1
Výrobky

4100 series Ultratenký LED televizor

98 cm (39"), Televizor LED, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 39PHS4112/12

Nejčastější dotazy

Co dělat, když zařízení HDMI po připojení k televizoru Philips nefunguje správně? (bez UHD)

Kontrolní seznam

Ověřte, zda:

• Je software televizoru a zdrojového zařízení aktuální.

• Je obraz a zvuk přehráván správně pomocí jiného zdroje (např. ukázkový videoklip, Smart TV).

• Je v nabídce Zdroj vybrán správný port HDMI.

Situace

Nastal některý z těchto problémů:

● obraz se nezobrazuje nebo je abnormální

● zvuk není slyšet, je abnormální nebo přerušovaně vypadává

● žádná zpráva o signálu zdroje

● žádný zvukový/obrazový obsah

● funkce EasyLink / CEC nefunguje nebo je dočasně mimo provoz
● Zobrazuje se chybové hlášení související s HDCP

Přijmout

Pokud chcete (znovu) navázat spojení mezi externím zařízením a televizorem, postupujte následovně:

1. Změna nastavení televizoru

V závislosti na nastavení různých zařízení připojených k televizoru ověřte správnost nastavení. Ověřte, zda se po změně nastavení správně přehrává zvuk a obraz.

*Položka nabídky televizoru se může mírně lišit.

2. Přepínání zdrojů

Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI, přepněte zdroj na jiné zařízení a poté zpět.

3. Opětovné nastavení digitálního potřesení rukou

● Vypněte televizor.
● Od televizoru odpojte všechny kabely, příslušenství a zařízení. Tento krok případně zahrnuje i modul CAM.
● Počkejte alespoň minutu (po zhasnutí LED žárovky) a teprve potom kabel napájení znovu zapojte.
● Televizor znovu zapněte a nepřipojujte žádné odpojené kabely, příslušenství ani zařízení.
● Odpojte napájecí kabel externích zařízení. Po jedné minutě připojte zpět napájecí kabel a spusťte zařízení.
● Počkejte 3-5 minut, než se dokončí procesy spuštění.

Kabel HDMI zapojte nejdřív do televizoru, potom do zařízení.

● Stiskněte tlačítko Zdroj na dálkovém ovladači a vyberte port HDMI, do kterého je kabel zapojen.

5. Použití jiného kabelu HDMI

Připojte externí zařízení HDMI prostřednictvím jiného kabelu a ověřte, zda kabel funguje.

6. Resetování televizoru na tovární nastavení

Do továrního nastavení se resetuje pouze obraz a zvuk. Seznamy kanálů, záznamy HDD a další vybraná nastavení se nezmění.

● Stiskněte tlačítko „Home“ na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

[Nastavení] > [Obecná nastavení] > [Obnovit výchozí] > [Ano]

7. Znovu nainstalujte televizor.

Pokud chcete odstranit všechna nastavení televizoru / záznamy HDD a spustit první instalaci, postupujte takto:

● Stiskněte tlačítko „Home“ na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:
[Nastavení] > [Obecná nastavení] > [Opětovná instalace televizoru] > [Ano]

Po opětovné instalaci televizoru se u nastavení vybraných v kroku 1 obnoví výchozí nastavení. Pokud externí zařízení HDMI nefunguje správně, zopakujte pokyny z kroku 1.

Poznámka: Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI, připojte další audio kabel ke vstupu audio (pouze mini jack), je-li k dispozici.

Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: 39PHS4112/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 22PFS4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 32PHS4112/12 , 24PFS4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 32PHT4032/12 , 24PHS4032/12 , 24PHT4032/12 , 49PFS4132/12 , 49PFT4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFS4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHS5302/12 , 49PFS5302/12 , 43PFS5302/12 , 32PHS5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFS5301/12 , 24PFS5231/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHS4031/12 , 32PFS6402/12 , 32PFK4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PHH4101/88 , 32PFS5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 40PFK4101/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 32PFT4101/12 , 48PFT4101/12 , 40PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFH4101/88 , 43PUS6401/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 55PUS6401/12 , 55PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFK5500/12 , 48PFH5500/88 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 40PFH5500/88 , 32PFT5500/12 , 32PFK5500/12 , 40PFH6550/88 , 65PFT6520/12 , 65PFK6520/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 48PFT5500/12 , 40PFT6550/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFH6510/88 , 55PFK6510/12 , 50PFT6510/12 , 50PFK6510/12 , 50PFH6510/88 , 40PFT6510/12 , 40PFK6510/12 , 32PHH4200/88 , 40PFT4200/12 , 40PFK4200/12 , 40PFH4200/88 , 32PHT4200/12 , 32PHK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFK5300/12 , 50PFH5300/88 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 40PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 40PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 32PFH4100/88 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 48PFH6300/88 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 32PFT4100/12 , 32PFK4100/12 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH5210/88 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . více méně

Nenašli jste, co jste hledali?