- Tap the full power of MI applications without a dedicated workstation

-

Find similar products

The IntelliSpace Portal 7.0 provides access to review, analyze, diagnose, and share MI images from your PC, laptop, or any networked device, virtually anytime, anywhere. This scaleable, cost-effective solution lets you tap the power of MI and other multi-modality applications directly from your PACS. You can share images and tools with referring physicians in real time to confirm your diagnosis.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?