1

 

 

 


Zdroje pro lepší
možnosti vyhovět pacientům a lepší výsledky

Brochures and instructions

Brožury a pokyny

 

Posílejte své pacienty domů se vzdělávacími brožurami a letáky s pokyny ohledně ošetření výrobky Philips Sonicare a Philips Zoom, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a životnímu stylu. Kontaktujte naše obchodní zástupce a ti vám potřebné materiály dovezou přímo do ordinace.

 

Kontaktujte nás

How-to videos

Video návody

 

Připravili jsme krátká videa, která vašim pacientům pomohou zlepšit návyky ústní hygieny, od správných technik čištění přes výběr správné hlavice kartáčku až po seznámení s výhodami nových výrobků.

 

Další informace

Additional patient resources

Další zdroje pro pacienty

 

Umožněte svým pacientům více do hloubky poznat portfolio výrobků Philips Oral Healthcare a zvyšte úroveň poskytované péče. Přispějte k tomu, aby se cítili co nejpohodlněji a nejpříjemněji.

Naše marketingové materiály ke stažení usnadňují podporu Philips Sonicare a Philips Zoomve ve vaší ordinaci

 

Knihovna zdrojů