Spánková apnoe

interventional devices and therapies main

Nepřicházejte o dobré dny kvůli špatným nocím

Pociťujete příznaky spánkové apnoe?

Co je spánková apnoe?

Spánková apnoe je běžná porucha spánku charakterizovaná opakovanými přerušeními dýchání během spánkového cyklu.

 

Tato přerušení, nazývaná apnoe, jsou způsobena kolapsem měkké tkáně v dýchacích cestách, která zabraňuje pronikání kyslíku do plic.

 

Slabé svaly v dýchacích cestách, velký jazyk, obezita a další faktory mohou být příčinou kolapsu dýchacích cest a bránit dýchání.

 

Spánková apnoe naruší cyklus spánku a může dramaticky ovlivnit energii, duševní výkon a dlouhodobé zdraví. V některých případech může být spánková apnoe, pokud není léčena, fatální.

Schéma spánkové apnoe
Zjistěte více o známkách a příznacích, pokud máte podezření, že byste mohli trpět spánkovou apnoe.
1 z 5 dospělých osob

1 z 5 dospělých osob

v USA trpí přinejmenším mírnou formou obstrukční spánkové apnoe

Kdo má spánkovou apnoe?

 

Lidé, kteří trpí spánkovou apnoe, pocházejí ze všech oblastí života.
Může mi hrozit nějaké riziko?