Global Search
In the portal, it is very easy to search for information. We recommend that when you look for certain information, you start with the Global Search. For example, if you know the case number, the quickest way to find it is through global search. The other nice advantage of using global search is it allows you to enter partial criteria.

In the portal, it is very easy to search for information. We recommend that when you look for certain information, you start with the Global Search. For example, if you know the case number, the quickest way to find it is through global search. The other nice advantage of using global search is it allows you to enter partial criteria.

  1. In the example the case is 0115199667, however you can enter 01151996
  2. Click the “Search” button
  3. Once you click on the case number hyperlink it will display the case details screen

Browser Setting

The portal is built on the Salesforce.com platform and uses many of the common attributes that make Salesforce.com so popular. Salesforce supports many browsers, languages and accessibility standards.

Please follow the link HERE to Salesforce.com trailblazer community for information on ‘Recommendations and Requirements for All Browsers.’ Based on customer feedback, we’ve determined the Customer Services Portal runs smoothest on Google Chrome.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?