mDIXON XD MultiStation - Vascular

MR clinical application

Find similar products

mDIXON XD MultiStation allows you to perform peripheral MR Angiography with improved vessel-to-background contrast in only one single pass¹. You will be able to perform your peripheral MR Angiography acquisitions without the use of a subtraction mask, eliminating artifacts that could arise from misalignment, due to patient motion, between the pre and post contrast scan. Enjoy fast, robust peripheral MR Angiography.

Subtraction MRA Subtraction-less mDIXON XD MultiStation
  • ¹ As opposed to standard MRA technology relying on the subtraction of a pre and post contrast scan

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?