iU22 xMATRIX L12-5 50 mm Linear Array

Transducer

Find similar products

12 to 5 MHz extended operating frequency range. Fine pitch, high resolution linear array. 50 mm effective aperture length. 10° of trapezoidal imaging. Steerable pulsed wave, color Doppler, and Color Power Angio, Panoramic, SonoCT, XRES, and harmonic imaging*. High resolution superficial applications including vascular, small parts, breast, and musculoskeletal imaging. Contrast applications*. Elastography – strain-based (EPIQ 7, EPIQ 5 and iU22 systems). Supports biopsy guide capabilities. (* Not all features are available on all systems)

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?