Chcete-li získat informace o spotřebních produktech společnosti Philips nebo o podpoře spotřebních produktů, které lze využít u COVID-19, klikněte sem.

  isp 9
  COVID-19

  Klinické procesy a technologické poradenství pro COVID-19

  Máte dotazy? Obraťte se na zástupce společnosti Philips a napište nám na src-cz@philips.com.

  Zlepšení klinického a provozního procesu

  Řízení poptávky a kapacity 

   

  Zobrazovací, kardiovaskulární a chirurgické služby musejí zajistit účinný a opatrný přístup k řešení nevyřízených rezervních postupů. Naši kliničtí konzultanti mohou pomoci s plánováním poptávky a kapacity a sdílet doporučení založená na prediktivním modelování, které podpoří měnící se poptávku a pomohou znovu promyslet, jak se péče bude dále realizovat.

  Podpora klinických rozhodnutí

   

  Naši kliničtí konzultanti mohou zajistit krátkodobé prozatímní vedení pro řízení oddělení ED a JIP, vedení nebo podporu alternativních oblastí péče, center řízení a logistiky, plánů řízení katastrof a dalších. Náš tým přináší desítky let zkušeností v oblasti klinické práce, vedení, výuky a řízení změn.

  Optimalizace klinického procesu

   

  Kliničtí konzultanti pomáhají zavést osvědčené postupy ke zlepšení triážních procesů, zvýšení efektivity pracovních postupů a kapacity pacientů, optimalizaci využití monitorovacích zařízení, ventilátorů a dalších technologií, snížení počtu planých poplachů, zlepšení komunikace a podporují rozšířené využívání eICU a centrálního monitorování.

  Zdravotní sestra bojující s koronavirem

  Profesionální služby pro odpověď na COVID-19
  Podpora nemocnic a pacientů během epidemie COVID-19

  Plánování a návrh zdravotnického prostředí

  Alternativní plánování místa péče

   

  Naši konzultanti pro klinické a návrhářské práce mohou podpořit plánování a aktivaci nových nebo dočasných zdravotnických zařízení a novou konfiguraci stávajících zařízení tak, aby se postarala o potřeby pacientů s COVID-19. Služby zahrnují ověření vybavení/dodávek**, plánování kapacity, návrh klinického a pacientského toku, vývoj prostorových kapacit a prostředí, modely personálního obsazení a další.

  Připravenost na nouzové situace

   

  Náš tým může pomoci vést nebo podporovat plány připravenosti na nouzové situace a aktivaci, včetně kontroly vyhodnocení ohrožení zranitelných míst, plánování upravených operací pro zpomalení nebo další nárůst. Konzultanti mohou přezkoumat bezpečnostní protokoly, důsledky z hlediska kapacit a prostředí a standardní/nárazové scénáře pandemií, hromadných obětí a dalších hrozeb.

  Technologické poradenství

  Analýza dat a řídicí panely

   

  Řídicí panely pro analytické poradenství a přizpůsobení výkonu poskytují na základě dat informace o objemu pacientů, plánování, průtoku, využití místností a další, včetně údajů týkajících se COVID-19, jako jsou pacienti s příznaky, potvrzenou diagnózou, mapování původu pacientů a trendy.

  IT/technologické služby

   

  Poradenská podpora pro integraci technologií, připojení a zabezpečení dat. Náš tým může pomoci při vývoji strategie, implementaci programů, řízení projektů a řízení změn s cílem zajistit řešení rychlé reakce zaměřené na pacienty s omezeným přístupem k poskytovateli.

  Virtuální připravenost zdraví

   

  Hodnocení životaschopnosti, zpracování doporučení pro změnu procesů a podpora implementace, včetně rozvoje příležitostí pro servisní linku, analýzy dat, plánování a navrhování prostředí velitelského centra, protokolů pracovních postupů, analýzy trhu a přípravy a doporučení pro oblast informačních technologií.

  * Konzultační služby se liší podle trhu, podrobnosti vám sdělí místní zástupce společnosti Philips.

  ** Validace zařízení bude probíhat podle příslušných specifikací výrobce zařízení (OEM) a/nebo podle platných požadavků.

  Jsme s vámi

  uspo?�d�no image

  Uspořádáno pro účinnější pomoc

   
  Naše zdroje a možnosti jsme uspořádali tak, aby pomáhaly pečovatelským systémům s urychleným přístupem k informacím a řešením zdravotní péče a splnily jejich potřeby péče o pacienty.

  p?izp?soben� image

  Aktivní přizpůsobení

   
  Přizpůsobujeme a zdokonalujeme naše produkty a technologie tak, abychom pomáhali řešit složité problémy onemocnění, populace pacientů a podmínky péče.

  p?ipojen� image

  Vytváření připojení

   
  Využíváme naši infrastrukturu a platformy, abychom propojili týmy péče a pomohli systémům péče komunikovat co nejefektivněji při orientaci v přípravách, reakcích a uzdravování.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit the Philips USA website.

  I understand

  Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

  This webpage content is intended for Healthcare Professionals Only, not for general public
  Please select the checkbox

  Note:

  I confirm that I am aware of a risk should I continue to this website despite not being a Professional, there is a risk that I will interpret the thereby provided information incorrectly and I will come to false conclusions.