Case list view can help you to quickly find information by applying the following filters:

 

Priority: filter cases by selecting the case priority on the drop-down list

Case number: search by entering case number

Subject: search by typing the word that is on the case title

Modality: select specific Modalities from the drop down list

Product Name: search by typing the name of the product

Status (New, In Progress, Complete): filter by status from the drop-down list

Location: search by typing the name of the product

Event Type: filter cases by event type from the drop-down list

Start Date: you can filter by selecting date range from the dropdown list

 

The list can be sorted by clicking the column headers.

Next to the above, you will find the following buttons:

 

Export: allows you to export cases to the csv formatted file

All Cases: after clicking all cases will be listed. By default, this button is active

Open Cases: after clicking, cases with status ’New’ and ’In Progress’ will be listed

History: after clicking, cases with status ’Complete’ will be listed

Planned: after clicking, cases with planned visits will be listed

Closed Before dd/mm/yyyy*: after clicking, cases closed before dd/mm/yyyy will be listed

Clear Filter: deletes previously established filters

* This button allows a user to view cases from Philips legacy system and please note that this button is not available in all countries.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?