1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Podpora Philips

  Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 má nízký sací výkon

  Zveřejněno dne 21. srpna 2023
  Pokud sací výkon bezdrátového vysavače Philips řady 8000 není tak vysoký, jak jste očekávali, může to mít několik příčin. Na nástavci vysavače vyhledejte název svého konkrétního modelu a v následujících částech zjistěte, jak problém svépomocí jednoduše vyřešit.
  Modely řady 8000
  Filtr či cyklon je znečištěný 
  Pokud je filtr či cyklon (barevná část v nádobě na prach) znečištěný, dojde tím ke snížení sacího výkonu. Tento problém vyřešíte tak, že podle následujících pokynů obě části vyčistíte: 
  1. Nádoba na prach/cyklon 
  • Přístroj vypněte (obrázek A1).
  • Přístroj uchopte v úhlu 45 stupňů a poté stisknutím tlačítka vyjměte nádobu (obrázek 2).
  • Zvedněte barevnou část, čímž získáte přístup k nádobě (obrázek A3). Ujistěte se, že jste z cyklonu odstranili veškeré chlupy a jiné uvízlé nečistoty.
  • Vyprázdněte nádobu na prach (obrázek A4).
  • Nádobu na prach opláchněte pod tekoucí vodou. Vyhněte se čištění v myčce (obrázek A5). 
  • Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá. (obrázky A6–A7).
   
  1. Filtr  
  • Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte pouzdro filtru z barevné části (obrázek B8).  
  • Z pouzdra filtru vyjměte omyvatelný pěnový filtr (obrázek B9).  
  • Vyčistěte oba díly tak, že je vyklepáte nad odpadkovým košem (obrázek B10).   
  • Opláchněte pěnový filtr (obrázek B11) a ždímejte jej, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázek B12). Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo.  Poznámka: pro dosažení nejlepšího výsledku čištění nechte tekoucí vodu protékat filtrem s uzávěrem směřujícím dolů, čímž dojde k vyplavení i hluboko usazeného prachu.  
  • Filtr nechte po dobu 24 hodin vyschnout (obrázek B13).  
  • Jednotlivé díly přístroje znovu sestavte (obrázky B14–16).  

  Nádoba na prach není k přístroji správně připevněna
  Pokud není k přístroji nádoba na prach správně připevněna, může docházet k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že je nádoba na prach správně připevněna. Nejprve s přístrojem zarovnejte horní stranu nádoby a teprve poté ji upevněte na své místo. Postup rovněž naleznete ve videu níže, a to v čase 1:10–1:15.

  Poznámka:
  • Než nádobu upevníte na své místo, ujistěte se, že je horní strana nádoby zarovnána s přístrojem.  
  • Pokud přístroj používáte pravidelně, ujistěte se, že filtr čistíte alespoň jednou měsíčně.  


  Podrobné pokyny naleznete ve videu přiloženém níže.
   
  Play Pause
  V průchodu vzduchu uvízl předmět
  Může se stát, že v průchodu vzduchu občas uvízne cizí předmět. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Hubici vyčistěte podle pokynů v návodu k použití nebo podle videa níže.
  Hadici zkontrolujte tak, že ji vyjmete z hlavního těla přístroje. Zkontrolujte také, zda nejsou předměty zaseknuté i v ruční hubici. Odstraňte předmět v hubici nebo hadici a přístroj znovu spusťte.  
   
  V přístroji není filtr
  Pokud v přístroji není filtr, může docházet k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že se v přístroji filtr nachází a že je správně sestaven. Při připevňování nádoby na prach k přístroji je důležité nejprve zarovnat horní stranu nádoby s přístrojem a teprve poté ji upevnit na místo.  
   
  Vzduchové kanálky v hubici vysavače a mopu jsou ucpané 
  Pokud jsou vzduchové kanálky v hubici vysavače a mopu ucpané, může docházet ke snížení sacího výkonu. Tento problém vyřešíte tak, že podle následujících pokynů hubici vyčistíte: 
  • Otevřete víka vzduchových kanálků na obou stranách závěsu hubice (obrázek D1). 
  • Kanálky vyčistěte (obrázek D2).  
  • Zavřete víka a hubici otočte dnem vzhůru (obrázek D3 a D4).  
  • Na obou stranách hubice vyčistěte vzduchové klapky (obrázek D5). 
  Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků a přístroj má stále nižší sací výkon než obvykle, odneste jej do servisního centra Philips nebo nás kontaktujte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support.
   
  filtr
  Play Pause
  Nádoba na prach je plná 
  Když je nádoba na prach vysavače Philips plná, sací výkon je nižší než obvykle. Nádobu na prach vyprázdněte, čímž přístroj opět získá dostatečný sací výkon (obrázky A1–A3). 

  Filtr je znečištěný
  Pokud je filtr znečištěný, dojde tím ke snížení sacího výkonu. Tento problém vyřešíte tak, že podle následujících pokynů filtr vyčistíte: 
  • Vyjměte z přístroje nádobu na prach (obrázek B2). 
  • Vyjměte pouzdro filtru z prachové nádoby a následně z pouzdra filtru vyjměte omyvatelný pěnový filtr (obrázky B3–B4).  
  • Pěnový filtr vyklepejte nad odpadkovým košem, čímž uvolníte nečistoty, a poté pěnový filtr opláchněte pod tekoucí vodou (obrázek B5). Pouzdro filtru neomývejte. 
  • Filtr ždímejte, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázky B6–B7).  
  • Pouzdro filtru vyklepejte nad odpadkovým košem (obrázek B8). 
  • Filtr nechte po dobu 24 hodin vyschnout (obrázek B9).  
  • Jednotlivé díly přístroje znovu sestavte (obrázek B10).  
   
   
  Více informací naleznete ve videu níže.

  Poznámka: pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a každých 6 měsíců filtr vyměnit.
  Filtr nádoby na prach
  Nádoba na prach či cyklon je znečištěný 
  Pokud je nádoba na prach či cyklon (barevná část v nádobě na prach) znečištěný, dojde tím ke snížení sacího výkonu. Tento problém vyřešíte tak, že podle následujících pokynů obě části vyčistíte: 
  • Vypněte zařízení. 
  • Vyjměte z přístroje nádobu na prach (obrázek A1). 
  • Sejměte víko a nádobu na prach vyprázdněte (obrázky A2–A3). Ujistěte se, že jste z cyklonu rovněž odstranili veškeré chlupy a jiné uvízlé nečistoty.  
  • Vyjměte filtr a vyčistěte vnitřek nádoby na prach vodou nebo navlhčeným hadříkem (obrázky 5–6). Vyhněte se čištění v myčce. 
  • Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá. (obrázky 6–9).   
  Cyklon nádoby na prach
  Rotační kartáč je zaseknutý
  Na kartáče bezdrátového vysavače Philips se mohou chytat nečistoty a vlasy. 
  Může tak dojít k zaseknutí rotačního kartáče a následnému snížení sacího 
  výkonu. Postupujte podle následujících kroků a kartáč vysavače vyčistěte: 
  • Pomocí tlačítka uvolnění vyjměte kartáč a sejměte boční kryt (obrázky 1–3) 
  • Rukou či za pomoci nůžek odstraňte veškeré chuchvalce (obrázek 4).  
  • Nasaďte boční kryt zpět tak, že na něj zatlačíte, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté nacvakněte kartáč zpět na místo (obrázky 5–7). Vysavač nyní můžete opět používat. 

  Víko nádoby na prach není správně připevněno k nádobě či nádoba na prach není správně připevněna k samotnému přístroji
  V obou případech dochází ke ztrátě sacího výkonu. Ujistěte se, že jste správně připevnili víko nádoby na prach k nádobě a nádobu na prach k přístroji (viz obrázek níže). 
   
  V přístroji není filtr
  Ujistěte se, že se v přístroji filtr nachází a že je správně sestaven (viz obrázek níže).
   
  Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků a přístroj má stále nižší sací výkon než obvykle, odneste jej do servisního centra Philips nebo nás kontaktujte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support.
   
  Filtr nádoby na prach pro použití s kartáčem
  Kontaktování společnosti Philips

  S radostí vám pomůžeme

  Hledáte něco jiného?

  Prohlédněte si všechny možnosti podpory Philips

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.