Tiskové centrum

Mar 23, 2020

Prohlášení generálního ředitele společnosti Philips Franse van Houtena k pandemii COVID-19 

Epicentrum nemoci COVID-19 se přesunulo z Číny na Západ a já bych Vás chtěl informovat o tom, jak na neustále se vyvíjející situaci reaguje společnost Philips. WHO (Světová zdravotnická organizace) klasifikovala stávající stav jako pandemii, avšak zdůrazňuje, že ta je stále kontrolovatelná. Ačkoliv mě situace velmi znepokojuje, pokud se svět náležitě zmobilizuje a bude spolupracovat, sdílíme názor WHO.


Nemohu dostatečně zdůraznit, že nastalá situace je pro nás nejvyšší prioritou. Mobilizovali jsme všechnny naše zdroje, abychom splnili tři hlavní závazky společnosti Philips: plnit klíčové potřeby našich zákazníků, zajistit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zajistit kontinuitu podnikání.

 

Péče o naše zákazníky

Společnost Philips zřídila globální pracovní skupinu a jednotlivé regionální pracovní skupiny, které každý den sledují výrobní a distribuční činnost společnosti Philips a spolupracují se zákazníky tak, aby zajistily včasné plnění jejich potřeb podle aktuálních doporučení zdravotnických organizací. Kromě toho zavádíme přísná opatření a protokoly, aby naši technici v terénu mohli bezpečně provádět technickou údržbu zařízení u našich zákazníků. Pracujeme i na aktualizaci klinických pokynů pro používání zdravotnických přístrojů a řešení Philips.
 

Opatření na ochranu našich zaměstnanců

Společnost Philips zavedla v celé organizaci zvýšená opatření osobní hygieny, omezili jsme služební cesty do a z rizikových oblastí. Navíc jsme doporučili všem zaměstancům, kteří mohou svou roli vykonávat na dálku a mají k tomu potřebné vybavení, aby pracovali z domova. Toto opatření pomůže udržovat bezpečné pracovní prostředí pro ty kolegy, kteří vykonávají klíčové obchodní, výrobní nebo servisní činnosti a musí být k výkonu svého povolání přítomni v kancelářích nebo na jiných provozovnách Philips. Patří sem napríklad výroba, dodavatelský řetězec a některé činnosti z oblasti výzkumu a vývoje.
 

Zajištění kontinuity podnikání

Společnost Philips má zaveden systém řízení kontinuity podnikání, který je certifikován podle mezinárodního standardu pro kontinuitu podnikání ISO 22301: 2012 a je s ním v souladu. Neustále také kontrolujeme preventivní opatření založená na doporučeních WHO a státních orgánů jednotlivých zemí.

 

I v podmínkách pandemie onemocnění COVID-19 pokračuje společnost Philips na celém světě ve svých obchodních operacích. Jak jsme očekávali, v nejhůře postižených regionech se snižuje  poptávka po našem portfoliu spotřebitelských produktů a naopak se zvyšuje poptávka po našem portfoliu z oblasti přístrojů a vybavení pro profesionální zdravotní péči.
 

Philips má výrobní závody na celém světě, včetně Severní Ameriky, Latinské Ameriky, Evropy, Asie a několika závodů v Číně. V souladu s naším systémem kontinuity výroby jsme implementovali příslušné bezpečnostní protokoly na všech našich pracovištích.
 

Výrobu v Číně zvyšujeme už od jejího znovuobnovení v únoru 2020, nyní využíváme více než 80% původní výrobní kapacity. Abychom uspokojili zvýšenou poptávku po našich přístrojích a řešeních pro poskytování zdravotní péče, postupně posilujeme jejich výrobu a distribuci všude na světě. Týká se to zejména některých zobrazovacích systémů pro diagnostiku, monitorů životních fukncí a plicních ventilátorů - viz níže. Úzce spolupracujeme s dodavateli spotřebních materiálů na zajištění dodávek pro naše výrobní závody i pro naše dílčí dodavatele.
 

Jak můžeme přispět k boji s Covid-19
Jsem hrdý na naše zaměstnance, kteří všude na světě podporují poskytovatele zdravotní péče i pacienty v boji proti COVID-19. Máme široké portfolio produktů, služeb a řešení, které mohou pomoci s diagnostikou a léčbou respiračních onemocnění, mezi něž patří i COVID-19:
 

  • Přístroje pro intenzivní péči u respiračních onemocnění. Patří sem monitory pro sledování životních funkcí pacienta, plicní ventilátory a spotřební materiál pro invazivní, neinvazivní a smíšené režimy plicní ventilace k léčbě široké škály dýchacích obtíží.
  • Zobrazovací systémy a služby pro diagnostiku respiračních onemocnění, např. CT, mobilní diagnostický rentgen a ultrazvuk.
  • Telemedicínská řešení pro jednotky intenzivní péče a pro spojení mezi poskytovateli zdravotnické péče a pacienty v domácím léčení.
      

V boji proti COVID-19 se angažuje též Nadace Philips (Philips Foundation). Ta je ústřední platformou pro CSR aktivity společnosti Philips, jejím posláním je prostřednictvím inovací a spolupráce řešit některé z nejnáročnějších světových výzev a ovlivnit vývoj situace tam, kde na tom opravdu záleží. V lednu věnovala Nadace celou řadu diagnostických zobrazovacích zařízení, monitorovacích zařízení pro sledování životních funkcí pacientů a přístrojů pro plicní ventilaci nemocnici Thunder God Mountain Hospital ve Wuhanu v Číně. Nadace v současné době úzce spolupracuje s týmy společnosti Philips v Keni, jižním Súdánu a Itálii a snaží se podpořit jejich státní systémy poskytování zdravotní péče, které byly všechny pandemií hluboce zasaženy.


Naše poslání zlepšovat životy lidí je nyní důležitější než kdy jindy. Rád bych upřímně poděkoval  všem našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům za to, že se v těchto náročných časech soustředí na pokračování naší spolupráce. Společně můžeme měnit věci k lepšímu.

 

S úctou,

Frans van Houten

CEO Royal Philips

O společnosti Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) je přední společnost zabývající se technologiemi pro zdraví a zdravotnictví. Zaměřuje se na zlepšování zdraví lidí a dosahování dobrých výsledků napříč celým spektrem péče o zdraví, od zdravého životního stylu a prevence přes diagnostiku, léčbu a následnou domácí péči. Společnost Philips využívá pokročilou technologii a rozsáhlé klinické a spotřebitelské znalosti a poskytuje tak integrovaná řešení. Philips sídlí v Nizozemsku a je lídrem v oblasti diagnostického zobrazování, obrazem řízené terapie, monitorování pacienta, zdravotnické informatiky, osobního zdraví a domácí péče. Společnost Philips vytvořila v roce 2019 tržby ve výši 19,5 miliard EUR, zaměstnává přibližně 80 000 zaměstnanců a pobočky má ve více než 100 zemích. Novinky o společnosti Philips naleznete na webech www.philips.cz/spanek a www.philips.cz/a-w/about/news/home.html.

Číst víceČíst méně

Témata

Kontakty 

Sdílejte obsah na sociálních médiích

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.