Flex coil P-140

MR Coil

Find similar products

The transmit-receive P-140 flex coil, with a 14 cm diameter, allows to perform phosphorus (31P) imaging, spectroscopy and research studies, across all anatomies. Benefit from improved 31P signal-to-noise ratio (SNR) and simplified 31P spectra¹. Start to measure the dynamics of muscle metabolism using 31P spectroscopy by visualizing the changes in PCr / Pi-ratio over time. Workflow does not differ from proton imaging. 31P imaging and spectroscopy can be run and reconstructed directly from the standard user interface. The ExamCard interface immediately recognizes the P-140 flex coil. And the 31P nucleus is just a scan parameter like any other sequence parameter. Viewing of 31P images and spectra, as well as sending data to PACS, is fully integrated. Combined with our multi-nuclei specialist package, the transmit-receive P-140 flex coil delivers the confidence to explore new imaging pathways and the speed to integrate multi-nuclei studies in your day-to-day workflow.

  • 1. By combining body coil decoupling with the transmit-receive P-140 surface coil.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?