Innosight
masthead banner image

InnoSight Tutorial Videos

Philips Innosight Training

Getting started

Getting started

Annotation and Bodymarker

Annotation and Bodymarker

Measurements and calculations

Measurements and Calculations

Color and power doppler

Color and Power Doppler

Gesture control

Gesture Control

Dual-view mode

Dual-view Mode

IMT measurement

IMT Measurement

Loop feature

Loop feature

Distance measurement

Distance measurement

Pen/gen/res control

Pen/Gen/Res Control

Preset Management

Preset Management

Printer configuration

Printer configuration

Pulse wave doppler

Pulse Wave Doppler 

Quad-view mode

Quad-view mode

View Product

  •  

    InnoSight  

    Philips InnoSight ultrasound system allows you to scan patients in more of the clinical places you deliver care. The compact & highly portable InnoSight ultrasound system, with its innovative ergonomic design and clinical versatility, allows you to bring ultrasound to patients, whether in the office, clinic, or hospital.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?