dStream Shoulder 16ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Shoulder 16ch coil is designed for high image quality throughout the shoulder joint, with high signal uniformity and excellent penetration into the labrum. The coil consists of a base plate and an adjustable anterior part which can be raised and tilted for comfortable patient positioning. The coil can be positioned on the left or the right side of the table to scan the right or the left shoulder.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?