- KnowledgeScape education

-

Find similar products

This platform provides access to a continually updated database of clinical education materials including step-by-step instruction on how to utilize each application, clinical videos, whitepapers, and other materials. Training materials have been adapted to accommodate various educational styles. The wide range of clinical education materials can be accessed either through the main screen or within any application on the IntelliSpace Portal 7.0 for all users of the system.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?