Chcete-li získat informace o spotřebních produktech společnosti Philips nebo o podpoře spotřebních produktů, které lze využít u COVID-19, klikněte sem.
  isp 9
  COVID-19

  Klinické procesy a technologické poradenství pro COVID-19

  Máte dotazy? Obraťte se na zástupce společnosti Philips a napište nám na src-cz@philips.com.

  Zlepšení klinického a provozního procesu

  Řízení poptávky a kapacity 

   

  Zobrazovací, kardiovaskulární a chirurgické služby musejí zajistit účinný a opatrný přístup k řešení nevyřízených rezervních postupů. Naši kliničtí konzultanti mohou pomoci s plánováním poptávky a kapacity a sdílet doporučení založená na prediktivním modelování, které podpoří měnící se poptávku a pomohou znovu promyslet, jak se péče bude dále realizovat.

  Podpora klinických rozhodnutí

   

  Naši kliničtí konzultanti mohou zajistit krátkodobé prozatímní vedení pro řízení oddělení ED a JIP, vedení nebo podporu alternativních oblastí péče, center řízení a logistiky, plánů řízení katastrof a dalších. Náš tým přináší desítky let zkušeností v oblasti klinické práce, vedení, výuky a řízení změn.

  Optimalizace klinického procesu

   

  Kliničtí konzultanti pomáhají zavést osvědčené postupy ke zlepšení triážních procesů, zvýšení efektivity pracovních postupů a kapacity pacientů, optimalizaci využití monitorovacích zařízení, ventilátorů a dalších technologií, snížení počtu planých poplachů, zlepšení komunikace a podporují rozšířené využívání eICU a centrálního monitorování.

  Zdravotní sestra bojující s koronavirem

  Profesionální služby pro odpověď na COVID-19
  Podpora nemocnic a pacientů během epidemie COVID-19

  Plánování a návrh zdravotnického prostředí

  Alternativní plánování místa péče

   

  Naši konzultanti pro klinické a návrhářské práce mohou podpořit plánování a aktivaci nových nebo dočasných zdravotnických zařízení a novou konfiguraci stávajících zařízení tak, aby se postarala o potřeby pacientů s COVID-19. Služby zahrnují ověření vybavení/dodávek**, plánování kapacity, návrh klinického a pacientského toku, vývoj prostorových kapacit a prostředí, modely personálního obsazení a další.

  Připravenost na nouzové situace

   

  Náš tým může pomoci vést nebo podporovat plány připravenosti na nouzové situace a aktivaci, včetně kontroly vyhodnocení ohrožení zranitelných míst, plánování upravených operací pro zpomalení nebo další nárůst. Konzultanti mohou přezkoumat bezpečnostní protokoly, důsledky z hlediska kapacit a prostředí a standardní/nárazové scénáře pandemií, hromadných obětí a dalších hrozeb.

  Technologické poradenství

  Analýza dat a řídicí panely

   

  Řídicí panely pro analytické poradenství a přizpůsobení výkonu poskytují na základě dat informace o objemu pacientů, plánování, průtoku, využití místností a další, včetně údajů týkajících se COVID-19, jako jsou pacienti s příznaky, potvrzenou diagnózou, mapování původu pacientů a trendy.

  IT/technologické služby

   

  Poradenská podpora pro integraci technologií, připojení a zabezpečení dat. Náš tým může pomoci při vývoji strategie, implementaci programů, řízení projektů a řízení změn s cílem zajistit řešení rychlé reakce zaměřené na pacienty s omezeným přístupem k poskytovateli.

  Virtuální připravenost zdraví

   

  Hodnocení životaschopnosti, zpracování doporučení pro změnu procesů a podpora implementace, včetně rozvoje příležitostí pro servisní linku, analýzy dat, plánování a navrhování prostředí velitelského centra, protokolů pracovních postupů, analýzy trhu a přípravy a doporučení pro oblast informačních technologií.

  * Konzultační služby se liší podle trhu, podrobnosti vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

  ** Validace zařízení bude probíhat podle příslušných specifikací výrobce zařízení (OEM) a/nebo podle platných požadavků.

  Jsme s vámi

  uspořádáno

  Uspořádáno pro účinnější pomoc

   
  Naše zdroje a možnosti jsme uspořádali tak, aby pomáhaly pečovatelským systémům s urychleným přístupem k informacím a řešením zdravotní péče a splnily jejich potřeby péče o pacienty.
  přizpůsobení

  Aktivní přizpůsobení

   
  Přizpůsobujeme a zdokonalujeme naše produkty a technologie tak, abychom pomáhali řešit složité problémy onemocnění, populace pacientů a podmínky péče.
  připojení

  Vytváření připojení

   
  Využíváme naši infrastrukturu a platformy, abychom propojili týmy péče a pomohli systémům péče komunikovat co nejefektivněji při orientaci v přípravách, reakcích a uzdravování.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.