit všechny nebo některé soubory cookie. Pokud naše soubory cookie v nastaveních prohlížeče zakážete, můžete zjistit, že některé části našich webových stránek nefungují. Můžete mít například potíže s přihlašováním nebo při nakupování online.


Z následujícího seznamu můžete získat bližší informace o tom, jak změnit nastavení souborů cookie pro prohlížeč, který používáte:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-GB/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Na stránkách společnosti Philips se používají rovněž soubory cookie Flash. Soubory cookie Flash lze odebrat v nastaveních aplikace Flash Player. V závislosti na verzi prohlížeče Internet Explorer (nebo jiného prohlížeče) a používaného přehrávače médií můžete soubory cookie Flash spravovat v prohlížeči. Soubory cookie Flash můžete spravovat na webových stránkách Adobe. Mějte na paměti, že omezení použití souborů cookie Flash může mít vliv na to, které funkce pro vás budou dostupné.

Sociální sítě

Při návštěvě různých fór na sociálních sítích jako Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn apod. byste měli být obeznámeni s nástroji, které tyto stránky poskytují a které umožňují zvolit si způsob sdílení osobních údajů na profilu sociálních médií.

Společnost Philips je vázána postupy či zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran a rovněž vlastními Interními pravidly pro sociální sítě a tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Proto vám doporučujeme přečíst si platná oznámení o ochraně osobních údajů, podmínky používání a související informace o tom, jak se vaše osobní údaje používají v prostředí těchto sociálních sítí.

Podle možností, které jste zvolili v rámci nastavení na stránkách různých sociálních sítí (nebo v kombinaci s nastavením na stránkách společnosti Philips), mohou být také se společností Philips sdíleny určité osobní údaje o vašich aktivitách online a profilech na sociálních sítích, jako např. zájmy, rodinný stav, pohlaví, uživatelské jméno, fotografie, komentáře a obsah, které jste zveřejnili/sdíleli apod.

Odkazy na jiné webové stránky

Během vašeho online procházení webových stránek společnosti Philips můžete narazit na odkazy na jiné webové stránky, jež jsou tam poskytnuty pro vaše pohodlí a informaci. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na společnosti Philips a mohou mít svá vlastní oznámení, prohlášení nebo zásady ochrany osobních údajů. Důrazně doporučujeme, abyste se s nimi seznámili a zjistili, jak mohou být vaše osobní údaje zpracovávány v souvislosti s uvedenými webovými stránkami, protože nejsme odpovědni za obsah stránek, jež nejsou ve vlastnictví nebo nespadají pod kontrolu společnosti Philips, ani za zásady ochrany osobních údajů na takových stránkách.

Cloud

Společnost Philips může vaše osobní údaje ukládat do cloudu. To znamená, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány jménem společnosti Philips poskytovatelem cloudových služeb a uloženy v různých umístěních po celém světě. Společnost Philips využívá organizační a smluvní opatření na ochranu vašich osobních údajů a k uplatnění podobných, avšak o nic méně náročných požadavků vůči našim poskytovatelům cloudových služeb, včetně požadavků na zpracování vašich osobních údajů výhradně pro účely uvedené výše.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Uznáváme a se vší vážností přijímáme svou zodpovědnost za ochranu osobních údajů, které společnosti Philips svěřujete, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem. Společnost Philips využívá nejrůznější technologie zabezpečení a organizační postupy, které napomáhají ochraně vašich osobních údajů. Například uplatňujeme kontroly přístupu, používáme brány firewall, zabezpečené servery a šifrujeme některé typy dat, jako jsou například finanční informace a další citlivé údaje.

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože webové stránky společnosti Philips nejsou obecně zaměřeny na děti mladší 16 let, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků předtím, než údaje o dětech shromažďuje, používá nebo zveřejňuje.

Společnost Philips důrazně doporučuje, aby rodiče hráli aktivní úlohu při dohledu na aktivity svých dětí online. Pokud se domníváte, že jsme získali osobní údaje osoby, které je méně než 16 let, kontaktujte nás na soukromých stránkách společnosti (www.philips.com/privacy).

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Služby poskytované společností Philips se stále rozvíjejí a podoba i podstata služeb, které společnost Philips poskytuje, se může během času měnit, aniž bychom vás na to předem upozornili. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo občas měnit či doplňovat toto oznámení o ochraně osobních údajů a veškeré revize materiálu budeme zveřejňovat na svých webových stránkách.

Na stránkách s oznámením o ochraně osobních údajů zveřejníme výrazné oznámení, abychom vás upozornili na veškeré významné změny tohoto upozornění o ochraně osobních údajů, přičemž v horní části upozornění uvedeme, kdy došlo k poslední aktualizaci. Doporučujeme vám často kontrolovat podobu aktuální verze.

Nové oznámení o ochraně osobních údajů bude platné od zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste pozměnit své preference nebo zvážit ukončení používání stránek společnosti Philips. Pokud stránky i po zavedení změn nadále navštěvujete nebo využíváte naše služby, vyjadřujete tak souhlas s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktujte nás na soukromých stránkách společnosti Philips (www.philips.com/privacy.)