Tiskové centrum

Čer 05, 2020

Chtěla bych, aby si neslyšící mohli dojít na dentální hygienu v místě bydliště

Odhadovaná doba čtení: 10 Minut

Ing. Bc. Jana Smažíková se od začátku své praxe jako dentální hygienistka věnuje neslyšícím pacientům. Naučila se znakovou řeč, vyrobila edukační videa pro pacienty i stomatology. O její práci, plánech do budoucna a o tom, proč je dentální hygiena tak důležitá jsme s ní hovořili pro časopis Philips VIZE.

Vystudovala jste dentální hygienu na 3. LF UK a Fakultu biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Jaká byla vaše cesta k rozhodnutí stát se dentální hygienistkou?

Dentální hygienu jsem vystudovala na 3.LF UK v Praze. Poté jsem začala pracovat jako dentální hygienistka a zároveň studovala magisterské studium na ČVUT. Toto náročné studium rozšířilo mé znalosti o oblasti ekonomie, techniky, marketingu a dalších odvětví. Zejména oblast marketingu, procesů a projektového řízení zaměřená na zdravotnictví mě velmi bavila. Na pozici dentální hygienistky jsem zůstala proto, že mě má práce baví a díky projektům na podporu neslyšících a školením pro Švýcarskou dentální akademii mohu rozvíjet další znalosti i mimo ordinaci.

 

Vaším největším zájmem kromě ústní hygieny je péče o neslyšící. Sama umíte znakový jazyk a pořádáte přednášky pro dětské i dospělé neslyšící o dentální hygieně. Jak vás to napadlo a co všechno se muselo stát, než byla na světě první přednáška a první edukační video?

K tomuto tématu jsem se dostala při výběru bakalářské práce, kterou jsem psala na 3. LF UK. O neslyšících jsem na začátku nevěděla vůbec nic, to byl i impuls samotného zvolení tématu. Začalo to vyhledáváním informací na internetu, studiem knih, oslovováním organizací pro neslyšící a rozesílání dotazníků. Pro komunikaci s neslyšícími jsem potřebovala tlumočníky do znakového jazyka. Časem jsem pochopila, že těchto tlumočníků je velmi málo, a tak jsem se rozhodla začít sama studovat znakový jazyk. Díky tomu jsem poznala mnoho zajímavých lidí a bylo daleko snadnější pochopit svět neslyšících. Čím déle jsem se této problematice věnovala, tím více jsem viděla nelehký život, který někteří neslyšící mají a obrovskou neinformovanost ze strany veřejnosti.

Také informovanost o dentální hygieně nebyla u neslyšících dostatečná. Chyběly materiály, podle kterých by mohli získat informace například o správné technice čištění zubů nebo o tom co je to vůbec dentální hygiena. Český jazyk je pro některé neslyšící jazykem cizím a tedy například vyhledání informací na internetu je pro ně často nemožné. Na základě tohoto zjištění jsme vytvořili videa o dentální hygieně přeložené do znakového jazyka a začala jsem pravidelně navštěvovat různé spolky pro neslyšící a vzdělávat je o dentální hygieně. Edukační videa naleznete na www.dhsusmevem.cz. Zároveň proběhlo několik přednášek pro zdravotníky o této problematice.

 

Přednášíte i stomatologům, aby věděli, jak se k neslyšícím pacientům chovat? Jsou pro ně k dispozici nějaké edukační materiály?

Nejnovější materiál – video pro dentální hygienistky a stomatology, které obsahuje teoretické i praktické informace o tom, jak ošetřit neslyšícího pacienta, vzniklo ve spolupráci s www.edudental.cz. Po shlédnutí tohoto edukačního materiálu by měla být návštěva neslyšícího pacienta příjemnější a efektivnější pro obě strany.

 

Kolik je v ČR neslyšících osob?

V České republice je kolem 500 000 obyvatel s poškozením sluchu.

 

Jak jste se dostala ke spolupráci se společností Philips? Co všechno v rámci této spolupráce vzniklo?

Projekt na podporu neslyšících jsem v roce 2015 představila na akci s názvem ShineOn, kterou organizoval právě Philips. Tento ročník jsem s projektem vyhrála a tam, řekla bych, začala naše spolupráce. Firma Philips společně s dalšími (Colgate, Profimed) podpořila přednášky, honoráře tlumočníků a tvorbu edukačních videí. Věřím, že tímto spolupráce nekončí.

 

Jaké máte plány do budoucna, co byste chtěla, aby se ve vašem oboru posunulo nebo změnilo, ať se to týká dalšího vývoje oboru nebo třeba chování pacientů nebo lékařů ?

Nadále plánuji pracovat jako dentální hygienistka a pokračovat v rozvoji projektu. Přála bych si, aby v našem oboru zůstala lidskost, slušnost a respekt jak ze strany ošetřujících, tak ze strany pacientů. V oboru zdravotnictví je potřeba se neustále vzdělávat. Tak trochu se řídím slavnou Sokratovou větou: ,,Vím, že nic nevím.“ Proto bych si přála, aby ošetřující byli otevřeni dalšímu vzdělávání, předávali si mezi sebou zkušenosti, nebránili se novinkám a dělali pro své pacienty maximum. Jako krok zpět spatřuji zrušení kreditního systému. Přála bych si, aby se pro každou dentální hygienistku, která dokončí studium stala samozřejmostí registrace do Asociace dentálních hygienistek ČR. Věřím, že bychom společnými silami náš obor posouvali daleko snadněji. 

Informovanost o dentální hygieně nebyla u neslyšících dostatečná. Chyběly materiály o správné technice čištění zubů. Naučila jsem se znakovou řeč a vytvořili jsme videa o dentální hygieně přeložené do znakového jazyka. Také jsem začala navštěvovat spolky pro neslyšící a vzdělávat je o dentální hygieně.  

Jana Krajčíková (Smažíková)

dentální hygienistka, DH s úsměvem Tábor, Veselí nad Lužnicí

Co Vás baví a naplňuje v osobním životě? Jak relaxujete?

Baví mě setkávání se s inspirativními lidmi, neustále se vzdělávat a cestovat. Pokud nejsem zrovna v práci, či se nepřipravuji na školení nebo nějakou přednášku, tak mě najdete v posilovně, u dobrého jídla a kávy nebo na procházce s manželem a výmarskými ohaři.

 

Mohla byste prosím shrnout význam dentální hygieny na celkové zdraví, na redukci parodontitidy, bolesti dásní a citlivých zubů, na stav skloviny a zubního kazu?

Pravidelná péče o dutinu ústní je základ pro zdravé zuby a dásně. Dentální hygiena složená z vyšetření, profesionálního čištění, výběru pomůcek podle individuální potřeby a důkladné instruktáže v ústech pacienta je obrovským pomocníkem v udržení celkového zdraví dutiny ústní. Při pravidelném odstraňování zubního povlaku dochází k redukci onemocnění dutiny ústní jako je například zánět dásní, jehož jedním z projevů může být zmiňovaná bolest dásní. Správná péče o dutinu ústní je zásadní nejen pro zdravé zuby a dásně ale i celkový zdravotní stav. Již existuje mnoho studií, které potvrzují spojitost mezi onemocněním dutiny ústní a například onemocněním srdce či diabetem.

 

Mohla byste popsat význam dentální hygieny u dětí? Je váš program pro neslyšící zaměřen i na děti?

Když se mě pacienti ptají, kdy mohou přivést své děti na dentální hygienu, říkám jim, že je to velmi individuální. Každé dítě je jiné a jinak vnímavé. Můj rekord nejmladšího pacienta je 4 roky. U dětí je potřeba vybudovat důvěru a postupně trénovat správný návyk čištění zubů. V ordinaci si dítě zkouší správnou techniku čištění zubů přímo v jeho ústech a rodič se poté učí zuby dočistit. Pokud dítě dobře spolupracuje dochází i k profesionálnímu čištění. Používají se šetrné přístroje a materiály, aby nedošlo k poškození a ztrátě pacientovi důvěry. V oblibě jsou speciální barvící roztoky, které zviditelní povlak jak pro pacienta tak pro rodiče. Pokud děti a rodiče při dentální hygieně spolupracují, dochází k výraznému omezení až zamezení onemocnění zubů a dásní.

Program na podporu neslyšících není zaměřen na konkrétní věkovou kategorii. Chodím přednášet jak do škol pro neslyšící, tak do domovů seniorů a příští týden se například chystám na přednášku pro neslyšící maminky. 

    

Společnost Philips v průběhu Pragodentu 2019 věnovala z každého prodaného sonického kartáčku 100,- Kč na podporu Vašeho projektu pro neslyšící. Celkem vám Philips daruje 122 200,- Kč. Jak Vám tato částka pomůže dál projekt rozvinout?

Když mě firma Philips oslovila s nabídkou, že podpoří projekt neslyšících, byla jsem potěšena. Vůběc mě ale nenapadlo, že by mohla podpora narůst až do takové výše. Této podpory si nesmírně vážím. Využití financí hodně zvažuji. Uvědomuji si, že s touto sumou je již možné dosáhnout větších výsledků. Nedávno za mnou přijel neslyšící pacient na dentální hygienu do Tábora až z Hradce Králové. Další pacientka se mi ozvala z Pardubic (což pro ni znamená celý den cestování a nemalé náklady za jízdné). Chtěla bych zacílit na proškolení pracovišť i mimo jižní Čechy, aby nemuseli neslyšící absolvovat takovou cestu a mohli si na ošetření dojít v blízkosti bydliště. Dále plánuji dofinancovat překlad edukačních videí do mezinárodního znakového systému a rozšířit web o informace pro zdravotníky.

Na závěr mi dovolte poděkovat firmě Philips za obrovskou podporu a Vám všem za zakoupení kartáčku v rámci Pragodentu. Bylo vás neskutečných 1 222! :)

Pokud by se chtěl někdo podílet či podpořit dále tento projekt, neváhejte mě kontaktovat na SmazikovaJ@seznam.cz

Ing. Bc. Jana  Krajčíková (Smažíková)
Dentální hygienistka

Jezdí za mnou neslyšící z daleka a stojí je to hodně času i nemalé peníze. Chtěla bych zacílit na proškolení pracovišť i mimo jižní Čechy, aby si mohli neslyšící dojít na dentální hygienu v místě bydliště. Plánuji také překlad edukačních videí do mezinárodního znakového systému a rozšíření informačního webu pro zdravotníky.

Jana Krajčíková (Smažíková)

dentální hygienistka, DH s úsměvem Tábor a Veselí nad Lužnicí

Sdílejte obsah na sociálních médiích

Témata

Kontakt

Zdravotnické systémy

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.