MRI machines

MRI machines

Designed to meet your needs

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

MRI machines

Just as every patient is different, so is every community. Your community may have specific imaging needs, and you need an MR system that can adapt to those needs.

 

1 Up to 40% more SNR compared to Achieva as non digital/dStream system

2,3,4 Premium IQ defined as increased SNR and speed and improved fat-free and motion-free imaging obtained on dStream with dS SENSE, mDIXON and MultiVane XD compared to Achieva with SENSE, Dixon and Propeller

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?