MR upgrades

Step into the future with confidence

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

Magnetic Resonance upgrades and conversions

SmartPath allows you to enhance your investment, extend the lifetime of your equipment and easily upgrade to the latest technology for long-term success. With this program, you completely renew your trusted Ingenia MR system, just as if you had bought a new MR, extending the lifetime of your equipment and improving your total cost of ownership. Discover how Philips SmartPath program can help you step into the future with confidence. It’s your path to longer system lifetime.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?