1
Výrobky

OLED 8 series Papírově tenký 4K UHD OLED televizor Android

164 cm (65") televizor, Ambilight, Index dokonalého obrazu 4500, HDR Perfect WCG 99 %, Engine P5 Perfect Picture 65OLED803/12

Nejčastější dotazy

Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips

Situace

Nastala jedna nebo více z následujících situací:
• IP adresa IP začíná číslem 169 nebo 0.0
• nastal problém s bezdrátovým připojením
• připojení není stálé

Kontrolní seznam

Ověřte, zda:
• Je software v televizoru aktuální

Televizory Phillips Wi-Fi Ready

Pro televizory Phillips Wi-Fi ready je pro připojení k internetu zapotřebí dodatečná přípojka wi-fi. Přejděte na webovou stránku podpory televizoru a najděte zde informace nebo manuál s více informacemi a detaily o televizoru .

Ujistěte se, že používáte správnou wi-fi přípojku Philips pro televizor Wi-Fi Ready: PTA01 nebo PTA128.

Poznámka: Pokud není dostupná žádná wi-fi přípojka PTA, pro funkčnost bezdrátové chytré televize může být použito zařízení streaming stick (Amazon Fire TV stick nebo Google Chromecast).

Přijmout

Pokud televizor nenavazuje bezdrátové internetové připojení, proveďte následující kroky:

1. Resetování routeru

Resetujte router podle kroků uvedených výrobcem routeru. Resetujte router a zkontrolujte internetové připojení.
Pokračujte následujícími kroky pokud problémy s internetovým připojením přetrvávají.

2. Zkontrolujte hesla routeru

• Heslo sítě Wi-Fi na routeru může mít požadavky:

  • šifrování WPA a WPA2 (obvyklé): televizor akceptuje všechna hesla.
    – šifrování WEP: televizor podporuje pouze hexadecimální hesla (0–9, A–F)

Vysvětlení: Hexadecimální hesla

Hexadecimální číslice jsou čísla od 0 do 9 a písmena od A do F (pouze velká písmena). Kódovací hesla vyžadují 10 až 26 znaků. Pokud je vaše heslo dlouhé 5 až 13 znaků a/nebo písmen jiných než výše uvedených, kontaktujte svého poskytovatele internetového připojení a dotažte se na přeměnu tohoto hesla na jiné, které bude mít hexadecimální formát.

• Bezdrátový klíče je obvykle uveden na štítku routeru nebo v dokumentech o routeru.
• Ujistěte se, že malá a velká písmena jsou správně zapsána. Mezi jednotlivými sadami znaků přepínejte stisknutím tlačítka OK nebo pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. U některých modelů je také možné používat klávesnici na zadní straně dálkového ovladače.
• Některé routery jsou vybaveny tlačítkem WPS, které dočasně snižuje zabezpečení, aby bylo možné připojit zařízení k síti. Při připojování televizoru k internetu vyberte možnost WPS namísto skenování.

3. Zkuste znovu navázat bezdrátové připojení

● Stiskněte tlačítko Home na dálkovém ovladači televizoru a vyberte:
Setup > [Connect to network] (Připojit k síti) > Wireless > Scan a následujte kroky na obrazovce
• Pokud se zobrazuje více než jedna položka, vyberte správný název routeru
• Pokud se router nezobrazuje v seznamu dostupných routerů, vyberte možnost Ruční zadání a zadejte název routeru

V případě, že nelze navázat wi-fi připojení, proveďte následující kroky:

4. Zkontrolujte nastavení sítě v televizoru.

Stiskněte tlačítko „Domů“ na dálkovém ovladači televizoru a vyberte možnosti:
Setup > [Network settings] (Nastavení sítě) > [View network settings] (Zobrazit nastavení sítě)

V této nabídce lze zkontrolovat následující nastavení:

• [Režim sítě]: Tato položka by měla být nastavena na hodnotu [DHCP / automatická IP] (DHCP/auto IP)
Tato možnost zajišťuje, aby televizor automaticky aktualizoval připojení v případě, že router změní adresu IP televizoru.
• [IP Address] (IP adresa): IP adresa nesmí začínat čísly 0 nebo 169.XXX nebo být prázdná
• [Signal strength] (Síla signálu) (strana 2): Měla by být alespoň 80 % ze čtyř čárek

5. Tvrdé resetování

Tvrdé resetování může pomoci navázat připojení k bezdrátovému internetu. Chcete-li provést tvrdé resetování, postupujte následujícím způsobem:
• Vypněte televizor
• Odpojte od televizoru všechny kabely a příslušenství
• Počkejte alespoň minutu a teprve potom všechny kabely znovu zapojte

6. Kontrola možností zabezpečení routeru

Nastavení zabezpečení routeru může televizoru zabránit navázat spojení. Zkontrolujte následující nastavení:
• Internetové porty 80 a 443 by měly být otevřené.
• Cloudová ochrana na routeru by měla být vypnutá
• Zkontrolujte nastavení routeru u možnosti „skrýt/neviditelné SSID“. Tato možnost musí být deaktivována.

Poznámka: Jednotlivé routery se liší. Další informace týkající se změny těchto nastavení naleznete v příručce nebo se obraťte na výrobce routeru.

7. Test dalšího připojení

• Propojte router a televizor pomocí ethernetového kabelu
• Vytvořte hotspot síť na mobilním zařízení

8. Opakovaná instalace televizoru

Poznámka: Nezapomeňte na to, že během opakované instalace dojde ke ztrátě nahrávek a informací o kanálech

Stiskněte tlačítko „Home“ na dálkovém ovladači televizoru a podle modelu televizoru vyberte:
Setup > [TV settings] (Nastavení televizoru) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)
Setup > [TV settings] (Nastavení televizoru) > [General settings] (Obecná nastavení) > [Reinstall TV] (Opakovaná instalace televizoru)

Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: 65OLED803/12 , 24PFS5863/12 , 55OLED803/12 , 49PUS6803/12 , 50PUS7363/12 , 55PUS6803/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 65PUS6753/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 50PUS6753/12 , 43PUS7393/12 , 43PUS6753/12 , 55PUS6753/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 50PFS5803/12 , 75PUS8303/12 , 65PUS6523/12 , 50PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 50PUS6523/12 , 49PUS7803/12 , 43PFS5823/12 , 43PUS6523/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 55PUS6523/12 , 49PUS8503/12 , 49PUS8303/12 , 32PFS5803/12 , 55PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 32PFS5823/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS7363/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS7503/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 49PUS7503/12 , 43PUS6503/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7373/12 , 50PUS7303/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7373/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 43PUS7373/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 39PHS4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 22PFS4022/12 , 55POS9002/12 , 50PUS6162/12 , 32PFT5362/12 , 32PFS5362/12 , 32PHS4112/12 , 65PUS7502/12 , 24PFS4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 65PUS6412/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 32PHT4032/12 , 24PHS4032/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6452/12 , 55PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 49PUS6452/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6452/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 24PHT4032/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFS4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 55PUS7272/12 , 55PUS6432/12 , 49PUS7272/12 , 49PUS6432/12 , 43PUS7202/12 , 43PUS6432/12 , 32PFT4132/12 , 32PHS5302/12 , 49PFS5302/12 , 43PFS5302/12 , 55POS901F/12 , 43PUS6201/12 , 55PUT6201/12 , 55PUS6201/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 32PHS5301/12 , 49PFS5301/12 , 43PFS5301/12 , 24PFS5231/12 , 43PUS6551/12 , 22PFS4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHS4031/12 , 55PUS6551/12 , 32PFS6402/12 , 65PUS7601/12 , 75PUS7101/12 , 43PUS6101/12 , 55PUS6101/12 , 32PFK4101/12 , 32PHK4101/12 , 32PHH4101/88 , 32PFS5501/12 , 49PFS5501/12 , 40PFT4201/12 , 40PFS5501/12 , 40PFK4201/12 , 40PFK4101/12 , 32PHT4201/12 , 32PHK4201/12 , 32PFT4101/12 , 49PUS6101/12 , 48PFT4101/12 , 40PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS7101/12 , 40PFH4101/88 , 65PUS6521/12 , 43PUS6401/12 , 48PFK4101/12 , 43PUT6401/12 , 49PUS6401/12 , 49PUT6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUT6401/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 55PUS8601/12 , 65PUS8601/12 , 43PUH4900/88 , 55PUT4900/12 , 55PUH4900/88 , 49PUT4900/12 , 49PUH4900/88 , 43PUT4900/12 , 65PUS8901/12 , 55PUS8700/12 , 65PUS8700/12 , 32PFH6500/88 , 32PFT6500/12 , 32PFK6500/12 , 32PFH5500/88 , 55PFK5500/12 , 55PFH5500/88 , 48PFK5500/12 , 48PFH5500/88 , 40PFT5500/12 , 40PFK5500/12 , 40PFH5500/88 , 32PFT5500/12 , 32PFK5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 55PUS7600/12 , 55PUK6400/12 , 55PUH6400/88 , 50PUT6400/12 , 40PUH6400/88 , 50PUK6400/12 , 50PUH6400/88 , 40PUT6400/12 , 40PUK6400/12 , 65PUK7120/12 , 65PUS7120/12 , 40PFH6550/88 , 65PFT6520/12 , 65PFK6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PUK7150/12 , 55PUK7100/12 , 55PFT6550/12 , 55PFT5500/12 , 55PFK6580/12 , 55PFK6560/12 , 55PFK6550/12 , 55PFK6540/12 , 50PFT6550/12 , 50PFK6580/12 , 50PFK6560/12 , 50PFK6550/12 , 50PFK6540/12 , 50PFH6550/88 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 48PFT5500/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 43PUK7100/12 , 40PFT6550/12 , 40PFK6580/12 , 40PFK6560/12 , 40PFK6550/12 , 40PFK6540/12 , 40PFH6510/88 , 55PFK6510/12 , 50PFT6510/12 , 50PFK6510/12 , 50PFH6510/88 , 40PFT6510/12 , 40PFK6510/12 , 32PHH4200/88 , 40PFT4200/12 , 40PFK4200/12 , 40PFH4200/88 , 32PHT4200/12 , 32PHK4200/12 , 32PFK5300/12 , 50PFK5300/12 , 50PFH5300/88 , 40PFT5300/12 , 40PFK5300/12 , 40PFH5300/88 , 32PFT5300/12 , 40PFH4100/88 , 48PFT4100/12 , 48PFK4100/12 , 48PFH4100/88 , 40PFT4100/12 , 40PFK4100/12 , 32PFH4100/88 , 55PFK6300/12 , 48PFK6300/12 , 48PFH6300/88 , 40PFK6300/12 , 32PHT4100/12 , 32PHK4100/12 , 32PHH4100/88 , 32PFT4100/12 , 32PFK4100/12 , 22PFH4000/88 , 22PFK4000/12 , 22PFT4000/12 , 24PHH5210/88 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 , 55PFT6510/12 . více méně

Nenašli jste, co jste hledali?