• Doprava zdarma na vše

 • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

 • Nákup přímo od Philips

 • Vrácení zboží do 30 dní

1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Záruční podmínky společnosti Philips

  Pro zobrazení záručných podmínek a délky záruky Vašeho produktu, zvolte správnou kategorii výrobku.

  PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE pro výrobky Osobní péče, Péče o matku a dítě, Výrobky pro domácnost

  personal care

  PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE pro výrobky Osobní péče, Péče o matku a dítě, Výrobky pro domácnost

  Společnost Philips zaručuje, že výrobek bude při převzetí bez vad a poskytuje kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Společnost Philips neposkytuje záruku za jakost při koupi již použitého výrobku, čímž nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající ze zákonné odpovědnosti za vady.

  Výrobek byl navržen a vyroben pro své obvyklé používání v domácnosti. Záruka za jakost, jakož i odpovědnost za vady, se na výrobek vztahuje pouze tehdy, není-li používán profesionálně. Za profesionální používání se považuje takové používání, jehož intenzita a frekvence převyšuje normální, obvyklé používání v domácnosti.

  Záruka za jakost a záruční podmínky

  Záruka za jakost je platná pouze v případě, že výrobek určený k opravě nebo výměně má zachovaný původní výrobní štítek s čitelnými údaji a kupující prokáže koupi výrobku u prodávajícího. Společnost Philips si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny. 

   

  Práva ze záruky za jakost je možné uplatnit pouze u výrobku řádně vyčištěného včetně odstranění případného vodního kamene, které bylo provedeno dle instrukcí uvedených v návodu k obsluze.

   

  Na základě poskytované záruky za jakost má kupující právo požadovat odstranění vady výrobku jeho opravou nebo výměnou vadné části výrobku, a není-li takový postup možný, má právo požadovat výměnu celého výrobku za stejný nebo obdobný výrobek bez vad. Dojde-li k výměně výrobku či výměně součásti v intencích předchozí věty, nepočne od převzetí nového výrobku či výrobku s vyměněnou součástí běžet nová záruční doba a na takový výrobek se vztahuje záruka za jakost v délce zbývající doby trvání původní záruky, nebo v délce devadesáti (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Philips.

  Co je vyloučeno?

   Za vadu výrobku se nepovažuje: 

  • Vada způsobená jiným než obvyklým používáním výrobku, zanedbanou nebo nesprávnou údržbou, nedodržením instrukcí uvedených v návodu k obsluze a nezabránění veškerým činnostem nebo způsobům použití, které jsou v návodu označeny jako nežádoucí nebo je před nimi varováno. Pro spotřebitele je závazný pouze návod v českém jazyce vydaný společností Philips.

  • Mechanické, tepelné, elektrické anebo chemické poškození výrobku v důsledku jakékoliv příčiny, která nesouvisí s chybou materiálu anebo chybou výroby.

  • Mechanické poškození holících hlav, frézek a planžet u holících a depilačních přístrojů.

  • Opotřebování výrobku nebo části výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybité baterie, snížení kapacity akumulátorů, otupení nožů, frézek a struhadel, opotřebení zobrazovacích částí, vypálení žárovky, změna barvy aktivních částí, změna funkce a vzhledu způsobené usazeninami a vodním kamenem, opotřebování mlecích kamenů mlýnku na kávu, opotřebování gumových a plastových těsnění).

  • Nesprávná funkce a případné vady výrobku způsobené používáním příslušenství a náplní jiných než doporučených výrobců.

  • Vady způsobené používáním nevhodného, poškozeného, opotřebovaného či znečištěného příslušenství nebo náplní.

  • Přechodné jevy při zapínání, přepínání a vypínání výrobku.

  • Poškození havárií, živelnou pohromou nebo nesprávným připojením na elektrickou síť.

  • Vady vzniklé nešetrným zacházením, např. zlomení plastových dílů, nádob, krytů, nádrží na vodu, rozbití skleněných částí.

  • Použití nesprávných surovin: např. nasypání instantních směsí do prostoru mlýnku nebo do násypky mleté kávy.

  • Vady vzniklé usazováním anebo neodstraňováním vodního kamene (z toho vyplývajícím špatným dávkováním vody, ucpáním boileru) anebo odstraňováním vodního kamene nevhodným způsobem anebo nevhodným dekalcifikačním prostředkem, zanedbáním čištění a neodstraňováním kávového odpadu.

  • Poškození mlýnku v důsledku vniknutí cizího tělesa.

  • Vady způsobené neznalostí obsluhy, např. zavzdušnění boileru a jeho následné přehřátí, nedokončení čistícího cyklu, vytahování jednotlivých částí v průběhu cyklu.

  • Jakékoliv požadavky na změnu parametrů výrobku. Parametry výrobku jsou standardně nastaveny pro zemi, ve které je výrobek prodáván (např. teplota vody, jemnost mletí atd.).

  • Vady způsobené poklesem okolní teploty pod 0 stupňů Celsia.

  Záruční podmínky pro výrobky společnosti Philips – televizory, monitory, telefony, projektory, zvukové výrobky, videovýrobky, faxy, diktafony a automobilové příslušenství a žárovky

  brand licensees warranty

  Záruční podmínky pro výrobky společnosti Philips – televizory, monitory, telefony, projektory, zvukové výrobky, videovýrobky, faxy, diktafony a automobilové příslušenství

  Vážený zákazníku,

  Výrobky společnosti Philips jsou navrženy a vyrobeny podle nejvyšších standardů a poskytují velmi kvalitní výkon, snadno se používají a instalují. Pokud během používání svého výrobku narazíte na jakékoli potíže, doporučujeme nejprve nahlédnout do uživatelské příručky nebo si vyhledat informace v sekci podpory na těchto webových stránkách, kde můžete (v závislosti na typu výrobku) nalézt uživatelskou příručku ke stažení, často kladené otázky, instruktážní videa nebo fórum podpory.

   

  Je velice nepravděpodobné, že dojde k selhání výrobku. Společnost Philips vám však v takovém případě zařídí servis výrobku Philips. Tento servis je bezplatný, pokud nás o závadě informujete během záruční lhůty, a pokud je splněn předpoklad, že byl výrobek používán v souladu s uživatelskou příručkou (např. v určeném prostředí). Pro některé kategorie výrobků poskytuje záruku partnerská firma společnosti Philips. Tyto informace naleznete v dokumentaci dodané spolu s výrobkem.

   

  Pokud dáte do servisu v České republice svůj výrobek, který jste zakoupili v zahraničí, společnost Philips se bude snažit zajistit servis výrobku podle záručních podmínek platných v té zemi, kde jste výrobek zakoupili.

   

  Tento dokument se vztahuje pouze na spotřebitelské výrobky. Pokud jde o profesionální výrobky, platí pro ně záruční podmínky stanovené smlouvou o prodeji nebo nákupu.

  Záruční podmínky

  Záruční lhůta začíná datem nákupu, které je uvedeno na dokladu o nákupu, a končí s ukončením období, jež je uvedeno v části „Záruční lhůta“ níže. Požadujete-li servis, ale ztratili jste doklad o nákupu nebo společnost Philips nezná daného maloobchodního prodejce (jedná se například o prodejce z online aukčního kanálu), bude se mít za to, že záruční lhůta započala tři měsíce po datu výroby, jenž je uvedeno na výrobku nebo jenž je možné odvodit od sériového čísla výrobku. Požadujete-li servis výrobků bez data výroby nebo sériového čísla uvedeného na výrobku, je vyžadován platný doklad o nákupu výrobku.

   

  Tam, kde výrobek nelze opravit nebo kde taková oprava není komerčně smysluplná, může společnost Philips výrobek vyměnit za nový nebo repasovaný s obdobnými funkcemi. Po opravě, aktualizaci firmwaru nebo výměně výrobku bude záruční lhůta pokračovat od data původního nákupu.

  Potřebujete servis?

  Chcete-li předejít zbytečným potížím, před kontaktováním společnosti Philips nebo prodejce vám doporučujeme důkladně přečíst uživatelskou příručku nebo přejít do části podpory na tomto webu. Chcete-li získat záruční servis, obraťte se prosím na kontaktní zákaznické centrum: využijte jeden ze způsobů kontaktu uvedených na těchto webových stránkách. Pokud vašemu výrobku již vypršela záruční lhůta, v některých zemích se můžete obrátit přímo na nejbližší autorizované servisní středisko. Je-li servisní středisko dostupné, naleznete adresy na těchto webových stránkách.

   

  Aby vám mohla společnost Philips nebo partnerská servisní společnost při hovoru poskytnout efektivní rady, je třeba mít u sebe:

  ·        Číslo typu nebo modelu výrobku (někdy se mu říká také ID modelu).

  ·        Doklad o nákupu (například originální fakturu nebo doklad o zaplacení), na kterém je uvedeno datum zakoupení, název prodejce a číslo modelu výrobku.

  ·        Sériové číslo výrobku nebo kód data výroby, které jsou uvedeny na výrobku.

  Číslo modelu, sériové číslo nebo kód data výroby (je-li k dispozici) se nachází v přihrádce na baterie, na zadní straně nebo na spodní straně výrobku.

  Záruční lhůta

  Záruční lhůta pro výrobky společnosti Philips uvedené v hlavičce je v České republice 24 měsíců, s výjimkou následujících kategorií výrobků:

  Výjimka

  Záruční lhůta

  Monitory LCD řad B, S, P, V

  36 měsíců

  Přijímače digit. televizního vysílání

  12 měsíců

  Automobilové žárovky (jsou výrobky podléhající opotřebení, tudíž se na ně nevztahuje právní záruční doba.)

  Přesto poskytujeme následující záruku:

  · LED upgrades

  Záruka 2 roky nebo 60 000km – která z možností nastane dříve.

  · Xenonové žárovky 

  Záruka 2 roky nebo 60 000km – která z možností nastane dříve.

  · Standardní halogenové, Hiper a signální žárovky

  Záruka 1 rok nebo 30 000km – která z možností nastane dříve.

  · Vysoce výkonné halogenové žárovky 

  Záruka 3 měsíců nebo 10 000km – která z možností nastane dříve.

  · Automobilová světla

  Ke standardní záruce, která se vztahuje na většinu našich automobilových výrobků, vám u svých vybrané výrobků, nabízíme její prodloužení. Zaregistrujte svůj nákup, abyste tuto nabídku na prodlouženou záruku mohli využít: Philips.com/auto-warranty

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  Chápu

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.