Tiskové centrum

Úno 25, 2020

Ambicí Kurzu angiografie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové je zvýšit řemeslnou a technickou úroveň provádění angiografií

Odhadovaná doba čtení: 10 Minut

Pro mladé radiology, kteří se chystají atestovat z intervenční radiologie a provádět angiografické výkony, je velmi důležité naučit se dodržovat v denní rutině protokol přísné sterility a používat minimální možnou radiační dávku pro pacienta i pro personál intervenčního sálu. Profesor MUDr. Antonín Krajina, CSc., a jeho tým z Radiologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové (FNHK) připravují od roku 2019 pro české a slovenské radiology Kurz angiografie, jehož cílem je právě naučit mladé lékaře provádět angiografie „pořádně“, jak říká profesor.

V roce 2019 proběhly první dva kurzy. Výuka je rozdělena do dvou částí: první den odpoledne se koná teoretická příprava a v průběhu celého druhého dne účastníci sledují v reálné klinické praxi intervenující radiology, přičemž mají možnost dotazů a konzultace se zkušenými pracovníky. Kromě několika plánovaných výkonů se na klinice vždycky vyskytne několik urgentních případů, a tak studenti mohou sledovat veškerou práci svých učitelů od příjmu pacienta, přes rozhodování o léčbě, po zákrok a následné sledování nemocného. Komentáře intervenčního týmu u všech případů a výkonů pak přináší velmi cenné poznatky k profesnímu růstu studentů. Součástí druhého kurzu roku 2019 byl také živý přenos intervencí z Fakultní nemocnice v Martině pod vedením docenta MUDr. Kamila Zeleňáka, PhD.

 

„V každém kurzu máme 8 až 10 mladých radiologů, zatím jsme proškolili ve dvou kurzech v roce 2019 celkem 18 radiologů. Oba kurzy se nám podařilo rychle naplnit a dokud bude zájem trvat, budeme kurzy pořádat dál. Úroveň kurzů je stoupající, druhý kurz byl lepší než první”, říká profesor Krajina a dodává: „Hlavním cílem Kurzu angiografie je zvýšit řemeslnou a technickou úroveň provádění angiografických výkonů v České a Slovenské republice a zlepšit jejich provádění z hlediska radiační hygieny, což je zejména pro mladou populaci budoucích radiologů zásadní.“


Zájem studentů o konkrétní témata podle profesora Krajiny závisí na tom, jaké už mají zkušenosti s prováděním intervenčních angiografických výkonů. Zajímají se samozřejmě o nové softwarové postupy aplikované v rámci angiografie, tzn. měření vzdáleností, šíře stenóz, zobrazení 3D angiografie a další. Druhou oblastí největšího zájmu je, jak provést vyšetření s co nejmenší dávkou záření. „Nejdůležitější pro každého adepta na práci intervenčního radiologa je naučit se to dělat pořádně. Každý lékař je trochu jiný a jedním z cílů našeho kurzu je, aby všichni svou práci dělali precizně se vším všudy. Při vyšetření totiž pouštíme do pacienta poměrně velkou radiační energii, ale naše práce není jenom o přesném provedení výkonu uvnitř cévy. Naším cílem je také provést jej co nejšetrněji.”

 

Partnerem Kurzu angiografie je společnost Philips

Záštitu nad Kurzy angiografie převzala společnost Philips, jejímiž angiografickými linkami je pracoviště Radiologické kliniky FNHK vybaveno. „Jedním ze stěžejních témat kurzu je naučit studenty pracovat při výkonech s ionizujícím zářením tak, aby radiační zátěž pacientů i personálu byla co nejnižší,” říká Aleš Kraina, specialista na přístroje Philips pro intervenční radiologii po Českou republiku. „Pro Philips jako výrobce angiografických linek je maximální snížení dávky radiačního záření prioritou, a právě proto jsme přišli se systémy Clarity, které významně redukují radiační záření při výkonech a jimiž jsou opatřeny i přístroje Philips Allura na tomto pracovišti.”

Video Hradec

Sterilita hybridních sálů je při angiografiích klíčová

Jiří Caha, aplikační specialista na angiografické přístroje Philips, byl jedním z přednášejících v teoretické části přípravy studentů. Zaměřil se na sterilitu hybridních sálů, přístrojového vybavení i personálu na sále. „O sterilitě prostředí sálů se často hovoří v souvislosti s přístroji, ale paradoxně největším nosičem patogenních částic je podle klinických studií sálový personál,“ říká Jiří Caha. Co se týká přístrojů, musí personál, servisní technici a další uživatelé dodržovat přísné sterilní protokoly. Pokud dodržuje obsluha a personál sterilní protokoly, nemá přístrojové vybavení na sterilitu operačního sálu vliv. Nejdůležitější je pravidelně přístroje čistit, používat sterilní krytí a stropní závěs. Většina přístrojového vybavení visí ze stropu, protože podlaha je považovaná za nejméně sterilní prostor.

 

„Lidé se musejí správně oblékat, správně se mýt a dodržovat zásady sterility. Na ni má například obrovský vliv časté otevírání dveří do sálu. Jakékoliv otevření dveří vnese do sálu velké množství patogenních částic, což vyplynulo z měření počtu částic v ovladovně a na sále. Musíme co nejméně otevírat dveře, dodržovat protokol přípravy pacienta na proceduru a omezit množství personálu na sále na minimum,” vysvětluje Caha. „Zajímavé je například zjištění, že z člověka, který klidně sedí, odpadává 500 kožních částic za minutu, avšak při běhu je to až 5 000. Pokud se tedy člověk na hybridních a chirurgických sálech dostatečně nekryje, přispívá k znečištění prostředí sálu.”

 

Kurz je výborný pro mladé i pokročilejší radiology
Druhý Kurz angiografie 2019 zhodnotil MUDr. Tomáš Meliš z Fakultní nemocnice v Motole: „Na kurz jsem se přihlásil, protože ač momentálně pouze občas asistuji u angiografických zákroků, do budoucna bych se chtěl angiografii věnovat. Kurz je super v tom, že je postaven relativně od základů, takže i lidem, jako jsem já, přináší hodně teoretických informací. A když se to spojí s praktickou částí a s přenosy ze sálů, tak je to úplně skvělá kombinace. Kurz je přínosný i pro starší doktory, kteří už mají s angiografií zkušenosti. Je to kurz, který vyhovuje mladším i pokročilejším kolegům.”


“Obrovským přínosem pro studenty je možnost podívat se na špičkové pracoviště, jakým je Radiologická klinika v Hradci Králové s profesorem Krajinou a jeho týmem. Vzájemně se motivují a podporují a chtějí být dobří v tom, co dělají. Pokud mají studenti možnost nasát ten drive, ty zkušenosti, tak jim to určitě dodá obrovskou motivaci k profesnímu zaměření na intervenční radiologii,” uzavírá Jiří Caha.

Sdílejte obsah na sociálních médiích

Témata

Kontakt

Zdravotnické systémy

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.