1
Odstraňování vodního kamene

  Odvápnění parního generátoru Philips

  odstranění vodního kamene z parních generátorů

  Parní generátory

  Napařovací žehličky

  Napařovače na oděvy

  Odvápnění parního generátoru Philips

  odstranění vodního kamene z parních generátorů

  Parní generátory

  Napařovací žehličky

  Napařovače na oděvy

  typové číslo výrobku

  Název produktu naleznete na straně svého parního generátoru

   

  Zjistit název vašeho parního generátoru je velmi snadné. Stačí se podívat na pravou nebo levou stranu vašeho parního generátoru. Název vašeho produktu je tam napsán jako například PerfectCare Elite, PerfectCare Performer apod.

  Proč odstraňovat vodní kámenparního generátoru?

  Časem se může na parních generátorech usazovat vodní kámen. Čím je ve vaší oblasti tvrdší voda, tím rychleji se usazují nečistoty a tvrdnou, pokud nejsou vyčištěny. Běžné odstraňování vodního kamene pomáhá zabránit problémům jako jsou bílé/hnědé skvrny na oblečení, hnědá voda a únik vody. Pravidelné čištění vaší žehličky pomáhá udržet nejvyšší výkon při napařování a prodlužuje životnost vašeho parního generátoru.

  Jak vyčistit parní generátor

  Funkce Easy De-Calc

  PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

  pokyny
  pokyny
  pokyny
  pokyny

  Pokud svítí kontrolka DE-CALC, je načase odstranit vodní kámen. Pro nejlepší výsledky to můžete provádět jako součást vašeho pravidelného žehlení.

   

  1. Přístroj odpojte a nechte ho nejméně 2 hodiny vychladnout. 
  2. Umístěte parní generátor na okraj stolu nebo dřezu a pod knoflíkem EASY DE-CALC podržte nádobku (alespoň 350 ml).
  3. Odstraňte knoflík. Nechte vodu a částice vodního kamene vytéct.
  4. Vraťte knoflík zpět a otočte jím ve směru hodinových ručiček pro utažení.
  5. Nyní jste připraveni k žehlení!

  Odstraňte knoflík. Nechte vodu a částice vodního kamene vytéct.

  Zjistěte, jak odstranit vodní kámen

  Odstranění vodního kamene z žehlicí plochy 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


  Pokud běžně nepoužíváte funkci EASY DE-CALC a/nebo z vaší žehličky vychází bílé/hnědé skvrny, odstraňte vodní kámen z žehlicí plochy podle popisu níže.
  pokyny
  pokyny2
  pokyny3
  pokyny4
  pokyny5
  pokyny6
  1. Přístroj odpojte a nechte ho nejméně 2 hodiny vychladnout. 
  2. Umístěte parní generátor na okraj stolu nebo dřezu a pod knoflíkem EASY DE-CALC podržte nádobku (alespoň 250 ml).
  3. Odstraňte knoflík. Nechte vodu a částice vodního kamene vytéct. 
  4. Udržte přístroj v poloze, aby otvor EASY DE-CALC směřoval nahoru a nalijte 500 ml destilované vody do otvoru. (POZNÁMKA: pro PerfectCare Elite (GC96xx) a PerfectCare Elite Plus (GC96xx), nalijte 900 ml destilované vody.)
  5. S otvorem EASY DE-CALC nahoře znovu vložte knoflík EASY DE-CALC a otáčením po směru hodinových ručiček ho upevněte. 
  6. Zapojte přístroj a zapněte jej. Počkejte 5 minut, než se přístroj zahřeje. 
  7. Držte spoušť páry stisknutou a pohybujte žehličkou na kousku silné látky po dobu 3 minut. 
  8. Přestaňte žehličkou pohybovat, až z ní přestane vycházet voda nebo když z ní začne vycházet pára. Nyní jste připraveni k žehlení!

  Zjistěte, jak odstranit vodní kámen

  Funkce Smart Calc Clean

  PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | HI59xx series | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

  pokyny
  pokyny
  pokyny
  pokyny

  Když váš parní generátor pípá a rozsvítí se kontrolka CALC CLEAN, je načase odstranit vodní kámen.

   

  1. Naplňte nádržku na vodu do poloviny a ujistěte se, že je váš parní generátor zapnutý. Pokud má vaše žehlička volič teploty s nastavením CALC CLEAN, nastavte volič na CALC CLEAN.
  2. Položte žehličku na nádobku SMART CALC CLEAN. Nádobka je součástí balení vašeho parního generátoru. 
  3. Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko CALC CLEAN, dokud nepípne.
   POZNÁMKA: U některých modelů je tlačítko calc-clean v přední části rukojeti žehličky.
  4. Pokud generátor páry přestane pípat a kontrolka CALC CLEAN přestane svítit, proces čištění je dokončen. Proces zabere v průměru 2 minuty. Pro vysušení žehlicí plochy použijte čistý ručník.
  5. Nyní jste připraveni k žehlení!

  Zjistěte, jak odstranit vodní kámen

  Funkce Easy Rinsing 

  CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

  pokyny
  pokyny
  pokyny
  pokyny
  pokyny
  pokyny

  Prodlužte životnost vaší žehličky pomocí jednoduchých kroků pro odstranění vodního kamene.

   

  1. Parní generátor odpojte a nechte ho nejméně 2 hodiny vychladnout.
  2. Vyjměte žehličku ze základny. Vyjměte nádržku na vodu (pokud je odnímatelná). 
  3. Generátor páry uchopte oběma rukama a důkladně ho protřepejte. 
  4. Vyjměte krycí klapku Calc Clean (pokud ji váš model má). Odšroubujte víčko nebo knoflík Calc Clean. 
  5. Nakloňte parní generátor směrem ke dřezu a vyprázdněte jej. Znovu naplňte a vylijte ještě dvakrát pro nejlepší výsledky a delší životnost produktu.
  6. Vložte víčko nebo knoflík zpět a zaklapněte jej (je-li to možné).
  7. Nyní jste připraveni k žehlení!

  Zjistěte, jak odstranit vodní kámen

  Funkce odvápňovacího zásobníku PureSteam

  PerfectCare Pure (GC76xx)

  Když váš parní generátor pípá a svítí kontrolka ODSTRANOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE, je načase vyměnit odvápňovací zásobník Pure Steam. Pokud zásobník nevyměníte, váš parní generátor bude v provozu po dobu dalších 15–30 minut a poté se sám automaticky vypne, aby předešel poškození. 
   
  Pokud nemáte po ruce nový odvápňovací zásobník, můžete pokračovat v žehlení s použitím demineralizované vody nebo vody s odstraněným vodním kamenem z vodního filtru Philips IronCare.
  1. Otevřete dvířka FILTRU VODNÍHO KAMENE na základně vašeho parního generátoru a vyjměte starý zásobník z přihrádky.
  2. Vezměte nový zásobník a vyjměte pryžovou koncovku ze spodní části.
  3. Vložte nový zásobník do přihrádky a zatlačte jej dokud neuslyšíte cvaknutí. Zavřete dvířka.
  4. Nyní jste připraveni k žehlení!

  Často kladené dotazy ohledně parních generátorů Philips

  Mám používat demineralizovanou vodu nebo vodu pro žehličky, abych zabránil/a nánosům na mém parním generátoru?

  Doporučujeme používat kohoutkovou nebo demineralizovanou vodu pro všechny parní generátory a žehličky Philips. Demineralizovaná voda je nejlepší volbou, abyste předešli nánosům vodního kamene na vaší žehličce.
   

  Nikdy nepoužívejte vodu pro žehličky nebo parfémovanou vodu pro váš parní generátor Philips. Jejich použitím se žehlička kontaminuje a mohlo by dojít k jejímu poškození nebo selhání.

  Mohu používat svůj parní generátor, i když kontrolka odstranění vodního kamene bliká?
  Ne, pokud kontrolka odstranění vodního kamene bliká, váš parní generátor nebude napařovat. Musíte dokončit celý proces odstranění vodního kamene, než bude parní generátor opět připraven k použití.
  Proces odstraňování vodního kamene je dokončen, ale kontrolka odstranění vodního kamene stále bliká

  Může se stát, že proces odstraňování vodního kamene není zcela dokončen, a tak není reset úspěšně proveden. (Funkce Smart Calc Clean)


  Proveďte odstranění vodního kamene znovu a ujistěte se, že je proces dokončen. Když je proces odstraňování vodního kamene dokončen, vaše žehlička se resetuje a kontrolka odstranění vodního kamene automaticky zhasne. (Funkce Easy De-Calc)  

   

  Pokud problém přetrvává nebo máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na Péči o zákazníky Philips

  Proces Calc-Clean se nespustí, co mám dělat?

  Proces Calc-Clean se spustí pouze po provedení následujících kroků:
   

  1. Naplňte nádržku na vodu
  2. Položte parní generátor na zásobník vodního kamene
  3. Stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko Calc-clean
  Po odstranění vodního kamene se na mé žehlicí ploše pořád objevují bílé skvrny nebo hnědé nečistoty
  Pokud se pořád objevují bílé skvrny nebo hnědé nečistoty na vašich oděvech i po odstranění vodního kamene z žehličky, doporučujeme opakovat proces odstranění vodního kamene: tímto budete žehličku proplachovat tak, že se usazený vodní kámen vymyje.
  Můj parní generátor po odstranění vodního kamene nenapařuje

  Poté, co jste dokončili proces odstranění vodního kamene a začínáte znovu žehlit, může z žehlicí plochy stále vytékat voda a pára je slabá (nebo žádná). Je to způsobeno tím, že vaše žehlička stále obsahuje vodu z procesu odstraňování vodního kamene.
   

  Pro vyřešení tohoto problému a odstranění vody ze systému prosím opakovaně stiskněte tlačítko páry po dobu 30 sekund. Uslyšíte zvuk čerpadla a pokud je odstraněna veškerá voda, pára se bude opět generovat.

  Musím odstraňovat vodní kámen ze svého parního generátoru, i když vždy používám demineralizovanou vodu?
  Pokud vždy používáte demineralizovanou vodu, na vašem parním generátoru se nebudou objevovat nánosy vodního kamene. Ale u některých parních generátorů se kontrolka odstraňování vodního kamene rozsvítí podle toho, jak byl přístroj používán. V tomto případě prosím proveďte proces odstraňování vodního kamene, aby se přístroj mohl znovu použít.

  Kontaktujte nás

  Máte dotaz ohledně odvápnění parního generátoru?


  Náš tým péče o zákazníky je stále k dispozici, aby vám pomohl.

   

  Zavolejte nám: +420 228 880 896

   

  Pondělí–pátek: 08:00 – 19:00

   

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

  Společnost Philips respektuje a ctí vaše soukromí. Více informací se dočtete v  Oznámení o ochraně osobních údajů .

  Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru našeho inf. bulletinu!

  Litujeme, vaše přihlášení k odběru inf. bulletinu se nezdařilo. Zkuste to později.

  Přijdejte se k Philips a získejte výhody

  * Toto pole je povinné
  *

  *
  Philips si váží Vašeho soukromí a rozhodně jej nebere na lehkou váhu. O našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte více na následujícím odkazu:http://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html. O slevu 15 % na váš nákup v online obchodě Philips lze žádat pouze jednou.

  Ušetřete až

  50 %

  Přednostní přístup k Black Friday výprodeji