Corridor 4DM** v4.0 2013

-

Find similar products

Designed for advanced cardiovascular quantification and image display, this application includes intelligent workflow and quality assurance measures for increased accuracy. Quantify myocardial perfusion, function, and viability using multiple review screens, with integrated reporting through customizable templates. Corridor4DM** v2013 also includes CT coronary calcium scoring to enhance diagnostic confidence. It now includes multi monitor display and coronary flow reserve measurements.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?