1
Výrobky

OLED 8 series Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android

164 cm (65") televizor, Ambilight, Index dokonalého obrazu 4500, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture 65OLED803/12

Nejčastější dotazy

Postup přeskupení kanálů na televizoru Philips (TPM17.1)

Situace

Oblíbené a nejsledovanější kanály jsou v nainstalovaném seznamu kanálů umístěny nevhodně a je nutné změnit pořadí kanálů v televizoru.

Kontrolní seznam

Ověřte, zda:

• byl seznam kanálů v televizoru nainstalován (bez použití set-top boxu)

• je software v televizoru aktuální

Přijmout

Poskytovatel vysílání neumožňuje změnit pořadí kanálů v přednastaveném seznamu kanálů. Doporučujeme použít možnost Seznam oblíbených televizoru a vytvořit seznam kanálů v požadovaném pořadí.

1. Vytvoření seznamu oblíbených:

Poznámka: Pokud již seznam oblíbených existuje, pokračujte krokem 2: Změna pořadí v seznamu oblíbených kanálů:

• Když je televizní kanál zobrazen, otevřete stisknutím tlačítka OK nebo List na dálkovém ovladači Seznam kanálů.

• Stiskněte tlačítko + / Options na dálkovém ovladači.

• Vyberte možnost Vytvořit seznam oblíbených položek a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se editor seznamu oblíbených položek a v levém sloupci se zobrazí kompletní seznam kanálů. V pravém sloupci se zobrazí vybrané oblíbené kanály:

1:

• Pomocí tlačítek šipek zvýrazněte kanál v levém sloupci a stisknutím tlačítka OK ho přidejte nebo odstraňte ze seznamu oblíbených kanálů na pravé straně.

Poznámka: Kanály, které byly označeny jako oblíbené budou zobrazeny s ikonou zatržítka. Pokud již oblíbený kanál není součástí seznamu oblíbených, ikona zatržítka již nebude zobrazována. Je to z toho důvodu, že vybraný kanál již není součástí seznamu oblíbených.

2–3:

• Chcete-li zavřít nabídku a uložit seznam, stiskněte tlačítko Back na dálkovém ovladači.

• Na televizoru se zobrazí okno pro upravení názvu nového seznamu oblíbených kanálů.

Po upravení názvu nového seznamu zavřete klávesnici na obrazovce jedním z následujících způsobů:

1–2:

• Stiskněte tlačítko OK na QWERTY klávesnice na dálkovém ovladači.

• Zvýrazněte modrou šipku na klávesnici na obrazovce a stiskněte tlačítko OK na přední straně dálkového ovladače.

3:

• Pro uložení změn a zavření okna vyberte možnost Close nebo Apply a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači.

4:

• Hotovo.

2. Změna pořadí v seznamu oblíbených kanálů:

1–3:

• Když je televizní kanál zobrazen, otevřete stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači Seznam kanálů.

• Vyberte horní pruh, kde je zobrazen název seznamu, stiskněte tlačítko OK a vyberte seznam oblíbených, který jste předtím vytvořili.

• Televizor nyní bude zobrazovat seznam oblíbených

4:

• Vyberte tlačítko možnosti pomocí tlačítek nahoru a dolů a stiskněte tlačítko OK nebo stiskněte tlačítko Options na dálkovém ovladači.

5:

• Vyberte možnost [Reorder channels] (Přeskupení kanálů) a stiskněte tlačítko OK.

6:

• Označte kanál, který chcete přesunout a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači.

7:

• Přesuňte kanál pomocí tlačítek šipek na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka OK potvrďte novou polohu v seznamu oblíbených kanálů. Vybraný kanál bude vložen na požadovanou pozici.

8:

• Stisknutím tlačítka Back na dálkovém ovladači uložte nové pořadí kanálů.

3. Odebrání seznamu oblíbených položek

Pro odstranění Seznamu oblíbených proveďte následující kroky:

• Otevřete seznam oblíbených položek, který chcete odebrat.

• Vyberte a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu možností. Poté vyberte možnost Odstranit seznam oblíbených a stiskněte tlačítko OK.

• Potvrďte odebrání seznamu.

• Stisknutím tlačítka Back zavřete seznam kanálů.

4. Přejmenování seznamu oblíbených položek

Pro přejmenování Seznamu oblíbených proveďte následující kroky:

• Otevřete seznam oblíbených položek, který chcete přejmenovat.

• Vyberte a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu možností. Poté vyberte možnost Přejmenovat seznam oblíbených a stiskněte tlačítko OK.

• Pomocí klávesnice na zadní straně dálkového ovladače nebo klávesnice na obrazovce smažte aktuální název a zadejte nový.

Poznámka: Stisknutím tlačítka Back skryjete klávesnici na obrazovce.

• Vyberte možnost Zavřít a stiskněte tlačítko OK.

Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 43PUS7373/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 . více méně

Nenašli jste, co jste hledali?