Upgrading services

Keep your equipment up-to-date and secure with our upgrading services.

Our portfolio of services is designed to cover all of your needs, now and in the future. We collaborate with you to ensure your technology and processes remain reliable to keep you operating consistently and economically. Our Upgrade and trade-in services help you stay at the forefront of new hardware and software developments and get the most out of your technology.

Customer stories

Doing more with less

Doing more with less

 

"I think it’s fair to say the whole healthcare environment has to do more for less. There is no area where there is truly booming healthcare”

 

Dr. Guy Lloyd, Consultant cardiologist

Barts Heart Centre, London, UK

Let's talk

Interested in our services? Have a question?
We'd be happy to help you.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?