Chcete-li získat informace o spotřebních produktech společnosti Philips nebo o podpoře spotřebních produktů, které lze využít u COVID-19, klikněte sem.
  l image
  COVID-19

  Domácí skríning a vzdálené monitorování pacientů s COVID-19

  Máte dotazy? Obraťte se na zástupce společnosti Philips a napište nám na src-cz@philips.com.

  Domácí skríning a vzdálené monitorování pacientů s COVID-19

  Řešení správy zdraví obyvatelstva od společnosti Philips mohou pomoci poskytovatelům, systémům, plátcům a vládám zefektivnit a optimalizovat přístupové body pacientů pomocí virtuálních nástrojů navržených v rámci protokolů COVID-19 vyvinutých centry CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

   

  Organizace CDC sděluje, že starší dospělí i lidé, kteří mají závažné zdravotní stavy, jako je srdeční onemocnění, diabetes a onemocnění plic, jsou vystaveni vyššímu riziku závažného onemocnění souvisejícího s COVID-191. Můžeme vám pomoci identifikovat a posoudit potenciálně ohrožené populace, nasadit informační a komunitní plány péče a vzdáleně monitorovat a vzdělávat tyto populace pacientů.

   

  Umožnění těchto hodnocení a protokolů péče by mohlo pomoci snížit riziko expozice pacientů i jejich pečovatelského týmu a potenciálně zpomalit šíření nemoci COVID-19 díky snížení počtu zbytečných návštěv nemocnic nebo osobních konzultací.

  Zmírnění omezení telemedicínské péče v reakci na COVID-19

   

  Umožněte pacientům vzdáleně sledovat svůj stav

   

  Centra pro lékařskou péči Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) začátkem tohoto roku zmírnila nařízení pro telemedicínu a virtuální péči, a opět tak učinila v reakci na pandemii COVID-19. Upustila od geografického omezení telemedicínské péče a od omezení místa původu pro plány Medicare Advantage, a nyní umožňuje lékařům pracovat přes hranice.1

  Systematické výsledky hlášené pacientem

  Vyhodnoťte odpovědi pacientů na kontrolní skríning COVID-19

   

  Nástroj Virtual Screening COVID-19 umožňuje provádět skríning osob z hlediska rizikových faktorů a příznaků. Na základě odpovědí z průzkumu je jednotlivým osobám poskytována přizpůsobená zpětná vazba a obsah. Pro poskytovatele zdravotní péče je k dispozici populační panel pro sledování a kontrolu stratifikace rizik a dynamický filtr založený na těch, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocí nebo progresí příznaků.

   

  Nástroj je určen pro osoby s nízkým rizikem a pro monitorování osob s mírnými příznaky (jak doporučuje CDC), aby se snížila zátěž zdravotnického systému a snížilo se riziko dalšího šíření.

  Monitorování pacienta na dálku

  Sledujte příznaky COVID-19 společně se stávajícími zdravotními potížemi

  Vzdálené monitorování pacienta vám umožní zůstat ve spojení s pacientem i po první virtuální návštěvě nebo skríningu. Umožňuje sledovat změny příznaků nebo stávajících zdravotních potíží a rizikových faktorů pomocí průzkumů a připojených zařízení, a poskytovat vzdělávací obsah. Umožňuje vašemu týmu péče sledovat protokoly, aby včas a správně zasáhl při změnách pacientova stavu.

   

  Klinický tým společnosti Philips konfiguroval 30denní protokol pro vzdálené hodnocení a monitorování populací pacientů s ohledem na potenciální expozici a symptomy COVID-19. Protokol které lze použít navíc ke standardnímu nebo přizpůsobenému klinickému obsahu a protokolům, které jsou k dispozici pro dané zdravotní stavy. To umožňuje poskytovatelům soustředit se na pacienty, kteří vykazují příznaky a rizikové faktory, a následně specificky zasáhnout.

  Platforma pro správu zdraví obyvatelstva

  Začleňte hodnocení a kódy COVID-19 do pracovních postupů správy péče

  Díky naší platformě pro správu zdraví obyvatelstva můžete identifikovat vysoce rizikové populace pacientů a stanovit jejich priority na základě specifických sad kódů souvisejících s COVID-19, které jsou aktualizovány v našich datových slovnících. To vám může umožnit vytvářet skupiny a zprávy speciálně přizpůsobené pro správu pacientů, u kterých byl virus diagnostikován, nebo těch, kteří prošli skríningem. Tyto informace lze použít společně s upozorněními na vysoké riziko a populacemi, kterým vaše organizace nadále poskytuje péči.

   

  Pak můžete nasadit předem konfigurovaná hodnocení, která vám umožní zobrazit a monitorovat pacienty, kteří mohou být ohroženi nemocí COVID-19. To vám umožní efektivněji provádět správu pacientů prostřednictvím plánů péče o komunitu a zároveň podávat zprávy o výsledcích na základě využití pro skupinu pacientů, kterou lze definovat prostřednictvím konkrétních odpovědí na otázky hodnocení.

  Jsme s vámi

  uspořádáno

  Uspořádáno pro účinnější pomoc

   
  Naše zdroje a možnosti jsme uspořádali tak, aby pomáhaly pečovatelským systémům s urychleným přístupem k informacím a řešením zdravotní péče a splnily jejich potřeby péče o pacienty.
  přizpůsobení

  Aktivní přizpůsobení

   
  Přizpůsobujeme a zdokonalujeme naše produkty a technologie tak, abychom pomáhali řešit složité problémy onemocnění, populace pacientů a podmínky péče.
  připojení

  Vytváření připojení

   
  Využíváme naši infrastrukturu a platformy, abychom propojili týmy péče a pomohli systémům péče komunikovat co nejefektivněji při orientaci v přípravách, reakcích a uzdravování.
  Upozornění: Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech státech. Obraťte se na zástupce společnosti Philips nebo nám zavolejte na číslo 1-800-345-6443, kde získáte kompletní informace o dostupnosti portfolia.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.