Tiskové centrum

Learn how Philips is responding to COVID-19

Learn how Philips is responding to COVID-19

Dub 14, 2020

Detailní plán společnosti Philips na navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů na 4 000 kusů za týden do začátku třetího čtvrtletí 2020 a představení nového ventilátoru Philips Respironics E30 s okamžitou kapacitou výroby 15 000 kusů za týden

  • Společnost Philips posiluje svůj dodavatelský řetězec a zapojuje výrobní partnery Flex Ltd. (NASDAQ: FLEX) a Jabil (NYSE: JBL) i další subjekty do rozšiřování montážních linek na výrobu plicních ventilátorů pro nemocnice.
  • Společnost uvádí na trh ventilátor Philips Respironics E30, univerzální a snadno použitelný ventilátor k léčbě pacientů s respirační nedostatečností, který byl navržen tak, aby splňoval podmínky pro velkovýrobu.
  • FDA schválila ventilátor Philips Respironics E30 pro použití v USA v průběhu koronavirové pandemie COVID-19 v režimu povolení k nouzovému použití (Emergency Use Authorization - EUA) od 8. dubna 2020; Philips spolupracuje s příslušnými regulatorními úřady na tom, aby bylo možné distribuovat ventilátor do zemí celého světa.
  • Philips spolupracuje se svými subdodavateli na zajištění nepřetržitých dodávek dostatečného množství komponent. Jde totiž o prvek, který zásadním způsobem omezuje rychlost výroby, a proto vyžaduje podporu a spolupráci všech zúčastněných zemí.

Amsterdam, Nizozemsko – společnost Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), světový lídr v oblasti vývoje a výroby zdravotnických technologií, dnes poskytla detailní informace o tom, jak plánuje zdrojnásobit výrobu nemocničních plicních ventilátorů do konce dubna 2020 a do začátku třetího kvartálu 2020 dosáhnout čtyřnásobného nárůstu výrobních kapacit. Aktuální plán vychází z původního navýšení výroby v průběhu prvních tří měsíců roku, které již zajistilo dodávky vyššího množství plicních ventilatorů nezbytných k léčbě pacientů s COVID-19 do nemocnic v nejvíce postižených částech Číny, jižní Evropy a USA. Aby společnost Philips moha reagovat na obrovskou poptávku po celém světě, představila nový ventilátor Philips Respironics E30, což je univerzální a jednoduše použitelný ventilátor pro neinvazivní i invazivní plicní ventilaci. Je navržen speciálně tak, aby vyhovoval podmínkám pro velkovýrobu.

 

“V souladu s posláním společnosti Philips jsme zavázáni pomoci co největšímu počtu zdravotníků diagnostikovat, léčit a monitorovat neustále rostoucí počet pacientů s COVID-19,” říká Frans van Houten, CEO Royal Philips. „Společnost Philips se začala mobilizovat už v lednu. Spolupráce s našimi partnery Flex a Jabil povede k rychlému navýšení kapacit pro výrobu nemocničních plicních ventilátorů, zároveň také zefektivní dodavatelský řetězec tak, aby bylo možné do začátku třetího čtvrtletí týdně vyrobit 4 000 kusů plicních ventilátorů. Navíc náš tým navrhl nový ventilátor Philips Respironics E30, který lze bezpečně použít v době, kdy je limitován přístup k plně vybavenému ventilátoru pro intenzivní péči. Ventilátor Philips Respironics E30 poskytne řadu léčebných možností a my během dubna rychle navýšíme jeho výrobu na 15 000 kusů za týden.”

Spolupráce s našimi partnery Flex a Jabil povede k rychlému navýšení kapacit pro výrobu nemocničních plicních ventilátorů, zároveň také zefektivní dodavatelský řetězec tak, aby bylo možné do začátku třetího čtvrletí týdně vyrobit 4 000 kusů plicních ventilátorů. Navíc náš tým navrhl nový ventilátor Philips Respironics E30, který lze bezpečně použít v době, kdy je limitován přístup k plně vybavenému ventilátoru pro intenzivní péči.

Frans van Houten

CEO of Royal Philips

Navýšení výroby nemocničních plicních ventilátorů pro pacienty s COVID-19 v kritickém stavu

Společnost Philips využívá spolupráce při rozšíření montážních linek a pro posílení dodavatelského řetězce s partnery Flex a Jabil, jakož i s dalšími partnery, a to s cílem posílit dodávky plicních ventilátorů do nemocnic. Flex a Jabil mají odborné zkušenosti s výrobou zdravotnických přístrojů. Jejich předností je celosvětové průmyslové působení a spolupráce se sítí certifikovaných dodavatelů materiálů a komponent. Společnost Flex již jeden z produktů na podporu dýchání společnosti Philips vyrábí.

 

Montážní linky ve výrobním závodě společnosti Philips v Murrysville v západní Pensylvánii (USA) a ve výrobním závodě společnosti Flex se zaměřují na výrobu nemocničního ventilátoru Philips Trilogy pro invazivní a neinvazivní plicní ventilaci, zatímco montážní linky společnosti Philips v Kalifornii (USA) a společnosti Jabil se specializují na výrobu nemocničního ventilátoru Philips Respironics V60 pro invazivní a neinvazivní plicní ventilaci. Očekáváme, že výroba těchto nemocničních ventilátorů do třetího čtvrtletí 2020 vzroste na 4 000 kusů týdně.

 

Philips spolupracuje se svými dodavateli v USA, v Evropě a v Asii, aby zajistil dostatečnou a nepřetržitou dodávku více než 650 různých komponent potřebných pro montáž nemocničních plicních ventilátorů Philips. Nedostatek komponent je základním faktorem omezujícím rychlost výroby, a proto vyžaduje podporu a spolupráci všech zúčastněných zemí.

Představení ventilátoru Philips Respironics E30 pro nouzové použití k překonání kritického nedostatku nemocničních ventilátorů

S cílem nabídnout pomoc v naléhavě zvýšené potřebě ventilátorů pro akutní intenzivní péči úzce spolupracovala společnost Philips s předními lékaři poskytujícími akutní péči o pacienty s respiračními problémy. Současně je v kontaktu s regulatorními úřady pro zdravotnické prostředky v USA. Philips je veden snahou, aby poskytl rychle dostupný ventilátor, který nahradí nemocniční plicní ventilátory, jejichž nedostatek je v mnoha zemích kritický.

 

Ventilátor Philips Respironics E30 navrhl pro velkovýrobu tým s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti respirační medicíny. Ventilátor je optimalizován pro léčbu pacientů s respirační nedostatečností. Tento ventilátor se snadnou obsluhou umožňuje rychlé nastavení a jednoduché ovládání, které poskytuje zdravotníkům ve všech oblastech zdravotní péče možnost léčit a sledovat pacienty s dýchacími obtížemi. Zařízení Philips Respironics E30 lze používat neinvazivně i invazivně a lze ho flexibilně přizpůsobit léčebným potřebám pacientů s COVID-19.

 

Philips nyní s ohledem na bezprecedentně vysokou poptávku po těchto zařízeních od poskytovatelů zdravotní péče pečujících o pacienty COVID-19 zvyšuje jejich výrobu, ale za podmínky přísného dodržení standardů kvality zdravotnických prostředků. Americká agentura FDA schválila zařízení pro použití v USA během nouzové situace při pandemii COVID-19 od 8. dubna 2020 v režimu povolení k nouzovému použití (Emergency Use Authorization - EUA). Společnost Philips spolupracuje s příslušnými regulatorními orgány, aby bylo možné přístroj využívat po celém světě.

Philips zahájil výrobu ventilátorů Philips Respironics E30 ve své továrně v Novém Kensingtonu v západní Pensylvánii (USA). Cílem je během dubna započít s výrobou 15 000 těchto ventilátorů týdně.

Investice do rozšíření výroby

Pro rozšíření výroby ve všech třech výrobních závodech Philips v USA investuje společnost několik desítek milionů dolarů do dalších nástrojů a forem, finálních montážních linek a testovacích zařízení. Kromě toho společnost přijímá další zaměstnance do výroby a zřizuje režim směn 24/7.

Léčba COVID-19 závisí na mezinárodní spolupráci

Protože léčba COVID-19 závisí všude na světě na dostatku plicních ventilátorů a jejich příslušenství, společnost Philips nadále spolupracuje s vládami, zdravotními institucemi a představiteli příslušných průmyslových odvětví, aby zajistila rozšíření výroby, získání materiálů, součástí a finálních produktů, stejně jako i jejich přepravu mezi jednotlivými zeměmi. To je plně v souladu s výzvou k jednání Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Světové zdravotnické organizace (WHO) z března 2020.
 

Spravedlivé a etické rozdělování nedostatkového zdravotnického vybavení

Společnost Philips věří, že v současnosti nedostatkové lékařské vybavení, například nemocniční plicní ventilátory musí být co nejdříve dostupné všude na světě, a to při uplatnění spravedlivého a etického přístupu k přidělování dodávek podle aktuálních počtů pacientů na základě údajů ze statistik COVID-19 pro každou zemi a region (poskytovaných např. WHO a Johns Hopkins Coronavirus Resource Center) a na základě dostupné kapacity pro intenzivní péči. Philips může rozdělit objednávky na jednotlivé dílčí dodávky, které budou distribuovány postupně tak, aby společnost mohla současně pokrýt potřebu více zemí/regionů

Další informace o spolupráci se společnostmi Flex a Jabil naleznete zde a další informace o ventilátoru Philips Respironics E30 naleznete zde.

 

O společnosti Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) je přední společnost zabývající se technologiemi pro zdraví a zdravotnictví. Zaměřuje se na zlepšování zdraví lidí a dosahování dobrých výsledků napříč celým spektrem péče o zdraví, od zdravého životního stylu a prevence přes diagnostiku, léčbu a následnou domácí péči. Společnost Philips využívá pokročilou technologii a rozsáhlé klinické a spotřebitelské znalosti a poskytuje tak integrovaná řešení. Philips sídlí v Nizozemsku a je lídrem v oblasti diagnostického zobrazování, obrazem řízené terapie, monitorování pacienta, zdravotnické informatiky, osobního zdraví a domácí péče. Společnost Philips vytvořila v roce 2019 tržby ve výši 19,5 miliard EUR, zaměstnává přibližně 80 000 zaměstnanců a pobočky má ve více než 100 zemích. Novinky o společnosti Philips naleznete na webech www.philips.cz/spanek a www.philips.cz/a-w/about/news/home.html.

Číst víceČíst méně

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.