Tiskové centrum

Čvc 03, 2020

ATA 2020: nemocnice je mrtvá, ať žije nemocnice

Estimated reading time: 5-7 minutes

Jeroen Tas, ředitel divize inovací a strategií společnosti Royal Philips, zkušený manažer a podnikatel s dlouholetou zkušeností v oblasti zdravotnictví, informačních technologií a finančních služeb, uveřejnil na stránkách philips.com ve svém blogu koncem června zamyšlení.

 

Nedávno jsem měl to potěšení hovořit na každoroční konferenci Americké asociace pro telemedicínu (American Telemedicine Association – ATA) o telemedicíně a virtuální zdravotní péči. Virtuální péči jsme v poslední době začali používat nesrovnatelně více a častěji než dříve, a proto věřím, že se nacházíme v bodě, kdy také přehodnocujeme naší nemocniční péči a naše zdravotnické systémy. Můžete si přehrát celý můj příspěvek online (v angličtině), nebo si přečtěte níže souhrn mých postřehů

Pandemie COVID-19 nás naučila jednu věc, a to že musíme neustále přehodnocovat a zlepšovat způsob, jakým co děláme. Agilní inovace jsou novou realitou, přičemž klíčovou doménou je telemedicína (virtuální péče).
 

Philips několik posledních měsíců reaguje na pandemii COVID-19. Pracujeme se zákazníky po celém světě a vyvíjíme společně telemedicínská řešení především k podpoře zdravotníků v první linii. Vyvinuli jsme nová řešení pro screening a sledování pacientů v domácím prostředí, jejichž cílem je snížit zátěž primární a urgentní péče a zabránit zbytečnému přetěžování nemocnic. Instalovali jsme operativní klinická centra pro péči o kriticky nemocné, abychom snížili přetížení nemocnic a rozšířili dosah sledování pacientů až za zdi nemocnice. Nové poznatky o nemoci a aktualizace diagnostických a léčebných protokolů vyžadují sdílení pacientských údajů týkajících se COVID-19 a komorbidit. Přispěli jsme ke spuštění portálu pro výměnu informací o COVID-19, který propojuje poskytovatele zdravotní péče a usnadňuje převoz pacientů. Jako vždy jsme úzce spolupracovali se zdravotníky, regulačními úřady a dalšími partnery, přičemž jsme vycházeli z mnoha desetiletí zkušeností s virtuální zdravotnickou péčí, na což jsem patřičně hrdý.

 

S COVID-19 nám nezbylo, než zkomprimovat čas. “Dlouhodobý horizont” se stal “krátkodobým”. COVID-19 urychlil vývojový cyklus a schvalování předpisů pro nová řešení, co dříve trvalo roky, se dalo zvládnout za měsíce nebo dokonce týdny. COVID-19 nás naučil i mnoho dalšího. Ukázal nám, že odpor ke změnám lze překonat, pokud existuje jasná a zřejmá potřeba tak učinit. Nyní víme, že složité problémy ve zdravotnictví snáze vyřešíme spoluprací, nikoliv tím, že si budeme konkurovat. Víme, že digitalizace, sdílení dat a umělá inteligence – tři klíčové složky příští generace telemedicínských řešení – může nejen zlepšit prospěch pacienta z precizní, individualizované, prediktivní a proaktivní péče, ale také může zlepšit podmínky práce zaměstnanců lepší alokací zdrojů, účinnějšími pracovními postupy, aktivní podporou a sdílením poznatků.

/content/dam/corporate/newscenter/global/standard/resources/healthcare/2020/the-next-web/teaser-jeroen-tas.jpg

Jeroen Tas

Jeroen Tas je ředitelem pro inovace a strategii společnosti Royal Philips. Jeroen je zkušený manažer a podnikatel s dlouholetou erudicí v oblasti zdravotnictví, informačních technologií a finančních služeb. Jako vedoucí globální organizace v oblasti inovací a strategie. Je zodpovědný za vytvoření řady inovativních návrhů, které odpovídají vznikajícím potřebám zákazníků a umožňují rychle rostoucí a udržitelnou strategii ve všech oblastech péče o zdraví.

Objevují se jasné trendy. Většina lidí už nepoužívá digitální média jenom k získání přístupu k informacím o šíření COVID-19 a boji s infekcí. Lidé je používají také jako bezpečný způsob kontaktu se svými ošetřujícími lékaři. V mnoha případech online konzultace s praktickými lékaři téměř nahradily návštěvy lékařských ordinací. Nemocnice stále více spolupracují, vyměňují si data, sdílejí protokoly a vytvářejí prostředí pro sdělování informací v reálném čase, což je klíčové pro zvládání neustále se měnícího charakteru pandemie.

Jednotkám intenzivní péče (ICU) díky využívání operativních klinických center pro péči o kriticky nemocné nebo telemedicínským propojením s radiology nebo patology se dařilo účelně rozložit svou zátěž.

Umělá inteligence přispívá k diagnostice COVID a jeho komplikací při hodnocení nálezů pořízených zobrazovacími metodami. Rizikoví pacienti nosí chytré náplasti zajišťující jejich nepřetržité sledování. Z důvodu ochrany pacientů i zdravotníků přesouváme běžnou péči do jiného než nemocničního prostředí, například diagnostikujeme COVID-19 vzdáleně, z prostředí domova nebo komunity, pacienti nenavštěvují kvůli testování nemocnici. Bez telemedicíny by nic z toho nebylo možné.

 

Úzce spolupracujeme s poskytovali zdravotní péče a někdy dokonce s našimi konkurenty, abychom vyvinuli nové produkty a telemedicínská řešení – ventilátory, monitory, IT platformy, vzdálenou diagnostiku – to všechno tak rychle, že bychom kdy předtím těžko uvěřili, že je to možné. To, co jsme se kdekoli na světě naučili, jsme velmi rychle sdíleli, abychom pomohli ostatním zemím, kde pandemie ještě nedosáhla vrcholu.

Vidíme budoucnost zdravotnictví a to, jak dynamické inovace vedou k tomu, že věci fungují lépe.

Jeroen Tas

Ředitel inovací a strategií, Philips

Přestože COVID-19 představuje pro systém šok, není tou největší hrozbou pro lidské zdraví, ta se patrně objeví během následujících třiceti let. Například kumulativní změny klimatu by mohly znamenat daleko větší problém a vlastně by mohly pandemie urychlovat. Ze současné krize jsme se hodně naučili, zejména pokud jde o vytváření odolných systémů zdravotní péče, které jsou schopné reagovat na rychle se vyvíjející potřeby pacientů a zdravotníků. Zjistili jsme, že systémy založené na cloudu se snadněji zavádějí a inovují, jsou vhodnější pro sdílení dat mezi jednotlivými aplikacemi. Uvědomili jsme si přínos a sílu umělé inteligence pro detekci COVID-19, identifikaci komorbidit, které mohou zhoršit progresi onemocnění, pro nepřetržité sledování pacientů a pro detekci prvních příznaků zhoršení zdravotního stavu nebo pro predikci dalších ohnisek nákazy. Byli jsme svědky toho, jak velké soubory klinických, behaviorálních a provozních dat pomáhají diferencovat pacienty, identifikovat ty rizikové a alokovat zdroje.

 

Stručně řečeno vidíme budoucnost zdravotnictví a to, jak dynamické inovace vedou k tomu, že věci fungují lépe. Představme si poznatky z pandemie jako nový způsob myšlení a jednání, protože absence normality není špatná, pokud to, co ji nahrazuje, zlepší život lidstva.

Sdílejte na sociálních sítích

Témata

Author

Stáhněte si prezentaci "Nemocnice je mrtvá, ať žije nemocnice - agilní inovace jako nová realita" (v angličtině)

Related news

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.