See beyond conventional ultrasound

By Philips ∙ April 15, 2024 ∙ 2 minutes

Cardiology

Diagnostic and clinical informatics

Health informatics

Digital pathology

Conventional ultrasound

One product family. One user experience. For a multitude of applications. Learn how Philips people-center approach to innovation has unlocked ultrasound’s full potential through intuitive workflow, first-time-right imaging, collaborative tools and solutions that personalize the patient experience and enhance clinical outcomes. 

Subscribe to our email updates

We are always interested in engaging with you.

Let us know how we can help.

1
Select your area of interest
2
Contact details

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?