• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Podpora Philips

  Jak mohu z espresovače Saeco Minuto odstranit vodní kámen

  Zveřejněno dne 2021-07-04

  Odstranění vodního kamene pomáhá udržovat espresovač Saeco Minuto v optimálním stavu. Objevte, jak to můžete snadno provést sami.

  Jakým postupem pro odstranění vodního kamene je nutné se řídit

  Na trhu jsou různé modely přístroje Saeco Minuto.

  • Pokud je váš espresovač Saeco Minuto vybaven displejem; řiďte se „Pokyny pro odstranění vodního kamene – Minuto s displejem“.
  • Pokud není váš espresovač Saeco Minuto vybaven displejem; řiďte se „Pokyny pro odstranění vodního kamene – Minuto bez displeje“.

  Zde naleznete obecná videa s pokyny pro odstranění vodního kamene pro většinu modelů Saeco Minuto, které vás provedou celým postupem.

  • Uvědomte si, že ve vaší uživatelské příručce dodané s přístrojem jsou vždy uvedeny podrobné pokyny, „jak odstranit vodní kámen“.

  Před spuštěním cyklu odstranění vodního kamene

  • Celý proces odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování.
  • Po zahájení je třeba postup odstranění vodního kamene kompletně dokončit.
  • Použijte roztok pro odstraněné vodního kamene Saeco / Philips CA7600 nebo CA6701; nikdy nepoužívejte ocet nebo prostředek na odvápnění.

  Dříve než začnete:

  • Vylijte tácek na odkapávání.
  • Připravte si nádobu na odběr vody vytékající během procesu odstranění vodního kamene.
  • Z nádržky na vodu (je-li instalována v přístroji) vyjměte vodní filtr INTENZA+.
  • Vyjměte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore / automatický napěňovač mléka (je-li instalován v přístroji).
  • U přístrojů vybavených karafou na mléko vložte karafu na mléko naplněnou pitnou vodou po značku min.

  Obecné video o odstraňování vodního kamene z přístrojů Saeco Minuto

  Play Pause

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – Minuto **s displejem**

  1) Stiskněte tlačítko MENU a vyberte možnost CALC CLEAN. Stisknutím tlačítka ESPRESSO spusťte proces odstranění vodního kamene. U přístrojů, které nejsou vybaveny tlačítkem Menu; stiskněte tlačítko CALC CLEAN, vyberte možnost CALC CLEAN a stisknutím tlačítka ESPRESSO spusťte proces odstranění vodního kamene.
  2) Na displeji se zobrazí symbol odstraňovače vodního kamene. U přístrojů vybavených karafou na mléko vám přístroj nejprve připomene, abyste vložili karafu na mléko naplněnou pitnou vodou po značku min. a vytáhli dávkovač karafy na mléko doprava (symbol páry).
  3) Vyjměte nádržku na vodu. Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.
  4) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po symbol CALC CLEAN nebo značku MAX.
  5) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.
  6) Umístěte mísu pod dávkovací hubičku na kávu a trysku pro páru / horkou vodu / dávkovač mléka (v závislosti na tom, zda je přístroj vybaven karafou na mléko, či nikoli).
  7) Stisknutím správného tlačítka spusťte cyklus odstranění vodního kamene. V závislosti na modelu to může být tlačítko AROMA / PRE GROUND nebo CAPPUCCINO; informace o tlačítku, které máte zvolit, je uvedena na displeji.
  8) Z přístroje začne v určitých intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Ukazatel na obrazovce zobrazuje průběh procesu. Tento proces trvá přibližně 25 minut.

  9) Po využití celé směsi roztoku pro odstranění vodního kamene a vody se na displeji zobrazí symbol ŽÁDNÁ VODA.
  10) Vypláchněte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou po značku MAX a umístěte ji zpět. Na displeji se zobrazí symbol spuštění vyplachování.
  11) U přístrojů vybavených karafou na mléko karafu vypláchněte, naplňte ji pitnou vodou po značku MIN a vložte do přístroje. Vytáhněte dávkovač karafy na mléko doprava (symbol páry).
  12) Umístěte zpět mísu.
  13) Stisknutím správného tlačítka spusťte cyklus vyplachování. V závislosti na modelu to může být tlačítko AROMA / PRE GROUND nebo CAPPUCCINO; informace o tlačítku, které máte zvolit, je uvedena na displeji.
  14) Když se na displeji zobrazí symbol PŘIPRAVENOST, cyklus vyplachování je dokončen.
  Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí symbol ŽÁDNÁ VODA namísto symbolu PŘIPRAVENOST, opakujte kroky 10 až 13, dokud se nezobrazí symbol PŘIPRAVENOST.
  Tento postup může být nutné opakovat několikrát.

  15) Stisknutím správného tlačítka opusťte nabídku. V závislosti na modelu to může být tlačítko ESPRESSO / STEAM / SPECIAL DRINKS; informace o tlačítku, které máte zvolit, je uvedena na displeji.
  16) Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
  17) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět. U přístrojů vybavených karafou na mléko vypláchněte karafu na mléko.
  18) Přístroj je připraven k použití.

  Pokyny pro odstranění vodního kamene – Minuto **bez displeje**

  1) Vyjměte nádržku na vodu. Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.
  2) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku MAX. (Zajistěte, aby hladina sahala k rysce Max; jinak bude nutné další vyplachování.) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.
  3) Umístěte mísu pod dávkovací hubičku.
  4) Stiskněte tlačítko CALC CLEAN (alespoň po dobu 3 sekund), dokud nezačne tlačítko blikat. Přístroj zahájí proces odstranění vodního kamene.
  Poznámka: Tlačítko CALC CLEAN bude blikat až do dokončení procesu odstranění vodního kamene.

  5) Z přístroje nyní vytéká v určitých intervalech roztok pro odstranění vodního kamene. To trvá přibližně 25 minut. V této době svítí kontrolka CYKLUS ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE.
  6) Když nepřerušovaně svítí kontrolka ŽÁDNÁ VODA, nádržka na vodu je prázdná.
  7) Vyprázdněte mísu a dejte ji zpět. Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Umístěte ji zpět do přístroje. Rozsvítí se kontrolka CYKLUS VYPLACHOVÁNÍ.
  8) Pokud bliká tlačítko ESPRESSO, stiskněte je a spustí se cyklus vyplachování.
  9) Když se rozsvítí kontrolka ŽÁDNÁ VODA, nádržka na vodu je prázdná.
  10) Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Umístěte ji zpět do přístroje.
  11) Zhasne tlačítko CALC CLEAN. Tlačítko ESPRESSO nepřerušovaně svítí a začnou blikat kontrolky ŽÁDNÁ VODA a VYKŘIČNÍK.
  Poznámka: Pokud se znovu rozsvítí symbol CYKLUS VYPLACHOVÁNÍ, doplňte nádržku na vodu po značku MAX a opakujte kroky 7 až 10, dokud nezačnou blikat kontrolka ŽÁDNÁ VODA a VYKŘIČNÍK. Tento postup může být nutné opakovat několikrát.

  12) Stiskněte tlačítko ESPRESSO, aby se naplnil okruh.
  13) Tlačítko ESPRESSO a COFFEE začnou současně blikat a přístroj provede automatický cyklus vyplachování.
  14) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.
  15) Přístroj je nyní připraven k použití.

  Kontaktování společnosti Philips

  S radostí vám pomůžeme

  Hledáte něco jiného?

  Prohlédněte si všechny možnosti podpory Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.