1
Pravidla

SLEVOVÝ KÓD (ONLINE REGISTRACE)

PODMÍNKY („Podmínky“)

 

1.       Poskytovatelem této nabídky je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips“).

 

2.       Nabídka je určena pouze fyzickým osobám starším 18 let s bydlištěm na území České republiky (“Vy”).

 

3.       Účastí v této nabídce potvrzujete, že jste si přečetl(a) tyto Podmínky a souhlasíte s nimi.

 

4.       Pro získání slevového kódu navštivte tento odkaz: https://ww.philips.cz/c-w/product-registration/hlavice, vyplňte registrační údaje a zaregistrujte si svůj zubní kartáček Philips Sonicare.

 

5.       Po zaregistrování obdržíte email se slevovým kódem.

 

6.       Slevový kód Vás opravňuje ke 40% slevě na nákup 1 balení náhradních kartáčkových hlavic Philips Sonicare v Internetovém obchodě Philips (www.philips.cz/obchod).

 

7.       Slevový kód může být uplatněn pouze jednou a musí být zadán při placení.

 

8.       Slevový kód je platný po dobu 30 kalendářních dní od obdržení emailu.

 

9.       Nelze jej využít ve spojení s jakoukoliv jinou nabídkou.

 

10.   Nebude nabízena žádná peněžní alternativa, tzn. že slevový kód nelze vyměnit za hotovost, a nebude probíhat žádná písemná korespondence.

 

11.   Philips neodpovídá za žádná prodlení či neplnění z jakéhokoliv důvodu mimo kontrolu společnosti Philips.

 

12.   Nesmíte převádět či jinak obchodovat s jakýmikoliv Vašimi právy nebo závazky získanými na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi.

 

13.   Tyto Podmínky budou vykládány v souladu s právem České republiky.

 

14.   Poskytnuté osobní údaje bude společnost Philips zpracovávat za účelem správy slevového kódu, služeb pro zákazníky a pro marketingové účely, pokud k tomuto obdrží příslušný souhlas. Philips nebude předávat Vaše osobní údaje žádným třetím stranám.