1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Podpora Philips

  Co dělat, pokud není přístupná služba SmartTV?

  Zveřejněno dne 2021-06-20

  Situace:

  Nastala některá z těchto situací:
  • Služba SmartTV není přístupná
  • Zobrazí se ikona načítání, ale služba SmartTV se nenačte
  Zobrazí se zpráva „Nebyl nalezen server Philips“
  • Zobrazí se zpráva „Chcete-li dokončit přihlášení ke službě SmartTV, vypněte a znovu zapněte televizor“
  • Zobrazí se obrazovka SmartTV Demo

  Kontrolní seznam

  Ověřte, zda:
  • je software v televizoru aktuální
  • Je v televizoru k dispozici kabelové nebo bezdrátové připojení.
  • V případě použití bezdrátového signálu: bezdrátový signál má sílu nejméně 80 % mezi televizorem a bezdrátovým přístupovým bodem
  •Televizor byl zapnutý nejméně 3 minuty před přístupem k portálu SmartTV

  Poznámka: Během údržby portálu SmartTV je SmartTV dočasně nepřístupná (maximálně až 6 hodin).

  Přijmout

  Nepřístupnost Smart TV mohou způsobit různé faktory. Pokud chcete ověřit, co způsobuje zablokování portálu služby Smart TV, postupujte pomocí následujících kroků pro řešení potíží:

  1. Provedení cyklu zapnutí

  Restartujte televizor podle následujícího postupu:
  • Vypněte televizor
  • Odpojte napájecí kabel televizoru.
  • Počkejte alespoň minutu (po zhasnutí LED žárovky) a teprve potom kabel napájení znovu zapojte
  • Televizor znovu zapněte

  2. Ověřte správnost nastavení hodin.

  • Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

  Setup > [TV Settings] (Nastavení televizoru) > Preferences > Clock > [Automatic clock mode] (Automatický režim hodin) > Manual
  Nebo
  Setup > [TV Settings] (Nastavení televizoru) > [General settings / Preferences] (Obecná nastavení / Předvolby) > Clock > Manual
  Nebo
  Setup > Installation > Clock > [Auto clock mode] (Automatický režim hodin) > Manual

  • Nastavte správný čas a datum.

  3. Zkontrolujte nastavení sítě v televizoru.

  • Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

  Settings > [Network settings] (Nastavení sítě) > [View network settings] (Zobrazit nastavení sítě)
  Nebo
  Setup > Installation > Network >[Network settings] (Nastavení sítě)

  V této nabídce lze definovat následující nastavení:

  [Network mode] (Režim sítě): Tato položka by měla být nastavena na hodnotu [DHCP/auto IP] (DHCP / automatická IP)
  Tato možnost zajišťuje, aby televizor automaticky aktualizoval připojení v případě, že router změní IP adresu televizoru.

  [IP address] (IP adresa):
  Adresa IP začíná číslem 169 nebo 0.0, pokračujte krokem 5. To znamená, že router blokuje připojení nebo vůbec nemá připojení k televizoru.

  4. Vymažte paměť internetu.

  • Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:

  Setup > [Network Settings] (Nastavení sítě) > [Clear Apps memory] (Vyčistit paměť aplikací) nebo [Clear Internet Memory] (Vymazat internetovou paměť)
  Nebo
  Setup > Installation > [Clear Net TV memory] (Smazat paměť Net TV)

  Soubory cookie a historie procházení budou odstraněny. Potvrzení se nezobrazí.

  • Opakujte krok 1, vyčkejte 3 minuty, než se televizor zcela zapne, a zkuste přejít ke službě SmartTV. Pokud se televizor nepřipojuje ke službě SmartTV, pokračujte krokem 5.

  5. Vyzkoušejte kabelové připojení, pokud se používá bezdrátové připojení.

  Bezdrátové připojení může být rušeno kovem, zdmi, vodou nebo jinými zařízeními.

  6. Obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

  Přístup ke službě SmartTV může být blokován routerem v domácí síti. Poskytovatele služeb internetu vám může pomoci zkontrolovat nastavení zabezpečení routeru (např. firewall, cloudovou ochranu).

  7. Opakovaná instalace televizoru

  Nezapomeňte na to, že během opakované instalace dojde ke ztrátě nahrávek a informací o kanálech.
  • Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:
  Setup nebo Configuration > [TV settings] (Nastavení TV) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)
  Nebo
  Setup > [TV settings] (Nastavení televizoru) > [General settings] (Obecná nastavení) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)
  • Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: 75PUS7101/12 , 49PUH4900/88 , 55PUT4900/12 , 55PUH4900/88 , 49PUT4900/12 , 55PUS8700/12 , 65PUS8700/12 , 55PFK5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 50PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 48PFT5500/12 , 65PFT6520/12 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 48PFS8209/12 , 55PFK6510/12 , 50PFT6510/12 , 50PFK6510/12 , 50PFH6510/88 , 50PFH5300/88 , 50PFK5300/12 , 55PFK6300/12 , 55PFT6510/12 , 55PFK6949/12 , 48PFS6909/12 , 65PFS5909/12 , 65PFK5909/12 , 55PFS6909/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS7909/12 , 55PUS8909C/12 , 65PUS9109/12 , 55PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 50PUK6809/12 , 58PUS6809/12 , 58PUK6809/12 , 50PUS6809/12 , 55PFS7509/12 , 55PUS8809/12 , 55PFT5609/12 , 48PFS8109/12 , 65PFS7559/12 , 65PFS6659/12 , 55PFS8109/12 , 55PFS5709/12 , 55PFK6589/12 , 55PFK6559/12 , 55PFK6549/12 , 55PFK5709/12 , 55PFK5209/12 , 55PFT5209/12 , 48PFS6719/12 , 55PFS6609/12 , 55PFS6409/12 , 55PFK7179/12 , 55PFS7199/12 , 55PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFK7199/12 , 49PUS7809/12 , 55PUS7809/12 , 55PFS8209/12 , 55PFL4908H/12 , 65PFL9708S/12 , 55PFL4508K/12 , 50PFL4208H/12 , 55PFL4528H/12 , 50PFL5038K/12 , 50PFL5028K/12 , 50PFL5008K/12 , 50PFL5008H/12 , 50PFL5028H/12 , 50PFL5038H/12 , 55PFL8008S/12 , 55PFL6008H/12 , 55PFL7108S/12 , 55PFL7108K/12 , 55PFL7108H/12 , 55PFL7008S/12 , 55PFL7008K/12 , 55PFL6678S/12 , 55PFL6198K/12 , 55PFL6188S/12 , 55PFL6188K/12 , 55PFL6158S/12 , 55PFL6008S/12 , 55PFL6008K/12 , 55PFL7007H/12 , 55PFL7007K/12 , 55PFL8007K/12 , 55PFL6007H/12 , 55PFL6007T/12 , 55PFL6007K/12 , 55PFL5507H/12 , 55PFL5537K/12 , 55PFL5537H/12 , 55PFL5527K/12 , 55PFL5527H/12 , 55PFL5507K/12 , 50PFL7956H/12 , 55PFL7606H/12 , 55PFL7606K/02 , 55PFL6606H/12 . Kliknutím sem zobrazíte další čísla produktů Kliknutím sem zobrazíte méně čísel produktů

  Nejčastější dotazy

  Hledáte něco jiného?

  Prohlédněte si všechny možnosti podpory Philips

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.