sustainability

Udržitelnost

frans-van-houten

Jako přední společnost zabývající se zdravotnickými technologiemi si stanovíme cíl zlepšit zdraví a blahobyt lidí prostřednictvím smysluplných inovací, což bude mít do roku 2030 pozitivn dopad na 2,5 miliard životů ročně.


Naším cílem je růst společnosti Philips zodpovědný a udržitelný, a proto si neustále klademe náročné environmentální a sociální cíle a řídíme se nejvyššími standardy řízení.


Zodpovědné jednání vůči planetě a společnosti je součástí naší DNA. Jsem přesvědčen, že je
to nejlepší způsob, jak vytvořit vynikající a dlouhodobou hodnotu pro více zainteresovaných
stran společnosti Philips.    

Frans van Houten,

Generální ředitel společnosti Philips

frans-van-houten

Jako přední společnost zabývající se zdravotnickými
technologiemi si stanovíme cíl zlepšit zdraví a blahobyt
lidí prostřednictvím smysluplných inovací, což bude mít
do roku 2030 pozitivn dopad na 2,5 miliard životů
ročně.


Naším cílem je růst společnosti Philips zodpovědný a
udržitelný, a proto si neustále klademe náročné
environmentální a sociální cíle a řídíme se nejvyššími
standardy řízení.


Zodpovědné jednání vůči planetě a společnosti je
součástí naší DNA. Jsem přesvědčen, že je to nejlepší
způsob, jak vytvořit vynikající a dlouhodobou hodnotu
pro více zainteresovaných stran společnosti Philips.    

Frans van Houten,

Generální ředitel společnosti Philips

Náš přístup

 

Společnost Philips přikládá nejvyšší prioritu svým závazkům v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení (ESG).

 

Základní body závazků ESG společnosti Philips pro rok 2025 tvoří 100 % nových nabízených výrobků v souladu s požadavky na ekodesign, čímž se rozšiřuje přístup k péči o 300 milionů lidí v nedostatečně obsluhovaných komunitách a plná transparentnost daňových příspěvků.

 

Náš přístup k environmentálnímu a sociálnímu rozměru se odráží v našem závazku k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů 3, 12 a 13:

 

  • SDG 3: Zajistit zdravý život a podporovat blahobyt pro všechny v každém věku
  • SDG 12: Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby
  • SDG 13: Přijmout naléhavá opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům

 

Více informací

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.