• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Podpora Philips

  Jak mohu z espresovače Saeco Xsmall odstranit vodní kámen

  Zveřejněno dne 2021-07-04

  Správný postup odstranění vodního kamene z přístroje Saeco Xsmall závisí na typu přístroje a sériovém číslu. Objevte, jakým postupem se máte řídit.

  Určete, jaký postup odstranění vodního kamene platí pro váš model přístroje Xsmall

  Postup odstranění vodního kamene záleží na typu a sériovém číslu přístroje.

  Typ a sériové číslo přístroje naleznete na štítku uvnitř obslužných dvířek.

  U přístrojů typu: HD8743 – HD8747 a RI8743 – RI8747 se sériovým číslem TW901241438213 až TW901434485351
  postupujte podle postupu odstranění vodního kamene, verze Xsmall 1.

  U přístrojů typu: HD8743 – HD8747 a RI8743 – RI8747 se sériovým číslem nižším než TW901241438213 nebo vyšším než TW901434485351
  postupujte podle postupu odstranění vodního kamene, verze Xsmall 2.

  U přístrojů typu: HD8644 – HD8647
  postupujte podle postupu odstranění vodního kamene, verze Xsmall 3.

  U přístrojů typu: HD8642 – HD8643
  postupujte podle postupu odstranění vodního kamene, verze Xsmall 4.

  Před zahájením procesu odstranění vodního kamene

  Celý postup odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování. Po zahájení je třeba postup odstranění vodního kamene kompletně dokončit.

  Dříve než začnete:

  • Vylijte tácek na odkapávání.
  • Připravte si nádobu na odběr vody vytékající v průběhu procesu odstranění vodního kamene.
  • Z nádržky na vodu (je-li instalována v přístroji) vyjměte vodní filtr INTENZA+.
  • Vyjměte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore / automatický napěňovač mléka (je-li instalován v přístroji).

  Postup odstranění vodního kamene Xsmall 1

  U přístrojů typu: HD8743 až HD8747 a RI8743 až RI8747 se sériovým číslem TW901241438213 až TW901434485351.

  Po spuštění musí být proces zcela dokončen bez přerušení. Odpojení přístroje ze zásuvky neukončí proces.
  Pokud nemůžete dokončit postup odstranění vodního kamene, odpojte přístroj ze zásuvky, nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO a ZAPNĚTE přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF. Přístroj se automaticky spustí od kroku 6 procesu odstranění vodního kamene. Pokračujte od tohoto místa a kompletně dokončete proces.

  Proces odstranění vodního kamene

  1) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Naplňte ji pitnou vodu po značku MAX a vložte ji zpět.
  2) VYPNĚTE přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.
  3) Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  4) Umístěte velkou nádobu pod trysku pro horkou vodu / páru.
  5) Stiskněte současně tlačítka ESPRESSO a COFFEE po dobu přibližně 5 sekund. Červená kontrolka VYKŘIČNÍK začne rychle blikat a bude blikat během celého cyklu odstranění vodního kamene.
  6) Z přístroje začne vnitřním vedením v několika jednominutových intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru. To bude trvat přibližně 5 minut. Počkejte, než se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY.

  Pozor: Pokud jste NEVYPNULI přístroj před stisknutím dvou tlačítek, přístroj začne připravovat kávu namísto aktivace cyklu odstranění vodního kamene. V tomto případě začněte znovu od kroku 2.

  7) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA.
  8) Po přibližně 1 minutě začne z přístroje v několika jednominutových intervalech vytékat roztok tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se zcela nevyprázdní nádržka na vodu. To bude trvat přibližně 15 minut.
  9) Když začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO. Rozsvítí se červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.
  10) Vylijte velkou nádobu a tácek na okapávání a umístěte je zpět.

  Vyplachovací cyklus

  11) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.
  12) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Přístroj naplní své vnitřní okruhy.
  13) Poté začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  14) Z přístroje vyteče voda vnitřním vedením do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru.
  15) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Z přístroje začne nyní vytékat voda tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu.
  16) Poté začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO. Rozsvítí se červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

  Druhý cyklus vyplachování

  17) Vylijte velkou nádobu a tácek na okapávání a umístěte je zpět.
  18) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.
  19) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA.
  20) Z přístroje začne vytékat voda tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu.
  21) Poté se přístroj vypne. Zhasne červená kontrolka VYKŘIČNÍK. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  22) Vypláchněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět. Znovu instalujte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore a vodní filtr INTENZA (pokud je nainstalován).
  23) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.
  24) Chcete-li si připravit kávu, zapněte přístroj.

  Postup odstranění vodního kamene Xsmall 2

  U přístrojů typu: HD8743 až HD8747 a RI8743 až RI8747 se sériovým číslem nižším než TW901241438213 nebo vyšším než TW901434485351

  Proces odstranění vodního kamene:

  1) Ujistěte se, že je přístroj ZAPNUTÝ a že je ovládací tlačítko nastaveno ve střední poloze KÁVOVÉ ZRNO.
  2) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Naplňte ji pitnou vodu po značku MAX a vložte ji zpět.
  3) Umístěte velkou nádobu pod trysku pro horkou vodu / páru.
  4) Nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA a připravte 2 až 3 šálky vody (přibližně 150 ml). Zastavte výdej nastavením ovládacího tlačítka zpět do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  5) Nechejte roztok pro odstranění vodního kamene působit 10 minut.
  6) Nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA a připravte 2 až 3 šálky vody (přibližně 150 ml). Zastavte výdej nastavením ovládacího tlačítka zpět do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  7) Nechejte roztok pro odstranění vodního kamene působit 3 minuty.
  8) Opakujte kroky 6 a 1, dokud nebude v nádržce na vodu žádný roztok pro odstranění vodního kamene a dokud nebude nepřerušovaně svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

  První cyklus vyplachování

  9) Když nepřerušovaně svítí kontrolka ŽÁDNÁ VODA, nastavte ovládací tlačítko zpět do polohy KÁVOVÉ ZRNO. Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX.
  10) Vyprázdněte nádobu použitou k odběru kapaliny vytékající z přístroje a umístěte ji pod trysku pro horkou vodu / páru.
  11) Nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Zahájí se cyklus vyplachování přístroje. 8) Nechejte vodu vytékat, dokud nebude v nádržce na vodu žádná voda a dokud nebude nepřerušovaně svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.
  12) Nastavte ovládací tlačítko zpět do polohy KÁVOVÉ ZRNO.

  Druhý cyklus vyplachování

  13) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vyprázdněte nádobu použitou k odběru kapaliny vytékající z přístroje a umístěte ji pod parní trysku.
  14) Umístěte šálek pod dávkovací hubičku a připravte jednu kávu. Stiskněte a uvolněte tlačítko ESPRESSO. Přístroj začne připravovat kávu. Počkejte, než se nalije káva a vyjměte šálek.
  15) Umístěte nádobu pod trysku pro horkou vodu / páru.
  16) Nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. 8) Nechejte vodu vytékat, dokud nebude v nádržce na vodu žádná voda a dokud nebude nepřerušovaně svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.
  17) Nastavte ovládací tlačítko zpět do polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  18) Vypláchněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět. Znovu instalujte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore a vodní filtr INTENZA (pokud je nainstalován).
  19) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

  Postup odstranění vodního kamene Xsmall 3

  U přístrojů typu: HD8644 až HD8647 s ovládacím tlačítkem

  1) VYPNĚTE přístroj.
  2) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.
  3) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Doplňte ji pitnou vodou po značku MAX a vložte ji zpět.
  4) Umístěte velkou nádobu pod trysku pro páru / vodu.
  5) Nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  6) Stiskněte současně tlačítka ESPRESSO a COFFEE po dobu 5 sekund.
  6) Z přístroje vytéká vnitřním vedením v několika jednominutových intervalech roztok pro odstranění vodního kamene do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru. To bude trvat přibližně 5 minut. Oranžová kontrolka odstranění vodního kamene začne pomalu blikat a bude blikat po dobu celého cyklu odstranění vodního kamene.

  7) Když nepřerušovaně svítí zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Po přibližně 1 minutě začne z přístroje v několika jednominutových intervalech vytékat roztok tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se zcela nevyprázdní nádržka na vodu. To bude trvat přibližně 15 minut.
  8) Když pomalu bliká zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO. Zhasne kontrolka DVA ŠÁLKY a nepřerušovaně se rozsvítí červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.
  9) Vyjměte prázdnou nádobu a tácek na odkapávání a vložte je zpět.
  10) Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.
  11) Když začne nepřerušovaně svítit zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Přístroj provede naplnění krátkého obvodu.
  12) Když začne pomalu blikat zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO. Z přístroje vyteče voda vnitřním vedením do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru.
  13) Když začne nepřerušovaně svítit zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Z přístroje nyní vyteče roztok z trysky pro páru / vodu.
  14) Po dokončení cyklu vyplachování zhasne oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE a bliká kontrolka VYKŘIČNÍK. Nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO.
  15) Bliká zelená kontrolka POHOTOVOSTNÍ REŽIM. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
  16) Přístroj je připraven k použití.

  Postup odstranění vodního kamene Xsmall 4

  U přístrojů typu: HD8644 až HD8647 bez ovládacího tlačítka.

  1. VYPNĚTE přístroj.
  2. Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.
  3. Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Doplňte ji pitnou vodou po značku MAX a vložte ji zpět.
  4. Umístěte velkou nádobu pod dávkovací hubičku na kávu.
  5. Stiskněte tlačítko ESPRESSO po dobu 5 sekund. Oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE začne pomalu blikat a bude blikat po dobu celého cyklu odstranění vodního kamene.
  6. Z přístroje začne dávkovací hubičkou na kávu v několika jednominutových intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene, dokud se zcela nevyprázdní nádržka na vodu. To bude trvat přibližně 20 minut.
  7. Když se rozsvítí červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA, vyjměte a vyprázdněte nádobu a tácek na odkapávání a vložte je zpět.
  8. Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.
  9. Z přístroje začne vytékat voda dávkovací hubičkou na kávu. Během celého cyklu vyplachování dvakrát bliká oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE.
  10. Po dokončení cyklu vyplachování zhasne oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE a bliká zelená kontrolka POHOTOVOSTNÍ REŽIM. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
  11. Přístroj je připraven k použití.
  Hledáte něco jiného?

  Prohlédněte si všechny možnosti podpory Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.