Tiskové centrum

7. dubna 2020

COVID-19: Jak bezpečně optimalizovat terapii NIV

Odhadovaná doba čtení: 10 Minut

Ředitel medicínské divize, bývalý pediatr Jan Kimpen uveřejnil text, v němž upozorňuje, jak využívat neinvazivní ventilaci (NIV) u pacientů se suspektní nebo potvrzenou infekční nemocí COVID-19. Současně zdůrazňuje, že společnost Philips podporuje všechny zdravotníky bojující se SARS-CoV-2.

Společnost Philips vnímá neustále se šířící infekci vyvolanou virem SARS-CoV-2 (COVID-19) jako prioritní výzvu a snaží se přispět ke zvládnutí této pandemie. Společnost zmobilizovala všechny své zdroje na celém světě, aby mohla reagovat na zvýšené potřeby zákazníků – poskytovatelů zdravotní péče a pacientů, o něž se starají. Zároveň nesmí dojít k ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a kontinuity činnosti společnosti.
 

Zaměstnanci společnosti Philips na celém světě se snaží podporovat poskytovatele zdravotní péče a jejich pacienty zajištěním širokého portfolia produktů, služeb a technologií, které napomáhají v léčbě, rekonvalescenci a rehabilitaci plicního postižení Covid-19. Kromě diagnostických zobrazovacích systémů a tele-health aplikací považuje Philips v současné situaci za klíčový význam přístrojů a technologií pro léčbu respiračních onemocnění. Přehled celosvětového působení a pomoci, kterou poskytuje společnost Philips během současné pandemie, nedávno shrnul generální ředitel Frans Van Houten.

 

Pandemie COVID-19 představuje náročnou situaci, kdy zdravotničtí pracovníci musejí určit nejen nejlepší terapeutický postup, ale musejí také zamezit šíření viru. Existuje celá řada klinických doporučení pro management pacientů s respiračním selháním. Jedním ze způsobů, jak Philips podporuje zdravotníky během této krize, je návrh optimalizace neinvazivní ventilační terapie (NIV, non-invasive ventilation). Níže jsou uvedena některá doporučení s přáním, aby pomohla každému, kdo léčí pacienty s COVID-19. Účelem těchto rad není nahradit stávající guidelines Světové zdravotnické organizace (WHO), národní doporučené postupy nebo zavedené nemocniční protokoly. Rozhodnutí týkající se jakékoli konkrétní léčby musí učinit poskytovatel zdravotní péče a pacient na základě znalosti konkrétních klinických podmínek a s přihlédnutím k dostupným zdrojům.

 

Klíčové momenty při použití terapie NIV u pacientů s COVID-19

Neinvazivní ventilace (NIV) zlepšuje okysličení a poskytuje ventilační podporu. Umožňuje přizpůsobit ventilační tlak a průtok tak, aby odpovídal dechovému vzorci nemocného. Lékaři, kteří zvažují terapii NIV u svých pacientů s COVID-19, musejí při používání této terapie dodržovat obecné zásady pro managementu akutního hypoxemického respiračního selhání. I když NIV nebude v závislosti na závažnosti stavu pacienta vhodná pro každého pacienta s COVID-19, nabízí možnost mnoha pacientům při respiračních potížích pomoci a zároveň možnost zajistit, aby pro kriticky nemocné byla k dispozici invazivní ventilace.

 

SARS-CoV-2 je extrémně nakažlivý a rychle se přenáší. Je životně důležité dodržovat opatření k zabránění šíření infekce, jak je uvedeno v manuálech zdravotního zařízení. WHO a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, ECDC) doporučují umístění pacientů s COVID-19 do izolačních místností s podtlakem a používání rukavic, ochranných oděvů a masek ošetřujícím personálem. [1-2].

profesor Červinka Ústí nad Labem

Přizpůsobení péče a preventivních opatření pro různé režimy

Volba správné ventilační techniky pro konkrétního pacienta může pomoci zlepšit klinické výsledky. Existuje několik způsobů, jak postupovat při NIV u pacientů s COVID-19, ale vždy záleží na konkrétním stavu, podmínkách i zkušenostech zdravotnického personálu.
 

Níže jsou uvedeny nejčastější způsoby použití NIV s doporučeními, jak lze snížit riziko přenosu infekce:

Nosní kanyla s vysokým průtokem (HFNC)

Pokud je kyslík dodávaný prostřednictvím HFNC pacientům s mírným hypoxemickým respiračním selháním:

  • Překryjte nosní kanylu maskou, aby se snížilo riziko přenosu viru vzduchem.
  • Při zhoršujícím se klinickém stavu pacienta, zajistěte včasnou endotracheální intubaci a mechanickou přetlakovou ventilaci [3-4].

Kontinuální pozitivní tlak (CPAP) nebo dvoufázový pozitivní tlak (BiPAP)

CPAP a BiPAP jsou považovány za vhodné u pacientů s mírnou hypoxémií a hyperkapnií, jakou jsou například pacienti s exacerbací chronické obstrukční plicní choroby (CHOPN):

  • Používejte dobře těsnící oro-nazální masku (nebo helmu, pokud je k dispozici). Pokud je to možné, nepoužívejte nosní masky a/nebo nosní polštářky.
  • Použijte ventilátor s vdechovou a výdechovou trubicí (dual-limb) s filtry umístěnými na výstupech ventilátoru.
  • Použití vhodného a kompatibilního filtru exspiračního portu pro neinvazivní ventilátory s jednou trubicí(single-limb) sníží riziko šíření viru v místnosti [5].


Je nutné pacienta pečlivě monitorovat, aby se zajistila včasná endotracheální intubace a přetlaková ventilace. Dojde-li k rozvoji ARDS při potvrzené nebo suspektní infekci COVID-19, NIV nebývá dostatečná, stav zpravidla vyžaduje endotracheální intubaci a mechanickou přetlakovou ventilaci [3-4, 6]. Některé typy ventilátorů lze použít pro neinvazivní i invazivní ventilaci, režim jejich ventilace lze měnit podle aktuálního stavu nemocného.
 

„Poslání společnosti Philips zlepšovat životy lidí je nyní důležitější než kdy jindy. Usilovně podporujeme zdravotnické profesionály po celém světě a poskytujeme jim klinická doporučení týkající se používání produktů a technologií zdravotní péče a jakékoli další informace, které mohou být v době současné krize užitečné. Naše vděčnost patří všem, kteří bojují proti COVID-19 a kteří dělají co mohou, aby pomohli pacientům. Zůstaňte v bezpečí a zdraví,“ uzavírá svůj článek Jan Kimpen.

profesor Červinka

Jan Kimpen

Vedoucí lékař medicínského oddělení, Philips

Před příchodem do společnosti Philips v roce 2016 byl Jan Kimpen, profesor pediatrie, generálním ředitelem University Medical Center v Utrechtu. Vede celosvětový klinický tým společnosti Philips se zaměřením na advokacii, partnerství se zákazníky, klinický výzkum a lékařské poradenství a odpovídá za každoroční publikaci Philips Future Health Index.

 

 

Zdroje: 

[1] World Health Organization (WHO).  Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected: Interim guidance. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1266296/retrieve

[2] Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19).  Centers for Disease Control. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html

[3] Josh Farkas.  COVID-19. Internet Book of Critical Care (IBCC),https://emcrit.org/ibcc/covid19/#noninvasive_respiratory_support, March 2, 2020.

[4] David S. Hui, Benny K. Chow, Thomas Lo, et al. Exhaled air dispersion during high-flow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. Eur Respir J. https://erj.ersjournals.com/content/53/4/1802339.long, 2019; 53: 1802339 [https://doi.org/10.1183/13993003.02339-2018].

[5] (https://www.usa.philips.com/healthcare/product/HCNOCTN113/respironics-niv-filter-circuit/overview)

[6] Basem M. Alraddadi, Ismael Qushmaq, et al.  Noninvasive ventilation in critically ill patients with the Middle East respiratory syndrome. Influenza Other Respir Viruses.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/irv.12635, 2019; 13:382–390.

Sdílejte obsah na sociálních médiích

Témata

Kontakt

Zdravotnické systémy

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.