EPIQ7 3D9-3v Active Array

Transducer

Find similar products

9 to 3 MHz extended operating frequency range. 150° field of view in OB preset. 11.5 mm radius of curvature. Supports high resolution 2D imaging. Supports high resolution, quantitative, single sweep 3D volume acquisitions (mechanical and freehand). Supports 4D imaging up to 22 volumes per second. Steerable pulsed wave and color Doppler, Color Power Angio, SonoCT and XRES. Endovaginal applications. Interventional applications. Biopsy kit available.

Features
-

-

-

-

-

-

-
  • -
See all features
-

-

-

-

-

-

-

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?