1
Výrobky

4100 series Ultratenký LED televizor

98 cm (39"), Televizor LED, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 39PHS4112/12

Nejčastější dotazy

Jak instalovat kanály v televizoru Philips? [DVB-C a DVB-T] (kabel, anténa)

Situace

Kanály je nutné (pře)instalovat v následujících situacích:

• při první instalaci televizoru

• když chybí jeden nebo více kanálů

• při změně poskytovatele nebo typu signálu

Kontrolní seznam

Ověřte, zda:

• televizor přijímá analogový nebo DVB-C/T signál (není použit set-top box)

• jsou všechny kabely pevně zapojeny

Přijmout

Pokud chcete televizní kanály instalovat přímo na televizoru, kliknutím sem si přehrajte videokurz nebo postupujte takto:

• Stiskněte tlačítko [Settings] na dálkovém ovladači televizoru a vyberte možnosti:

• [All settings] (Všechna nastavení) > Channels > [Antenna/cable installation] (Instalace antény/kabelu) > [Search for channels] (Hledat kanály) > Start now > [Reinstall all channels] (Přeinstalovat všechny kanály) > vyberte zemi

• Vyberte možnost Antenna nebo Cable a potvrďte tlačítkem [OK] na dálkovém ovladači.

• Vyberte poskytovatele kabelového vysílání a stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači.

• Vybrat pouze digitální kanály nebo digitální a analogové kanály a stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači.

• Zvýrazněná možnost je [Start]. Stisknutím tlačítka [OK] spusťte hledání kanálů.
nebo:

Vyberte možnost [Settings] (Nastavení) pro ruční úpravu hledání kanálů (volitelné).

  1. Ruční preferovaná úprava nastavení hledání

Poznámka: Ohledně dalších informací o níže uvedeném nastavení v případě, že požadujete přizpůsobené hledání kanálů, se obraťte na svého poskytovatele signálu.

[Frequency scan] (Prohledávání frekvence) > Příklad: Pokud při běžném prohledávání kanálů není nalezen jeden nebo více kanálů, vyberte možnost [Full scan] (Kompletní prohledávání).

[Frequency step size] (Velikost frekvenčního kroku)

[Network frequency mode] (Režim síťové frekvence)

[Network frequency] (Síťová frekvence)

[Free/scrambled] (Volně dostupné/kódované)

Reset

2. Spuštění prohledávání kanálů

Po nastavení parametrů stiskněte tlačítko [BACK] na dálkovém ovladači.
Vyberte možnost [Start] a stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovladači spusťte hledání kanálů.

Hledání seznamu kanálů poskytovatele

Pokud chcete nainstalovat seznam kanálů předdefinovaný poskytovatelem, vyberte místního poskytovatele a stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači.

• Instalaci kanálů dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Televizor bude požadovat ID sítě a síťovou frekvenci. Tento vstup se liší podle poskytovatele a oblasti. Ohledně dalších informací o požadovaném vstupu se obraťte na svého poskytovatele.

Ruční vyhledávání kanálů

Pokud chcete provést ruční vyhledávání, vyberte [Digital reception test] (Test digitálního příjmu) a stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete zadat parametry frekvence, stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Po nastavení parametrů stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Pokud je zvýrazněna možnost Vyhledávání, stisknutím tlačítka OK spusťte vyhledávání kanálů.

• Instalaci kanálů dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ohledně dalších informací o těchto přizpůsobených funkcích se obraťte na svého poskytovatele.

Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: 39PHS4112/12 , 50PUS6272/12 , 55PUS6272/12 , 43PFS4112/12 , 43PFT4112/12 , 22PFS4022/12 , 50PUS6162/12 , 32PHS4112/12 , 24PFS4022/12 , 24PHS4022/12 , 24PFT4022/12 , 24PFS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHS4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 32PHT4032/12 , 24PHS4032/12 , 55PUS6262/12 , 50PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 24PHT4032/12 , 49PUS6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 49PFS4132/12 , 43PFS4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFS4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PHS4132/12 , 32PFS4132/12 , 32PFT4132/12 . více méně

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste odpověď?

Chatujte s jedním z našich zástupců!