masthead banner image

Improved imaging system workflow

Phoenix Children's Hospital
 

The challenge:
 

How can we improve our imaging system workflow, system utilization and patient and clinician satisfaction?
 

Objective:
 

Prioritize improvement opportunities based on objective, system-derived data.
 

Method:


Compared scheduling data with actual patient volume and workflow. Investigated opportunities to improve system utilization and protocol management.


Outcome:


Identified improvement priorities to streamline and standardize imaging procedures, simplify complexity for technologists in protocol selection and execution, minimize system idle time and improve overall patient experience.
 

Results are specific to the institution where they were obtained and may not reflect the results achievable at other institutions.

Related articles

kings daughters medical center thumbnail

King's Daughters Medical Center


Biggest areas of opportunity for QA compliance and drive effective execution

Philips PerformanceBridge will facilitate change and identify the ‘biggest bang for the buck’ opportunities to guide us.”

- Lynn Hanks, Executive Director Women’s Diagnostic Imaging

PerformanceBridge will enable us to monitor performance and drive lean initiatives across the Healthcare system and this is a huge need”

- Lynn Hanks, Executive Director Women’s Diagnostic Imaging

By pulling data directly from imaging systems, PerformanceBridge provides accurate, objective and inarguable insights.”

- Victoria Dune, Executive Director, Medical Imaging Services & Neuroscience

Related articles

kings daughters medical center thumbnail

King's Daughters Medical Center


Biggest areas of opportunity for QA compliance and drive effective execution

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstupujete na českou webovou stránku Philips Healthcare
Please select the checkbox

Webová stránka je určena pouze osobám, které jsou odborníky (tj. osobám oprávněným zdravotnické prostředky předepisovat nebo vydávat), nebo zaměstnancům poskytovatele zdravotních služeb.

Jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria? Potvrzujete, že jste seznámeni s rizikem, že pokud budete pokračovat na tyto stránky, aniž jste osobou, která splňuje výše uvedená kritéria, hrozí, že informace tam obsažené budete nevhodně interpretovat a dojdete k mylným závěrům?