Česká republika
masterhead search

Oznámení o ochraně osobních údajů HomeID

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 1. ledna 2024.

Aplikace HomeID („aplikace“) používá osobní údaje shromážděné nebo zpracovávané prostřednictvím aplikace, včetně osobních údajů zpracovávaných jakýmkoli kuchyňským spotřebičem Philips, který se rozhodnete s aplikací spárovat („zařízení“).


Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je pomoci vám pochopit naše postupy ochrany osobních údajů při používání našich služeb, včetně toho, jaké informace a osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, jakož i vašich individuálních práv. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané aplikací, která je řízena společností Versuni Netherlands B.V. nebo některou z jejích přidružených či dceřiných společností („Versuni“, „naše“, „my“ nebo „nás“).


Přečtěte si také naše Podmínky použití, které popisují podmínky použití našich služeb.

Jaké osobní údaje se shromažďují a pro jaké účely

Při poskytování našich služeb, včetně přístupu k aplikaci, jejího stažení a instalace, získáváme nebo shromažďujeme osobní údaje, jak je podrobně popsáno níže. Vaše osobní údaje spojujeme s jedinečnými identifikátory.

Důvěrné osobní údaje

Před shromažďováním citlivých údajů vás budeme informovat a požádáme vás o výslovný souhlas.

 

Kromě výše uvedených údajů vás žádáme, abyste nám v aplikaci, jejím prostřednictvím nebo jakýmkoli jiným způsobem neposílali ani nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského, filozofického nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace, biometrické nebo genetické charakteristiky, trestní minulosti nebo členství v odborech).

account data

Údaje o účtu

Při vytváření účtu shromažďujeme vaše osobní údaje.

 

 • Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, jazyk. Rovněž zpracováváme informace o vašem používání aplikace, včetně relace, přihlašovacích a ověřovacích údajů, které používáme ke správě vašeho účtu.
 • Pokud se přihlásíte prostřednictvím sociálních sítí, mohou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat váš základní veřejný profil (např. celé/krátké jméno, profilovou fotografii, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, narozeniny, domovskou stránku a polohu) a vaši e-mailovou adresu, kterou používáme pro účely ověřování. V takovém případě může poskytovatel sociálních sítí shromažďovat informace o tom, že používáte aplikaci a přihlašujete se pomocí svého účtu na sociální síti. Přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele sociálních médií (např. Facebook, Google, Apple) a seznamte se s postupy ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďuje a jak je používá, zpracovává a chrání.
 • Vaše údaje o účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu a k poskytování personalizovaných služeb. Svůj účet můžete použít k bezpečnému přihlášení do aplikace. Pokud si vytvoříte účet a přihlásíte se do aplikace, zašleme vám uvítací e-mail, komunikovali s vámi v reakci na vaše dotazy, zasílali vám oznámení týkající se výhradně služeb nebo přímá marketingová sdělení v případě, že jste se k tomu přihlásili. Účet můžete také použít k objednání produktu nebo služby , k účasti na propagační akci nebo hře, k účasti na aktivitě na sociálních sítích související s propagační akcí (Versuni) (například kliknutím na „to se mi líbí“ nebo „sdílet“) a k účasti na testování produktů nebo průzkumech.


Protože vaše údaje o účtu používáme k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Číst víceČíst méně

Další poskytnuté údaje

Při používání aplikace si můžete vytvořit profil, který se skládá z vašeho jména/přezdívky, krátkého popisu vaší osoby, vaší domovské země, vámi vytvořeného a oblíbeného obsahu a dalších profilů, které sledujete. Tyto údaje zpracováváme spolu s vašimi soukromými nastaveními, včetně vašich preferovaných kuchyní, systému jednotek, zařízení, která vlastníte, a informací, které pozorujeme při vašem využívání našich služeb.

 

 • Tyto osobní údaje používáme k poskytování personalizovaných služeb a k tomu, abyste se stali součástí komunity, která sdílí obsah související s vařením a kde můžete sledovat další členy komunity s podobnými zájmy. Vaše soukromá nastavení v kombinaci s vaší aktivitou v sociální komunitě používáme k tomu, abychom vám poskytli personalizované prostředí aplikace tím, že vám předkládáme obsah, který je pro vás nejrelevantnější, a posíláme vám oznámení a/nebo zprávy v aplikaci. Tato oznámení nebo zprávy mohou obsahovat obsah třetích stran, se kterými jsme se rozhodli spolupracovat v rámci aplikace. Toho dosáhneme analýzou shromážděných dat a použitím specifických doporučovacích a filtračních algoritmů. 
 • V některých zemích zahrnují služby funkci „Komunita“, která umožňuje zobrazit recepty ostatních členů ve vaší zemi, sdílet vlastní recepty a přidávat komentáře. V rámci funkce „Komunita“ (i) snadno uvidíte potraviny, které preferujete, a model (modely) vašeho zařízení (např. model fritézy); a (ii) ostatní uživatelé mohou vidět vaše uživatelské jméno, zemi, fotografii, vaše připojení v aplikaci a recepty, které v aplikaci ukládáte. Aplikace zobrazí, zda je funkce „Komunita“ ve vaší zemi dostupná.  
 • V některých zemích (aplikace zobrazí dostupnost) aplikace nabízí také prémiový obsah receptů. Tento prémiový obsah receptů je k dispozici k zakoupení a bude uložen na vašem účtu. Prémiový recept si můžete prohlédnout a v případě zájmu můžete kliknout na tlačítko koupit. Poté budete přesměrováni na poskytovatele platebních služeb třetí strany. Vezměte prosím na vědomí, že pro zakoupení prémiového obsahu musíte být přihlášeni k registrovanému účtu (abyste umožnili ukládání obsahu na váš účet). Po úspěšném provedení platebních pokynů je váš nákup dokončen a budete přesměrováni zpět do aplikace. Zde získáte přístup ke svému prémiovému obsahu, který zůstane dostupný ve vašem účtu.


Vzhledem k tomu, že vaše další poskytnuté údaje používáme k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.

Číst víceČíst méně

Údaje o zařízení

Když se rozhodnete spárovat aplikaci se svým zařízením, shromažďujeme informace specifické pro zařízení, kdykoli k němu přistupujete nebo jej používáte, včetně jedinečného čísla uživatelského zařízení, země vašeho výběru, časového pásma a údajů o relaci a používání. Může to být například:

 

 • V závislosti na modelu zařízení, které používáte, může zařízení zaznamenávat recepty a přísady a odesílat je do aplikace. Tyto údaje o zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám umožnili ovládat vaše zařízení a poskytovat vám personalizované služby v oblasti výživy, včetně rad a tipů prostřednictvím zpráv v aplikaci a/nebo oznámení. Tyto údaje o zařízeních můžeme také použít k analýze, např. abychom zjistili, v jakou denní dobu jsou naše zařízení používána.
 • Informace o cyklu.
 • Informace o hladině vody a používání vody.
 • Informace o kávových zrnech a přípravě kávy.
 • Informace o používání filtru Aquaclean.

 

Údaje o vašem zařízení používáme k tomu, abychom vám mohli zajistit personalizované služby pro veškerý spotřební materiál související s kávou, včetně zaznamenávání údajů o vašem zařízení pro účely poskytování služby chytrého objednávání společnosti Amazon, jak je podrobně popsáno níže.

 

Vzhledem k tomu, že údaje o vašem zařízení se zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a/nebo založené na oprávněném zájmu.

cookies image

Soubory cookie a analytické nástroje

K provozování, poskytování, zlepšování, pochopení a přizpůsobení našich služeb používáme soubory cookie, značky nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat informace a osobní údaje, včetně jedinečného čísla uživatelského zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relaci a používání nebo informací o výkonu služby, což jsou informace o vašem používání aplikace. Na základě IP adresy vašeho mobilního zařízení a informací o operátorovi SIM karty vám můžeme zobrazit obsah specifický pro danou zemi (včetně informací v místním jazyce). 

 

Abychom vám poskytli personalizovanější zážitek, zpracováváme vaše soubory cookie a analytické údaje, abychom vám mohli zobrazit správný obsah a posílat vám doporučení, zprávy v aplikaci a oznámení (pokud se to rozhodnete povolit v nastavení aplikace).

 

Vaše soubory cookie a analytické nástroje můžeme také použít k tomu, abychom vám položili otázky nebo vás vyzvali k účasti na průzkumech nebo výzkumných projektech. Pokud se rozhodnete zúčastnit, zpracujeme vaše přihlašovací údaje k účtu, odpovědi, názory a zkušenosti. Tyto údaje používáme ke zlepšování služeb a k vývoji nových produktů a služeb v oblasti kuchyňských spotřebičů.

 

Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie, které nám pomáhají shromažďovat vaše informace naším jménem a podle našich pokynů. V současné době aplikace používá tyto soubory cookie třetích stran:

 

 • Apptentive. Tato aplikace využívá službu Apptentive, službu zpětné vazby a komunikace („Apptentive“), kterou poskytuje společnost Alchemer. Apptentive používá technologii podobnou „cookie“, aby pomohla aplikaci analyzovat celkové vzorce provozu a shromažďovat vaši zpětnou vazbu prostřednictvím aplikace. Společnost Apptentive bude jménem společnosti Versuni používat informace o vašem mobilním zařízení (například výrobce, model a operační systém), vzorce používání aplikace a informace, které se rozhodnete poskytnout (například odpovědi na dotazník nebo zpětnou vazbu), aby mohla poskytovat služby společnosti Versuni, které jí pomohou porozumět používání aplikace, poskytovat podporu a zlepšovat její produkty a služby.  Vaše IP adresa je před použitím a uložením v rámci produktů a služeb společnosti Apptentive anonymizována.
 • Branch Metrics. Tato aplikace využívá službu Branch Metrics, kterou poskytuje společnost Branch Metrics Inc. (dále jen „Branch“), k hloubkovému propojení uživatelů s aplikací, k analýze přístupu uživatelů k aplikaci a jejího používání a k využití těchto poznatků ke zlepšení aplikace.  Společnost Branch bude jménem společnosti Versuni zpracovávat informace vygenerované o vašem používání Aplikace (například mobilní platforma, časové razítko, klíč API (identifikátor aplikace), verze Aplikace, identifikátor mobilního zařízení, identifikátor iOS pro reklamu, identifikátor iOS pro prodejce, identifikátor inzerenta pro Android, IP adresa, model mobilního zařízení, výrobce a O/S zařízení, čas zahájení/zastavení relace, kód mobilní sítě a stav sítě).  Pokud si stáhnete aplikaci kliknutím na reklamu na Versunina některé z platforem našich marketingových partnerů, jako je Facebook, Apple nebo Google, a rozhodnete se poskytnout souhlas, bude společnost Branch shromažďovat údaje o měření reklamy z vašeho mobilního zařízení, včetně jedinečných identifikátorů a analytických údajů o reklamě, na kterou jste klikli, a dalších událostech aplikace (například první instalace, otevření a sdílení aplikace prostřednictvím funkce sdílení aplikace). Abychom porozuměli účinnosti našich reklamních kampaní a měřili zapojení, sdílíme údaje o měření reklam s platformou, kterou jsme použili ke spuštění reklamy, a ta pak tyto údaje použije ke zprávě o účinnosti našich reklam. Souhlasem s používáním Branch souhlasíte se sdílením údajů o měření reklamy s platformou, kterou jste použili při kliknutí na naši reklamu, jako je Facebook, Apple nebo Google, případně s platformou, která bude vaše údaje zpracovávat v souladu se svým oznámením o ochraně osobních údajů.
 • Google Firebase. Tato aplikace využívá službu pro vývoj aplikací Google Firebase („Firebase“), kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. („Google“). Firebase používá „cookies“ nebo podobné techniky, což jsou textové soubory umístěné ve vaší aplikaci a webovém prohlížeči. Jménem společnosti Versuni použije Firebase informace z vašeho zařízení, jako je ID zařízení, IP adresa, ID služby IDFA nebo Google Play a MAC adresa, a nahradí je jedinečným kódem. Při používání Aplikace budeme měřit počty návštěv Aplikace, které stránky navštěvujete, připojení k síti, dobu načítání a případy pádu Aplikace. Tyto informace používáme k vyhodnocení a pochopení vašeho používání aplikace, k testování a analýze výkonu a k optimalizaci našich produktů a služeb.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše soubory cookie a analytické informace zpracováváme pouze po udělení souhlasu.

Číst víceČíst méně

Data filled in by you

Hodnocení a údaje o recenzích

Pokud napíšete recenzi nebo ohodnotíte aplikaci v obchodech s aplikacemi, můžeme tyto informace zpracovávat, abychom mohli reagovat na vaše připomínky a dotazy, pochopit vaše pocity při používání aplikace, seznámit se s vaším obecným vnímáním aplikace a naší značky a využít tyto poznatky ke zlepšení aplikace a/nebo našich produktů a služeb. V obchodě s aplikacemi můžeme vidět pouze vaše uživatelské jméno, hodnocení, komentáře a další podrobnosti, které se rozhodnete s námi sdílet nebo zveřejnit. Pokud nás o to nepožádáte, tyto informace nespojujeme s přihlašovacími údaji k vašemu účtu ani s jinými údaji, které o vás máme. Pokud budete potřebovat zákaznickou podporu, vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom se zabývali vaším případem a provedli vás naším procesem zákaznické podpory v souladu s níže uvedenou částí „Zákaznická podpora“. Zpracování údajů o vašich hodnoceních a recenzích považujeme za založené na oprávněném zájmu společnosti Versuni.

Zákaznická podpora

Pokud potřebujete zákaznickou podporu, můžete nám poskytnout informace týkající se vašeho používání našich služeb, včetně vaší interakce se společností Versuni, a způsobu, jak vás kontaktovat, abychom mohli poskytnout požadovanou podporu. Provozujeme a poskytujeme naše služby, včetně poskytování zákaznické podpory a zlepšování, opravování a přizpůsobování našich služeb. Vaše údaje používáme také k tomu, abychom vám mohli odpovědět, když nás kontaktujete.


Zpracování vašich údajů zákaznické podpory považujeme za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. V některých případech považujeme zpracování vašich údajů o zákaznické podpoře za založené na oprávněném zájmu společnosti Versuni.

Combined data

Kombinované údaje

Vaše osobní údaje, včetně údajů o účtu, dalších poskytnutých údajů, údajů o zařízení, souborů cookie a analytických údajů, můžeme kombinovat s údaji shromážděnými během vaší interakce a používání digitálních kanálů společnosti Versuni, jako jsou sociální média, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně vašich IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, sdělení, na která kliknete nebo klepnete, údajů o poloze a navštívených webových stránkách.

 

Vaše kombinované údaje používáme ke zlepšování obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace, zařízení a služeb, jakož i k vývoji nových produktů a služeb. V tomto případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na oprávněném zájmu společnosti Versuni.


Pokud souhlasíte se zasíláním propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a propagačních akcích společnosti Versuni nebo propagačních sdělení partnerů, které jsme pečlivě vybrali, můžeme vám zasílat marketingová a propagační sdělení prostřednictvím e-mailu nebo digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální média. Abychom mohli přizpůsobit komunikaci vašim preferencím a chování a poskytnout vám relevantnější a personalizovanější služby, můžeme analyzovat vaše kombinované údaje. Z těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit a zrušit jejich odběr.

Číst víceČíst méně

Povolení

Aplikace si může vyžádat vaše svolení k přístupu k úložným kapacitám, senzorům nebo jiným funkcím vašeho mobilního zařízení (např. fotografie, agenda, kontakty, fotoaparát, Wi-Fi, zeměpisná poloha nebo Bluetooth). Přístup vyžadujeme, pokud je to nezbytně nutné k poskytování služeb, jak je uvedeno níže.

 

 • Bluetooth a Wi-Fi. Aplikace vyžaduje pro připojení k internetu připojení Wi-Fi. Aplikace také potřebuje Bluetooth/Wi-Fi pro připojení zařízení k aplikaci. Připojení Bluetooth/Wi-Fi můžete kdykoli zablokovat v nastavení mobilního zařízení.

 • Lokalita. U některých modelů zařízení vyžadují operační systémy Android pro připojení k zařízení hrubou geografickou polohu. Operační systémy iOS rovněž vyžadují geografickou polohu, aby rozpoznaly, kdy se aplikace a zařízení nacházejí poblíž. Společnost Versuni však tyto údaje nijak nezpracovává. Data zůstanou ve vašem mobilním zařízení, kde k nim společnost Versuni nebude mít přístup. Sběr údajů o zeměpisné poloze můžete kdykoli zablokovat v nastavení mobilního zařízení.

 • Soubory. Aplikace vyžaduje přístup k souborům mobilního zařízení pro ukládání jazykových konfigurací a dalších souborů, které aplikace používá k provozu (např. návody, recepty, grafika, mediální soubory nebo jiné rozsáhlé programové prostředky). Pokud aplikaci odstraníte, soubory z vašeho mobilního zařízení budou odstraněny.

 • Fotografie a média. Pokud do svého profilu přidáte profilový obrázek, aplikace vyžaduje povolení k přístupu k fotoaparátu nebo fotogalerii vašeho mobilního zařízení. Operační systémy Android si mohou vyžádat povolení k videím, aplikace však toto povolení použije pouze k tomu, aby vám umožnila nahrát obrázek. Pokud vaše zařízení podporuje službu rozpoznávání potravin, aplikace rovněž vyžaduje oprávnění pro přístup k fotoaparátu vašeho mobilního zařízení za účelem skenování speciálních druhů potravin. Bude rozpoznán pouze omezený počet druhů potravin. Natáčení čehokoli jiného bude mít za následek chybovou zprávu. V rámci používání této služby nebudou shromažďována ani ukládána žádná data.

 • Někdy je povolení technickou podmínkou operačního systému mobilního zařízení. V takovém případě vás aplikace může požádat o povolení přístupu k určitému snímači nebo údajům, avšak tyto údaje nebudeme shromažďovat, pokud to nebude nutné k poskytování služeb.
Číst víceČíst méně

Third parties

S kým jsou osobní údaje sdíleny?

Společnost Versuni může vaše osobní údaje zpřístupnit třetím stranám - poskytovatelům služeb, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými právními předpisy.

 

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat naše služby.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

 • Poskytovatelé IT a cloudu

Tito poskytovatelé služeb poskytují nezbytný hardware, software, sítě, úložiště, transakční služby a/nebo související technologie potřebné k provozu aplikace nebo poskytování služeb.

 

 • Poskytovatelé analytických služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají nezbytný hardware, software, sítě, úložiště a/nebo související technologie, které potřebujeme k provádění analýzy aplikací. Viz také výše v části Soubory cookie a analytické nástroje.

 

Společnost Versuni vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb poskytovali odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je podobná té, kterou poskytujeme my. Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro výše uvedené konkrétní účely, aby měli přístup k minimálnímu množství údajů, které potřebují k poskytnutí konkrétní služby, a aby chránili bezpečnost vašich osobních údajů.

 

Ostatní třetí strany

Společnost Versuni může také spolupracovat s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Versuni sdílí osobní údaje s třetími stranami, které používají vaše osobní údaje pro své vlastní účely, společnost Versuni zajistí, aby vás před sdílením vašich osobních údajů informovala a/nebo získala váš souhlas v souladu s platnými zákony. V takovém případě si pečlivě přečtěte jejich oznámení o ochraně osobních údajů, protože informují o svých postupech ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.

 

Upozorňujeme, že pokud jde o případnou reklamu třetích stran v aplikaci, nesdílíme s těmito partnery vaše osobní údaje. I když souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení a povolíte všechny soubory cookie, vaše osobní údaje nesdílíme s reklamní třetí stranou. Analyzujeme účinnost takových partnerských kampaní a informujeme naše partnery o účinnosti (např. kolik uživatelů aplikace kliklo na reklamu, kolik uživatelů aplikace využilo nabídku). To můžeme analyzovat na základě kontroly používání aplikace a v případě, že přijmete již zmíněný soubor cookie Branch Metrics. Externí vykazování této studie efektivity probíhá pouze na agregované bázi, což znamená, že náš partner - třetí strana - nebude moci tyto informace přesměrovat na jednotlivé uživatele aplikace.

 

Společnost Versuni někdy prodává podnik nebo jeho část jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat předání vašich osobních údajů přímo souvisejících s danou obchodní činností kupující společnosti. Všechna naše práva a povinnosti vyplývající z našeho oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Versuni volně převést na kteroukoli z našich přidružených společností, v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem majetku, nebo na základě zákona či jinak, a vaše osobní údaje můžeme převést na kteroukoli z našich přidružených společností, nástupnické subjekty nebo nového vlastníka.

 

Amazon

 

 • Alexa

V závislosti na modelu zařízení, které používáte, vám funkce Kitchen Plus/ Coffee Plus („funkce“) umožňuje ovládat zařízení a získávat informace prostřednictvím Amazon Alexa.

 

Pokud tuto funkci povolíte, společnost Versuni vám umožní propojit váš účet Amazon s účtem Versuni, který používáte k přihlášení do aplikace. Při propojování vašich účtů přijímají společnosti Versuni a Amazon nezávisle na sobě technická opatření k ověření vaší totožnosti. Společnost Versuni se společností Amazon sdílí identifikátory účtu, ale nesdílí vaše přihlašovací údaje k účtu, včetně jména nebo e-mailové adresy.

 

Když promluvíte na Alexu, Amazon odešle společnosti Versuni písemnou verzi vašich hlasových příkazů spolu s jedinečným identifikátorem. Tyto informace zpracováváme za účelem provedení vašich příkazů a vydání odpovědi v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. Naši písemnou odpověď sdílíme se společností Amazon, aby vás mohla informovat o výsledku vašeho příkazu v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami používání společnosti Amazon. Versuni a Alexa si také mohou vyměňovat informace o zařízení, které se rozhodnete ovládat prostřednictvím dovednosti, včetně případů, kdy zařízení aktualizujete, změníte nebo odstraníte.

 

 • Služby chytrého objednávání Amazon Dash (DRS)

V některých zemích podporujeme služby DRS. Když se přihlásíte k odběru služeb DRS, aplikace za vás bude automaticky objednávat kávová zrna nebo filtr Aquaclean prostřednictvím společnosti Amazon. Pro tyto účely je nutné přihlásit se ke svému účtu Amazon a společnost Amazon vám bude poskytovat své vlastní služby.

 

Pokud si nastavíte předplatné služeb DRS, budeme se společností Amazon sdílet následující údaje: sériové číslo a model (číslo hx) vašeho zařízení a váš denní agregovaný inventář kávových zrn nebo filtrů Aquaclean. Pro potřeby sledování vašeho předplatného ukládáme vaše identifikační zákaznické číslo společnosti Amazon. Pokud zrušíte odběr služeb DRS, vaše identifikační zákaznické číslo smažeme.

 

Berete na vědomí, že vaše příkazy a odpovědi mohou představovat osobní údaje. Rovněž berete na vědomí, že společnost Amazon vám poskytuje své vlastní služby a poskytnutím souhlasu nám dáváte pokyn ke sdílení vašich osobních údajů se společností Amazon. Společnost Amazon může zpracovávat vaše osobní údaje v zemích mimo zemi vašeho bydliště, které nemusí poskytovat odpovídající ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím funkce. Další informace naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů a Podmínkách používání společnosti Amazon.

 

Přeshraniční transfer

Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo kde využíváme služeb poskytovatelů, a používáním služeb berete na vědomí případný přenos informací do zemí mimo zemi vašeho bydliště, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít k vašim osobním údajům přístup soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích.

 

Pokud se nacházíte v EHP, mohou být vaše osobní údaje předávány našim pobočkám nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, které jsou Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP. Pro převody z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za uspokojivě chráněné, jsme na ochranu vašich osobních údajů zavedli adekvátní opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo přípustné s ohledem na účel (účely), pro který (které) jsou údaje shromažďovány. Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří: (i) doba, po kterou aplikaci a služby používáte; (ii) existence právní povinnosti, která se na nás vztahuje; nebo (iii) vhodnost uchovávání údajů s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů).

Číst víceČíst méně

Choices and rights

Vaše možnosti volby a práva

Pokud chcete podat žádost o přístup k osobním údajům, které jste nám dříve poskytli, o jejich opravu, vymazání, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování, nebo pokud chcete podat žádost o poskytnutí elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na přenositelnost údajů poskytují platné právní předpisy), můžete nás kontaktovat zde. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

 

V žádosti jasně uveďte, k jakým osobním údajům chcete získat přístup, opravit je, vymazat, omezit nebo vznést námitku proti jejich zpracování. V zájmu vaší ochrany můžeme provádět pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které jste použili k odeslání žádosti, a před provedením vaší žádosti můžeme potřebovat ověřit vaši totožnost. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět co nejdříve.

 

Pokud se při shromažďování a/nebo zpracování vašich osobních údajů spoléháme na souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Upozorňujeme, že pokud využijete (některé) ze svých voleb a práv, je možné, že již nebudete moci naše služby zcela nebo částečně využívat.

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě právní povinnosti, která se na nás vztahuje, včetně případů, kdy s námi komunikujete za účelem uplatnění některého z vašich práv, považujeme zpracování za zákonné.

 

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů pro účely služeb spoléháme na plnění smlouvy, je možné, že nebudeme moci služby poskytovat, pokud vaše údaje neobdržíme.  

Číst víceČíst méně

We protect your personal data

Vaše osobní údaje chráníme

Naši povinnost chránit údaje, které jste svěřili společnosti Versuni, před náhodnou nebo neoprávněnou změnou, ztrátou, zneužitím, zveřejněním nebo přístupem, bereme vážně. Společnost Versuni používá řadu bezpečnostních technologií a technických a organizačních opatření, která pomáhají chránit vaše údaje. Za tímto účelem mimo jiné zavádíme řízení přístupu, používáme firewally a bezpečné protokoly.

Číst víceČíst méně

Special information for parents

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou určeny dětem, jak je definováno v platných právních předpisech, je zásadou společnosti Versuni dodržovat právní předpisy, pokud před shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů dětí vyžaduje souhlas rodičů nebo opatrovníků. Zavazujeme se chránit soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.

 

Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že nám jeho dítě poskytlo své osobní údaje bez svého souhlasu, kontaktujte nás zde. Pokud zjistíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě, jeho údaje z našich souborů vymažeme.

Číst víceČíst méně

Changes to the privacy notice

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste změnit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokračováním v přístupu k našim službám nebo jejich využívání po nabytí účinnosti těchto změn potvrzujete, že jste byli informováni a souhlasíte se změnou Oznámení o ochraně osobních údajů.

Číst víceČíst méně

contact image

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Versuni používá vaše osobní údaje, můžete kontaktovat společnost Versuni nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zde. Případně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro vaši zemi nebo region.

 

Versuni Netherlands B.V., 

Claude Debussylaan 88, 1082MD

Amsterdam, Nizozemsko

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.