0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Podpora Philips

  Jak mohu z espresovače Saeco Moltio odstranit vodní kámen?

  Zveřejněno dne 2021-07-04

  Odstranění vodního kamene pomáhá udržovat espresovač Saeco Moltio v optimálním stavu. Objevte, jak to můžete snadno provést sami.

  Před spuštěním cyklu odstranění vodního kamene

  • Celý proces odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování.
  • Po zahájení je třeba postup odstranění vodního kamene kompletně dokončit.
  • Použijte roztok pro odstraněné vodního kamene Saeco / Philips CA7600 nebo CA6701; nikdy nepoužívejte ocet nebo prostředek na odvápnění.

  Dříve než začnete:

  • Vylijte tácek na odkapávání.
  • Připravte si nádobu na odběr vody vytékající v průběhu procesu odstranění vodního kamene.
  • Z nádržky na vodu (je-li instalována v přístroji) vyjměte vodní filtr INTENZA+.
  • Vyjměte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore / automatický napěňovač mléka (je-li instalován v přístroji).
   11) U přístrojů vybavených karafou na mléku naplňte karafu na mléko pitnou vodou po značku MIN a vložte ji do přístroje.
  příprava na odstranění vodního kamene

  Video s pokyny pro odstraňování vodního kamene

  Videa na portálu YouTube

  Play Pause

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – kroky cyklu odstranění vodního kamene 1–4

  1) Stiskněte tlačítko MENU a vyberte symbol CALC CLEAN. Stisknutím tlačítka ESPRESSO zahajte proces odstranění vodního kamene.

  2) Na displeji se zobrazí symbol odstraňovače vodního kamene.

  3) Vyjměte nádržku na vodu. Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.

  4) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku MAX. (Zajistěte, aby bylo dosaženo rysky Max; jinak bude nutné další vyplachování.) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.

  proces odstranění vodního kamene

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – kroky cyklu odstranění vodního kamene 5–9

  5) Umístěte mísu pod dávkovač karafy na mléko a dávkovací hubičku.

  6) U modelů vybavených karafou na mléko umístěte karafu na mléko naplněnou do poloviny vodou a vytáhněte dávkovač karafy na mléko doprava na ikonu MLÉČNÁ PĚNA.

  7) Stisknutím tlačítka ESPRESSO nebo COFFEE spusťte cyklus odstranění vodního kamene.

  8) Z přístroje začne v určitých intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Ukazatel na obrazovce zobrazuje průběh procesu. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

  9) Po využití celé směsi roztoku pro odstranění vodního kamene a vody se na displeji zobrazí symbol ŽÁDNÁ VODA.

  symbol prázdné nádržky na vodu

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – kroky cyklu vyplachování 10–11

  10) Vypláchněte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou po rysku MAX nebo Calc Clean a umístěte ji zpět.

  11) Na displeji se zobrazí symbol „spuštění vyplachování“.

  symbol vyplachování

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – kroky cyklu vyplachování 12–14

  12) U přístrojů vybavených karafou na mléko vylijte karafu na mléko, naplňte ji vodou po značku Min a umístěte ji zpět. Vytáhněte dávkovač karafy na mléko doprava na ikonu MLÉČNÁ PĚNA.

  13) Umístěte zpět mísu. Stiskněte tlačítko ESPRESSO a přístroj začne provádět první cyklus vyplachování.

  14) Když se na displeji zobrazí symbol ŽÁDNÁ VODA, doplňte vodu po rysku MAX nebo Calc Clean. Vložte nádržku na vodu a stisknutím tlačítka ESPRESSO spusťte druhý cyklus vyplachování.

  symbol prázdné nádržky na vodu

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – kroky cyklu vyplachování 15–18

  15) Na displeji se zobrazuje symbol „připravenosti“, který signalizuje, že byl cyklus vyplachování dokončen. Stisknutím tlačítka CAPPUCCINO nebo MENU ukončete proces odstranění vodního kamene.
  Důležitá poznámka: Pokud se zobrazí symbol „prázdné nádržky na vodu“ namísto symbolu „připravenosti“, nedoplnili jste nádržku na vodu po značku MAX nebo Calc Clean. Doplňte nádržku na vodu po značku MAX a proveďte další cyklus vyplachování. Opakujte krok 13, dokud se nezobrazí symbol „připravenosti“. Tento postup může být nutné provést několikrát, než se zobrazí symbol „připravenosti“.

  16) Přístroj automaticky naplní okruh. Pokud přístroj automaticky nespustí tento proces, stisknutím tlačítka ESPRESSO naplňte okruh.

  17) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.

  18) Vypláchněte karafu na mléko.

  19) Přístroj je nyní připraven k použití.

  okruh plnění
  Kontaktování společnosti Philips

  S radostí vám pomůžeme

  Hledáte něco jiného?

  Prohlédněte si všechny možnosti podpory Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.