Chcete-li získat informace o spotřebních produktech společnosti Philips nebo o podpoře spotřebních produktů, které lze využít u COVID-19, klikněte sem.

  l image
  COVID-19

  Domácí skríning a vzdálené monitorování pacientů s COVID-19

  Máte dotazy? Obraťte se na zástupce společnosti Philips a napište nám na src-cz@philips.com.

  Domácí skríning a vzdálené monitorování pacientů s COVID-19

  Řešení správy zdraví obyvatelstva od společnosti Philips mohou pomoci poskytovatelům, systémům, plátcům a vládám zefektivnit a optimalizovat přístupové body pacientů pomocí virtuálních nástrojů navržených v rámci protokolů COVID-19 vyvinutých centry CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

   

  Organizace CDC sděluje, že starší dospělí i lidé, kteří mají závažné zdravotní stavy, jako je srdeční onemocnění, diabetes a onemocnění plic, jsou vystaveni vyššímu riziku závažného onemocnění souvisejícího s COVID-191. Můžeme vám pomoci identifikovat a posoudit potenciálně ohrožené populace, nasadit informační a komunitní plány péče a vzdáleně monitorovat a vzdělávat tyto populace pacientů.

   

  Umožnění těchto hodnocení a protokolů péče by mohlo pomoci snížit riziko expozice pacientů i jejich pečovatelského týmu a potenciálně zpomalit šíření nemoci COVID-19 díky snížení počtu zbytečných návštěv nemocnic nebo osobních konzultací.

  Zmírnění omezení telemedicínské péče v reakci na COVID-19

   

  Umožněte pacientům vzdáleně sledovat svůj stav

   

  Centra pro lékařskou péči Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) začátkem tohoto roku zmírnila nařízení pro telemedicínu a virtuální péči, a opět tak učinila v reakci na pandemii COVID-19. Upustila od geografického omezení telemedicínské péče a od omezení místa původu pro plány Medicare Advantage, a nyní umožňuje lékařům pracovat přes hranice.1

  Systematické výsledky hlášené pacientem

  Vyhodnoťte odpovědi pacientů na kontrolní skríning COVID-19

   

  Nástroj Virtual Screening COVID-19 umožňuje provádět skríning osob z hlediska rizikových faktorů a příznaků. Na základě odpovědí z průzkumu je jednotlivým osobám poskytována přizpůsobená zpětná vazba a obsah. Pro poskytovatele zdravotní péče je k dispozici populační panel pro sledování a kontrolu stratifikace rizik a dynamický filtr založený na těch, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocí nebo progresí příznaků.

   

  Nástroj je určen pro osoby s nízkým rizikem a pro monitorování osob s mírnými příznaky (jak doporučuje CDC), aby se snížila zátěž zdravotnického systému a snížilo se riziko dalšího šíření.

  Monitorování pacienta na dálku

  Sledujte příznaky COVID-19 společně se stávajícími zdravotními potížemi

  Vzdálené monitorování pacienta vám umožní zůstat ve spojení s pacientem i po první virtuální návštěvě nebo skríningu. Umožňuje sledovat změny příznaků nebo stávajících zdravotních potíží a rizikových faktorů pomocí průzkumů a připojených zařízení, a poskytovat vzdělávací obsah. Umožňuje vašemu týmu péče sledovat protokoly, aby včas a správně zasáhl při změnách pacientova stavu.

   

  Klinický tým společnosti Philips konfiguroval 30denní protokol pro vzdálené hodnocení a monitorování populací pacientů s ohledem na potenciální expozici a symptomy COVID-19. Protokol které lze použít navíc ke standardnímu nebo přizpůsobenému klinickému obsahu a protokolům, které jsou k dispozici pro dané zdravotní stavy. To umožňuje poskytovatelům soustředit se na pacienty, kteří vykazují příznaky a rizikové faktory, a následně specificky zasáhnout.

  Platforma pro správu zdraví obyvatelstva

  Začleňte hodnocení a kódy COVID-19 do pracovních postupů správy péče

  Díky naší platformě pro správu zdraví obyvatelstva můžete identifikovat vysoce rizikové populace pacientů a stanovit jejich priority na základě specifických sad kódů souvisejících s COVID-19, které jsou aktualizovány v našich datových slovnících. To vám může umožnit vytvářet skupiny a zprávy speciálně přizpůsobené pro správu pacientů, u kterých byl virus diagnostikován, nebo těch, kteří prošli skríningem. Tyto informace lze použít společně s upozorněními na vysoké riziko a populacemi, kterým vaše organizace nadále poskytuje péči.

   

  Pak můžete nasadit předem konfigurovaná hodnocení, která vám umožní zobrazit a monitorovat pacienty, kteří mohou být ohroženi nemocí COVID-19. To vám umožní efektivněji provádět správu pacientů prostřednictvím plánů péče o komunitu a zároveň podávat zprávy o výsledcích na základě využití pro skupinu pacientů, kterou lze definovat prostřednictvím konkrétních odpovědí na otázky hodnocení.

  Jsme s vámi

  uspo?�d�no image

  Uspořádáno pro účinnější pomoc

   
  Naše zdroje a možnosti jsme uspořádali tak, aby pomáhaly pečovatelským systémům s urychleným přístupem k informacím a řešením zdravotní péče a splnily jejich potřeby péče o pacienty.

  p?izp?soben� image

  Aktivní přizpůsobení

   
  Přizpůsobujeme a zdokonalujeme naše produkty a technologie tak, abychom pomáhali řešit složité problémy onemocnění, populace pacientů a podmínky péče.

  p?ipojen� image

  Vytváření připojení

   
  Využíváme naši infrastrukturu a platformy, abychom propojili týmy péče a pomohli systémům péče komunikovat co nejefektivněji při orientaci v přípravách, reakcích a uzdravování.

  Upozornění: Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech státech. Obraťte se na zástupce společnosti Philips nebo nám zavolejte na číslo 1-800-345-6443, kde získáte kompletní informace o dostupnosti portfolia.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

  This webpage content is intended for Healthcare Professionals Only, not for general public
  Please select the checkbox

  Note:

  I confirm that I am aware of a risk should I continue to this website despite not being a Professional, there is a risk that I will interpret the thereby provided information incorrectly and I will come to false conclusions.