Dual tuned head coil

MR coil

Find similar products

The dual tuned head coil from RAPID Biomedical allow you to perform brain exams, including acquisition of proton and other nuclei (31P, 13C, 23Na), without switching coils, in routine scan times. A full brain study, including both proton (1H) and sodium (23Na) imaging can be completed in 30 minutes, all organized in one ExamCard, using the same dual tuned head coil. A Sodium (23Na) brain scan can be completed in less than 15 minutes. Workflow does not differ from proton imaging. Multi-nuclei imaging and spectroscopy can be run and reconstructed directly from the standard user interface. The ExamCard interface immediately recognizes the dual tuned head coil. And the nucleus is just a scan parameter like any other sequence parameter. Viewing of multi-nuclei images and spectra, as well as sending data to PACS, is fully integrated. Combined with our multi-nuclei specialist package, the dual tuned head coil allows to explore new imaging pathways by integrating multi-nuclei studies in your day-to-day workflow.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?