mDIXON XD TSE - Spine

MR Clinical application

Find similar products

mDIXON XD TSE brings a new dimension to fat suppression by providing uniform, complete and consistent fat-free imaging. Providing up to four image types in one single scan, including with/without fat suppression contrasts, in routine scan times and resolution simultaneously, you can easily replace your favorite routine TSE scans with it. mDIXON XD TSE will enable you to enhance your imaging strategies by simplifying your routine TSE procedures.

T2w SPAIR mDIXON XD - T2w TSE

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?