Tiskové centrum

Zář 23, 2019

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady má nový multioborový operační sál

Odhadovaná doba čtení: 10 Minut

Philips Azurion 7 C20 slouží od dubna pacientům na novém operačním sále Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

V novém multifunkčním sále v rámci III. Interní – kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze probíhá výzkumný projekt Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění – INTERCARDIS spolufinancovaný z Operačního programu MŠMT Výzkum vývoj a vzdělávání, z grantu EU.*

 

Tento ambiciózní projekt probíhá na multioborovém sále vybaveném od dubna 2019 systémem Azurion 7 C20 (výrobce Philips) s dvacetipalcovým detektorem pro zobrazení větší intervenované plochy, s pohyblivým C-ramenem a se dvěma osmapadesáti-palcovými obrazovkami FlexVision.

Extra velké monitory

Výhody zobrazovacího systému Azurion 7 C20 (výrobce Philips) komentuje docent MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC., vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie: „Jednou z výhod Azurionu oproti našemu staršímu systému je velký monitor s úhlopříčku osmapadesát palců. Obrazovku si můžeme rozdělit na několik jednotlivých segmentů a sledovat tak různá zobrazení z aktuálního výkonu, případně je porovnávat se staršími snímky. Navíc si může každý z našeho týmu uložit nastavení obrazovky podle vlastních preferencí,” říká.

 

Je nutné také zdůraznit, že na hybridním sále FNKV jsou tyto extra velké obrazovky hned dvě: jedna je určená intervenčnímu týmu k navigaci intervence a na druhé sledují dění studenti nebo stážující lékaři, aniž by přitom vstupovali do sterilní zóny a narušovali práci sálového personálu. 

Hlavní výzkumné cíle projektu INTERCARDIS
 

1. Optimalizace postupů zajišťujících dostupnost a dlouhodobou efektivnost a bezpečnost intervenční léčby u pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS).

2. Optimalizace postupů katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) v léčbě pacientů s aortální stenózou z hlediska zkrácení předoperační přípravy, zpracování doporučení na zjednodušení vlastního výkonu a časného propuštění do domácí péče.

3. Maximální zkrácení časových prodlev při léčbě akutních ischemických iktů tak, aby se co nejvíce pacientů po iktu mohlo brzy vrátit do normálního života.

Hlavní výhodu C-ramene zavěšeného ze stropu spatřujeme v případech, kdy jako tým provádíme výjimečný výkon, například zavedení aortální chlopně cestou z levé subclavie. K tomu potřebujeme nastavit pozici detektoru tak, aby bylo dosaženo kvalitního zobrazení intervenované oblasti, a přitom aby všichni na sále měli dostatek prostoru pro svou činnost a také dokonalý přehled o průběhu: anesteziolog i intervenční kardiologové navigující katetr. Za standardních podmínek není pozice detektoru tak důležitá, ale u části pacientů nelze postupovat obvyklým způsobem. Tito pacienti pak z použití stropního závěsu C-ramene profitují.

Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC.

vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie

TSM modul – ovládání přímo na sále

„Další nespornou výhodou nového systému Azurion 7 C20 je ovládání pomocí dotykové obrazovky, tzv. TSM modulu, což je v podstatě tablet, kterým lze ovládat i za sterilních kautel protokol rentgenu a hemodynamiky přímo na sále. Intervenční kardiolog tak může sám měnit nastavení rentgenu a způsobu zobrazení bez nutnosti dorozumívat se se sálovou sestrou nebo laborantem v ovladovně, což je obvyklá dosavadní praxe, při níž může dojít k dyskomunikaci,“ doplňuje docent Kočka.

Detektor pro komfortní zobrazení

Pro zobrazení cévního řečiště poskytuje dvacetipalcový detektor větší komfort jak angiologům, tak kardiologům. „Větší detektor umožňuje na hybridních sálech vidět širší intervenovanou plochu, což je důležité například při intervenci na srdečních chlopních, například při Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI, tedy při navádění umělé chlopně do srdce pomocí katétru zavedeného tříslem pacienta. Sály, které nejsou primárně určené na katetrizaci koronárních tepen, by měly tento dvacetipalcový detektor určitě mít,“ říká docent Kočka. Desetipalcový detektor má dobré uplatnění při výkonech na koronárních tepnách nebo při jiných výkonech na samotném srdci, kde je výhodou menšího detektoru flexibilita při nastavení (angulaci). Při zobrazení větší oblasti (hrudníku, břicha, končetin) je velký detektor značným přínosem, protože umožňuje dobré zobrazení cévního systému po podání jediné dávky kontrastní látky.

Přednosti Azurion 7 C20 ve FNKV v kostce
 

  • Extra velká obrazovka – pro optimální rozvržení sledovaných sekvencí obrazu i individuální nastavení
  • Dvacetipalcový detektor – pro zobrazení větší intervenované plochy
  • TSM modul aneb touch screen – pro nastavení protokolu rentgenu a zobrazení přímo na sále za sterilních podmínek
  • Xper CT – pro kvalitní CT vyšetření
  • Stropně zavěšené C-rameno
  • ClarityIQ – kvalitní obraz při minimalizaci dávky („as low as reasonable“)
  • Dynamic coronary roadmap - pro maximální snížení dávky kontrastní látky při vyšetření cévního řečiště bijícího srdce

Stropně zavěšené C-rameno při TAVI

„Hlavní výhodu C-ramene zavěšeného ze stropu spatřujeme v případech, kdy jako tým provádíme výjimečný výkon, například zavedení aortální chlopně cestou z levé subclavie. K tomu potřebujeme nastavit pozici detektoru tak, aby bylo dosaženo kvalitního zobrazení intervenované oblasti, a přitom aby všichni na sále měli dostatek prostoru pro svou činnost a také dokonalý přehled o průběhu: anesteziolog i intervenční kardiologové navigující katetr. Za standardních podmínek není pozice detektoru tak důležitá, ale u části pacientů nelze postupovat obvyklým způsobem. Tito pacienti pak z použití stropního závěsu C-ramene profitují,“ uzavírá docent Kočka.

Philips Azurion

XperCT nahradí klasickou computerovou tomografii

Funkce XperCT v systému Azurion 7 C20 umožňuje provádět CT vyšetření, podmínkou je však vybavení systému dvacetipalcovým detektorem. Rekonstrukcí dat nasnímaných v průběhu rotace detektoru kolem pacientova těla dostane lékař kvalitní obrazy CT. Tato funkce se bude využívat především pro diagnostiku ischemických cévních mozkových příhod.

 

Tým intervenčních angiologů pod vedením MUDr. Borise Kožnara, Ph.D., se taktéž podílí na výzkumném projektu INTERCARDIS s cílem zkrátit na minimální délku čas od příjmu pacienta s podezřením na cévní příhodu do účinné intervence. Terapeutické okno, které umožňuje následný návrat pacienta po iktu k normálnímu životu, činí desítky minut (do šesti hodin od prvních příznaků), než dojde k nevratnému poškození mozkové tkáně ischémií. Skutečnost, že k diagnostice (CT) bude docházet přímo na intervenčním sále, má potenciál významně zkrátit čas do intervence, a tím zlepšit prognózu pacienta. I zde platí „Time is brain“.

FlexArm
 

Systémy Philips Azurion lze dodat v provedení FlexArm, které umožňuje ještě větší flexibilitu pohyblivého C-ramene. To se potom otáčí minimálně kolem osmi os, čímž dosahuje prakticky neomezené flexibility při zobrazování celého těla v 2D i 3D vizualizaci. Rozsah pohybu 270 stupňů ramene umožňuje dosáhnout všech zobrazovacích pozic bez ovlivnění optimálního pohybu personálu kolem stolu. Systém má osm rotujících hlavic, takže rameno C se zdánlivě beztížně pohybuje kolem intervenčního pole, pročež nedochází ke kolizím. Intervencionista, chirurg a anesteziolog mají neomezený přístup k pacientovi. FlexArm obsahuje ovládání stolu Azurion se systémem řízení pohybu Axsys, aby vyšetření či intervence probíhaly bez narušení. Pokud dojde ke změnám nebo komplikacím, může lékař rychle a snadno jednat, aniž by opustil sterilní zónu. Rameno FlexArm C umožňuje zobrazení také obou stran pole. To usnadňuje lékařům realizovat žilní vstupy na levé nebo pravé paži. Rentgenový paprsek zůstává v ose ramene, což je podmínkou bezproblémové navigace.

Kvalita obrazu díky ClarityIQ

Další nespornou výhodou systému Azurion 7 C20 je razantní snížení dávky radiace pro pacienta i personál díky integrální součásti softwaru ClarityIQ s pokročilými algoritmy pro zkvalitnění obrazu při minimálních dávkách záření (stejně jako u jeho předchůdce). ClarityIQ umožňuje odstupňovat dávku záření (nízká, střední, vysoká) podle požadavků vyšetřujícího a charakteristiky pacienta. Tím se předejde zbytečné dávce záření, není-li vysoké potřeba podle zásady „as low as reasonable“. ClarityIQ umožňuje zachovat výbornou kvalitu obrazu při rozumném snížení radiační dávky, upozornil docent Kočka.

 

Dynamic coronary roadmap

Roadmapping je již po léta ověřenou metodou zobrazení cévního systému, při níž po prvotním kontrastním zobrazení lze pomocí speciálního softwaru znázornit intervenční postup již bez podání kontrastní látky na podkladě „mapy“ z prvního kontrastního vyšetření. Pro nepohyblivé anatomické oblasti se používá již delší dobu.

Pokrok však představuje dynamic coronary roadmap, což je na výše uvedeném principu zobrazení cévního řečiště na pohybujícím se srdci. Unikátní technologie Philips umožňuje vizualizovat na vybrané sekvenci průběh intervence na „bijícím srdci“ bez použití dalšího kontrastu.

Na našem pracovišti se s touto technologií teprve začínáme seznamovat, ale dovedu si představit, že v budoucnosti budeme toto dynamické mapování používat pro omezení dávky kontrastní látky rutinně u všech našich pacientů.

Doc. MUDr. Viktor Kočka, Ph.D., FESC.

vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie

„Na našem pracovišti se s touto technologií teprve začínáme seznamovat, ale dovedu si představit, že v budoucnosti budeme toto dynamické mapování používat pro omezení dávky kontrastní látky rutinně u všech našich pacientů,“ přibližuje docent Kočka praxi svého týmu, kterému velmi záleží na tom, aby pacienty ušetřil jakékoliv zátěže, která není nezbytně nutná.

*Projekt Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění – INTERCARDIS s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008388 je financován v rámci Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání z grantu EU a kofinancován společností Medtronic Czechia s.r.o.

Sdílejte obsah na sociálních médiích

Témata

Kontakt

Zdravotnické systémy

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.