dStream Breast 7ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Breast 7ch coil is a rigid, open designed coil that can be used alone or in combination with FlexTrak Mammo. The coil is designed for excellent coverage into the axilla area and provides full access to the breasts for biopsy procedures. Immobilization plates are included to reduce motion. An adjustable head rest with patient mirror and soft patient ramp are included to promote patient comfort.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?