Získání přístoje PAP pro léčbu spánkové apnoe

 

Seznamte se s postupem pro získání přístroje
k léčbě spánkové apnoe

Kontaktní údaje

* Toto pole je povinné
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosíme o upřesnění, co očekáváte v odpovědi na Vaši žádost.
*
*
*

Získání přístoje PAP pro léčbu spánkové apnoe

device dreamstation
Přístroje používané pro léčebu spánkové apnoe jsou předmětem úhrady Vaší pojišťovny. To znamená, že pokud jste zákonně pojištěni u kterékoli pojišťovy České republiky, můžete přes lékaře spánkové laboratoře požádat o schválení zdravotnického přístroje potřebného pro vaši terapii. Základní přístroje a příslušenství pro léčbu spánkové apnoe jsou při prvním vydání pojišťovnou hrazeny do plné výše.

Jak získat přístroj ve třech krocích?  

Pokud vám byla diagnostikována spánková apnoe (tato diagnóza je možná po provedení polysomnografie nebo polygrafie) podstoupíte další část diagnostiky, která stanoví odpovídající terapeutický tlak v zařízení PAP. Titrace nebo postup úpravy léčebného tlaku podle individuálních potřeb pacienta se mohou uskutečnit jak ve zdravotnickém zařízení tak doma, na zařízení zapůjčovaném z centra pro léčbu poruch spánku.

 

Krok 1.

Po diagnostickém vyšetření ve spánkové laboratoři, určení správého typu přístroje a léčebných tlaků, lékař odešle na Vaši pojišťovnu žádost o schválení přístroje na léčbu spánkové apnoe.
doctor2

Krok 2.

building black

Pojišťovna žádost posoudí, a pokud jsou splněna všechna kritéria na základě metodiky pro předepsání přístroje, je žádost schválena a odeslána zpět k lékaři do spánkové laboratoře.

 

 

Krok 3.

Po obdržení schválené žádosti pracovníci spánkové laboratoře kontaktují dodavatele zdravotnické techniky, kteří přístroj připraví na předání a dodají ho do spánkové laboratoře. Předání přístroje doprovází důkladné zaškolení pro obsluhu, údržbu přístroje a příslušenství a podepsání potřebné dokumentace.

 

shop