mobile-privacy-notice banner image

Oznámení o ochraně osobních údajů NutriU

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 1. července 2021.

Aplikace Philips NutriU („aplikace“) vám poskytuje personalizované výživové služby, vytváří komunitu pro sdílení obsahu souvisejícího s vařením a umožňuje vám sledovat ostatní členy komunity s podobnými zájmy po celém světě. Aplikace vám také může poskytovat nabídky našich produktů a/nebo nabídky třetích stran („služby“). Aplikace používá osobní údaje shromážděné nebo zpracovávané prostřednictvím aplikace, včetně osobních údajů zpracovávaných jakýmkoli kuchyňským spotřebičem Philips, který se rozhodnete s aplikací spárovat (například mixér Philips) („zařízení“).


Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je pomoci vám pochopit naše postupy ochrany osobních údajů při používání našich služeb, včetně toho, jaké informace a osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, jakož i vašich individuálních práv. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané aplikací, která je řízena společností Philips Domestic Appliances Nederland B.V. nebo některou z jejích přidružených či dceřiných společností („Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“). 


Přečtěte si také naše Podmínky použití, které popisují podmínky použití našich služeb.


Jaké osobní údaje se shromažďují a pro jaké účely

Při poskytování našich služeb, včetně přístupu k aplikaci, jejího stažení a instalace, získáváme nebo shromažďujeme osobní údaje, jak je podrobně popsáno níže. Vaše osobní údaje spojujeme s jedinečnými identifikátory. 


Důvěrné osobní údaje

Pokud souhlasíte se shromažďováním fenotypových údajů, zpracováváme vaši hmotnost, výšku, úroveň fyzické aktivity a další údaje, abychom vám mohli poskytovat personalizované výživové služby včetně rad a tipů prostřednictvím zobrazených oznámení a/nebo zpráv v aplikaci. Před shromažďováním citlivých údajů vás budeme informovat a požádáme vás o výslovný souhlas v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679. 


Kromě výše uvedených údajů vás žádáme, abyste nám v aplikaci, jejím prostřednictvím nebo jakýmkoli jiným způsobem neposílali ani nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského, filozofického nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, sexuálního života nebo sexuální orientace, biometrické nebo genetické charakteristiky, trestní minulosti nebo členství v odborech). 
Údaje o účtuPři vytváření účtu shromažďujeme vaše osobní údaje. Do aplikace se můžete přihlásit pomocí účtu MyPhilips nebo pomocí svého profilu na sociálních sítích, včetně účtu Apple. 

 

 • Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, jazyk a heslo. Rovněž zpracováváme informace o vašem používání aplikace, včetně relace, přihlašovacích a ověřovacích údajů, které používáme ke správě vašeho účtu.
 • Pokud se přihlásíte prostřednictvím sociálních sítí, mohou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat váš základní veřejný profil (např. celé/krátké jméno, profilovou fotografii, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, narozeniny, domovskou stránku a polohu) a vaši e-mailovou adresu, kterou používáme pro účely ověřování. V takovém případě může poskytovatel sociálních sítí shromažďovat informace o tom, že používáte aplikaci a přihlašujete se pomocí svého účtu na sociální síti. Přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatele sociálních médií (např. Facebook, Google, Apple) a seznamte se s postupy ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďuje a jak je používá, zpracovává a chrání.
 • Vaše údaje o účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu a k poskytování personalizovaných služeb. Svůj účet můžete použít k bezpečnému přihlášení do aplikace. Pokud si vytvoříte účet MyPhilips a přihlásíte se do aplikace, zašleme vám uvítací e-mail, abychom ověřili vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovali s vámi v reakci na vaše dotazy, zasílali vám oznámení týkající se výhradně služeb nebo přímá marketingová sdělení v případě, že jste se k tomu přihlásili. Účet MyPhilips můžete také použít k objednání produktu nebo služby Philips, k účasti na propagační akci nebo hře, k účasti na aktivitě na sociálních sítích související s propagační akcí (Philips) (například kliknutím na „to se mi líbí“ nebo „sdílet“) a k účasti na testování produktů nebo průzkumech.

 

Protože vaše údaje o účtu používáme k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a za zákonné podle článku 6.1. (b) nařízení (EU) 2016/679.

 

Další poskytnuté údajePři používání aplikace si můžete vytvořit profil, který se skládá z vašeho jména/přezdívky, krátkého popisu vaší osoby, vaší domovské země, vámi vytvořeného a oblíbeného obsahu a dalších profilů, které sledujete. Tyto údaje zpracováváme spolu s vašimi soukromými nastaveními, včetně vašich preferovaných kuchyní, systému jednotek, zařízení, která vlastníte, a informací, které pozorujeme při vašem využívání našich služeb.

 

 • Tyto osobní údaje používáme k poskytování personalizovaných služeb a k tomu, abyste se stali součástí komunity, která sdílí obsah související s vařením a kde můžete sledovat další členy komunity s podobnými zájmy. Vaše soukromá nastavení v kombinaci s vaší aktivitou v sociální komunitě používáme k tomu, abychom vám poskytli personalizované prostředí aplikace tím, že vám předkládáme obsah, který je pro vás nejrelevantnější, a posíláme vám oznámení a/nebo zprávy v aplikaci. Tato oznámení nebo zprávy mohou obsahovat obsah třetích stran, se kterými jsme se rozhodli spolupracovat v rámci aplikace. Toho dosáhneme analýzou shromážděných dat a použitím specifických doporučovacích a filtračních algoritmů. 
 • V některých zemích zahrnují služby funkci „Komunita“, která umožňuje zobrazit recepty ostatních členů ve vaší zemi, sdílet vlastní recepty a přidávat komentáře. V rámci funkce „Komunita“ (i) snadno uvidíte potraviny, které preferujete, a model (modely) vašeho zařízení (např. model fritézy); a (ii) ostatní uživatelé mohou vidět vaše uživatelské jméno, zemi, fotografii, vaše připojení v aplikaci a recepty, které v aplikaci ukládáte. Aplikace zobrazí, zda je funkce „Komunita“ ve vaší zemi dostupná.  

 

Vzhledem k tomu, že vaše další poskytnuté údaje používáme k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a za zákonné podle čl.6 odst.1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679.

 

Údaje o zařízení

Když se rozhodnete spárovat aplikaci se svým zařízením, shromažďujeme informace specifické pro zařízení, kdykoli k němu přistupujete nebo jej používáte, včetně jedinečného čísla uživatelského zařízení, země vašeho výběru, časového pásma a údajů o relaci a používání. V závislosti na modelu zařízení, které používáte, může zařízení zaznamenávat recepty a přísady a odesílat je do aplikace. Tyto údaje o zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám umožnili ovládat vaše zařízení a poskytovat vám personalizované služby v oblasti výživy, včetně rad a tipů prostřednictvím zpráv v aplikaci a/nebo oznámení. Tyto údaje o zařízeních můžeme také použít k analýze, např. abychom zjistili, v jakou denní dobu jsou naše zařízení používána.

 

Vzhledem k tomu, že údaje o vašem zařízení se zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a za zákonné podle článku 6.1 písm. b) (poskytování služeb) a/nebo založené na oprávněném zájmu podle článku 6.1 písm. f) (provádění analýz) nařízení (EU) 2016/679.

 

Soubory cookie a analytické nástroje

K provozování, poskytování, zlepšování, pochopení a přizpůsobení našich služeb používáme soubory cookie, značky nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat informace a osobní údaje, včetně jedinečného čísla uživatelského zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, který používáte, údajů o relaci a používání nebo informací o výkonu služby, což jsou informace o vašem používání aplikace. Na základě IP adresy vašeho mobilního zařízení a informací o operátorovi SIM karty vám můžeme zobrazit obsah specifický pro danou zemi (včetně informací v místním jazyce).  

Abychom vám poskytli personalizovanější zážitek, zpracováváme vaše soubory cookie a analytické údaje, abychom vám mohli zobrazit správný obsah a posílat vám doporučení, zprávy v aplikaci a oznámení (pokud se to rozhodnete povolit v nastavení aplikace). 

 

Vaše soubory cookie a analytické nástroje můžeme také použít k tomu, abychom vám položili otázky nebo vás vyzvali k účasti na průzkumech nebo výzkumných projektech. Pokud se rozhodnete zúčastnit, zpracujeme vaše přihlašovací údaje k účtu, odpovědi, názory a zkušenosti. Tyto údaje používáme ke zlepšování služeb a k vývoji nových produktů a služeb v oblasti kuchyňských spotřebičů.

 

Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie, které nám pomáhají shromažďovat vaše informace naším jménem a podle našich pokynů. V současné době aplikace používá tyto soubory cookie třetích stran:   

 

 • Adobe Analytics. Tato aplikace využívá analytickou službu Adobe Analytics (dále jen „Adobe Analytics“) poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (dále jen „Adobe“). Služba Adobe Analytics používá „cookies“ nebo podobné techniky, což jsou textové soubory umístěné ve vaší aplikaci, aby pomohla aplikaci analyzovat celkové vzorce návštěvnosti naší aplikace. Tím, že společnost Adobe předává společnosti Adobe informace vygenerované souborem cookie o používání aplikace, zajišťuje, že vaše IP adresa je před použitím geolokalizace anonymizována a před uložením nahrazena obecnou IP adresou. Jménem společnosti Philips bude společnost Adobe tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání Aplikace, k sestavování zpráv o činnosti Aplikace pro společnost Philips a k poskytování dalších služeb týkajících se činnosti Aplikace a jejího používání společnosti Philips. Společnost Adobe nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. 
 • Apptentive. Tato aplikace využívá službu Apptentive, službu zpětné vazby a komunikace („Apptentive“), kterou poskytuje společnost Apptentive Inc. Apptentive používá technologii podobnou „cookie“, aby pomohla aplikaci analyzovat celkové vzorce provozu a shromažďovat vaši zpětnou vazbu prostřednictvím aplikace. Společnost Apptentive bude jménem společnosti Philips používat informace o vašem mobilním zařízení (například výrobce, model a operační systém), vzorce používání aplikace a informace, které se rozhodnete poskytnout (například odpovědi na dotazník nebo zpětnou vazbu), aby mohla poskytovat služby společnosti Philips, které jí pomohou porozumět používání aplikace, poskytovat podporu a zlepšovat její produkty a služby.  Vaše IP adresa je před použitím a uložením v rámci produktů a služeb společnosti Apptentive anonymizována.
 • Branch Metrics. Tato aplikace využívá službu Branch Metrics, kterou poskytuje společnost Branch Metrics Inc. (dále jen „Branch“), k hloubkovému propojení uživatelů s aplikací, k analýze přístupu uživatelů k aplikaci a jejího používání a k využití těchto poznatků ke zlepšení aplikace.  Společnost Branch bude jménem společnosti Philips zpracovávat informace vygenerované o vašem používání Aplikace (například mobilní platforma, časové razítko, klíč API (identifikátor aplikace), verze Aplikace, identifikátor mobilního zařízení, identifikátor iOS pro reklamu, identifikátor iOS pro prodejce, identifikátor inzerenta pro Android, IP adresa, model mobilního zařízení, výrobce a O/S zařízení, čas zahájení/zastavení relace, kód mobilní sítě a stav sítě).  Pokud si stáhnete aplikaci kliknutím na reklamu na Philips na některé z platforem našich marketingových partnerů, jako je Facebook, Apple nebo Google, a rozhodnete se poskytnout souhlas, bude společnost Branch shromažďovat údaje o měření reklamy z vašeho mobilního zařízení, včetně jedinečných identifikátorů a analytických údajů o reklamě, na kterou jste klikli, a dalších událostech aplikace (například první instalace, otevření a sdílení aplikace prostřednictvím funkce sdílení aplikace). Abychom porozuměli účinnosti našich reklamních kampaní a měřili zapojení, sdílíme údaje o měření reklam s platformou, kterou jsme použili ke spuštění reklamy, a ta pak tyto údaje použije ke zprávě o účinnosti našich reklam. Souhlasem s používáním Branch souhlasíte se sdílením údajů o měření reklamy s platformou, kterou jste použili při kliknutí na naši reklamu, jako je Facebook, Apple nebo Google, případně s platformou, která bude vaše údaje zpracovávat v souladu se svým oznámením o ochraně osobních údajů (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).
 • Google Firebase. Tato aplikace využívá službu pro vývoj aplikací Google Firebase („Firebase“), kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. („Google“). Firebase používá „cookies“ nebo podobné techniky, což jsou textové soubory umístěné ve vaší aplikaci a webovém prohlížeči. Jménem společnosti Philips použije Firebase informace z vašeho zařízení, jako je ID zařízení, IP adresa, ID služby IDFA nebo Google Play a MAC adresa, a nahradí je jedinečným kódem. Při používání Aplikace budeme měřit počty návštěv Aplikace, které stránky navštěvujete, připojení k síti, dobu načítání a případy pádu Aplikace. Tyto informace používáme k vyhodnocení a pochopení vašeho používání aplikace, k testování a analýze výkonu a k optimalizaci našich produktů a služeb. 


Vezměte prosím na vědomí, že vaše soubory cookie a analytické informace zpracováváme pouze po udělení souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/679.  

 

Hodnocení a údaje o recenzích

Pokud napíšete recenzi nebo ohodnotíte aplikaci v obchodech s aplikacemi, můžeme tyto informace zpracovávat, abychom mohli reagovat na vaše připomínky a dotazy, pochopit vaše pocity při používání aplikace, seznámit se s vaším obecným vnímáním aplikace a naší značky a využít tyto poznatky ke zlepšení aplikace a/nebo našich produktů a služeb. V obchodě s aplikacemi můžeme vidět pouze vaše uživatelské jméno, hodnocení, komentáře a další podrobnosti, které se rozhodnete s námi sdílet nebo zveřejnit. Pokud nás o to nepožádáte, tyto informace nespojujeme s přihlašovacími údaji k vašemu účtu ani s jinými údaji, které o vás máme. Pokud budete potřebovat zákaznickou podporu, vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom se zabývali vaším případem a provedli vás naším procesem zákaznické podpory v souladu s níže uvedenou částí „Zákaznická podpora“. Zpracování údajů o vašich hodnoceních a recenzích považujeme za založené na oprávněném zájmu společnosti Philips a za zákonné podle článku 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679.

 

Zákaznická podpora

Pokud potřebujete zákaznickou podporu, můžete nám poskytnout informace týkající se vašeho používání našich služeb, včetně vaší interakce se společností Philips, a způsobu, jak vás kontaktovat, abychom mohli poskytnout požadovanou podporu. Provozujeme a poskytujeme naše služby, včetně poskytování zákaznické podpory a zlepšování, opravování a přizpůsobování našich služeb. Vaše údaje používáme také k tomu, abychom vám mohli odpovědět, když nás kontaktujete.

 

Zpracování vašich údajů zákaznické podpory považujeme za nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a za zákonné podle článku 6.1 písm. b) nařízení (EU) 2016/679. V některých případech považujeme zpracování vašich údajů o zákaznické podpoře za založené na oprávněném zájmu společnosti Philips a za zákonné podle článku 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679.

 

Kombinované údaje 

Vaše osobní údaje, včetně údajů o účtu, dalších poskytnutých údajů, údajů o zařízení, souborů cookie a analytických údajů, můžeme kombinovat s údaji shromážděnými během vaší interakce a používání digitálních kanálů společnosti Philips, jako jsou sociální média, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně vašich IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, sdělení, na která kliknete nebo klepnete, údajů o poloze a navštívených webových stránkách.

 

Vaše kombinované údaje používáme ke zlepšování obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace, zařízení a služeb, jakož i k vývoji nových produktů a služeb. V tomto případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na oprávněném zájmu společnosti Philips a za zákonné podle článku 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679.

 

Pokud souhlasíte se zasíláním propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a propagačních akcích společnosti Philips nebo propagačních sdělení partnerů, které jsme pečlivě vybrali, můžeme vám zasílat marketingová a propagační sdělení prostřednictvím e-mailu nebo digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální média. Abychom mohli přizpůsobit komunikaci vašim preferencím a chování a poskytnout vám relevantnější a personalizovanější služby, můžeme analyzovat vaše kombinované údaje. Z těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit a zrušit jejich odběr.  

 

PovoleníAplikace si může vyžádat vaše svolení k přístupu k úložným kapacitám, senzorům nebo jiným funkcím vašeho mobilního zařízení (např. fotografie, agenda, kontakty, fotoaparát, Wi-Fi, zeměpisná poloha nebo Bluetooth). Přístup vyžadujeme, pokud je to nezbytně nutné k poskytování služeb, jak je uvedeno níže. 

 

 • Bluetooth a Wi-Fi. Aplikace vyžaduje pro připojení k internetu připojení Wi-Fi. Aplikace také potřebuje Bluetooth/Wi-Fi pro připojení zařízení k aplikaci. Připojení Bluetooth/Wi-Fi můžete kdykoli zablokovat v nastavení mobilního zařízení.
 • Lokalita. U některých modelů zařízení vyžadují operační systémy Android pro připojení k zařízení hrubou geografickou polohu. Operační systémy iOS rovněž vyžadují geografickou polohu, aby rozpoznaly, kdy se aplikace a zařízení nacházejí poblíž. Společnost Philips však tyto údaje nijak nezpracovává. Data zůstanou ve vašem mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nebude mít přístup. Sběr údajů o zeměpisné poloze můžete kdykoli zablokovat v nastavení mobilního zařízení.
 • Soubory. Aplikace vyžaduje přístup k souborům mobilního zařízení pro ukládání jazykových konfigurací a dalších souborů, které aplikace používá k provozu (např. návody, recepty, grafika, mediální soubory nebo jiné rozsáhlé programové prostředky). Pokud aplikaci odstraníte, soubory z vašeho mobilního zařízení budou odstraněny.
 • Fotografie a média. Pokud do svého profilu přidáte profilový obrázek, aplikace vyžaduje povolení k přístupu k fotoaparátu nebo fotogalerii vašeho mobilního zařízení. Operační systémy Android si mohou vyžádat povolení k videím, aplikace však toto povolení použije pouze k tomu, aby vám umožnila nahrát obrázek.
 • Někdy je povolení technickou podmínkou operačního systému mobilního zařízení. V takovém případě vás aplikace může požádat o povolení přístupu k určitému snímači nebo údajům, avšak tyto údaje nebudeme shromažďovat, pokud to nebude nutné k poskytování služeb. 

 

S kým jsou osobní údaje sdíleny?

Společnost Philips může vaše osobní údaje zpřístupnit třetím stranám - poskytovatelům služeb, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými právními předpisy. 

 

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat naše služby.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 • Poskytovatelé IT a cloudu

Tito poskytovatelé služeb poskytují nezbytný hardware, software, sítě, úložiště, transakční služby a/nebo související technologie potřebné k provozu aplikace nebo poskytování služeb. 

 

 • Poskytovatelé analytických služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají nezbytný hardware, software, sítě, úložiště a/nebo související technologie, které potřebujeme k provádění analýzy aplikací. Viz také výše v části Soubory cookie a analytické nástroje.  

 

Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb poskytovali odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je podobná té, kterou poskytujeme my. Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro výše uvedené konkrétní účely, aby měli přístup k minimálnímu množství údajů, které potřebují k poskytnutí konkrétní služby, a aby chránili bezpečnost vašich osobních údajů.

 

Ostatní třetí strany

Společnost Philips může také spolupracovat s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí osobní údaje s třetími stranami, které používají vaše osobní údaje pro své vlastní účely, společnost Philips zajistí, aby vás před sdílením vašich osobních údajů informovala a/nebo získala váš souhlas v souladu s platnými zákony. V takovém případě si pečlivě přečtěte jejich oznámení o ochraně osobních údajů, protože informují o svých postupech ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je používají, zpracovávají a chrání.

Upozorňujeme, že pokud jde o případnou reklamu třetích stran v aplikaci, nesdílíme s těmito partnery vaše osobní údaje. I když souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení a povolíte všechny soubory cookie, vaše osobní údaje nesdílíme s reklamní třetí stranou. Analyzujeme účinnost takových partnerských kampaní a informujeme naše partnery o účinnosti (např. kolik uživatelů aplikace kliklo na reklamu, kolik uživatelů aplikace využilo nabídku). To můžeme analyzovat na základě kontroly používání aplikace a v případě, že přijmete již zmíněný soubor cookie Branch Metrics. Externí vykazování této studie efektivity probíhá pouze na agregované bázi, což znamená, že náš partner - třetí strana - nebude moci tyto informace přesměrovat na jednotlivé uživatele aplikace. Společnost Philips někdy prodává podnik nebo jeho část jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat předání vašich osobních údajů přímo souvisejících s danou obchodní činností kupující společnosti. Všechna naše práva a povinnosti vyplývající z našeho oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převést na kteroukoli z našich přidružených společností, v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem majetku, nebo na základě zákona či jinak, a vaše osobní údaje můžeme převést na kteroukoli z našich přidružených společností, nástupnické subjekty nebo nového vlastníka.

 

Amazon Alexa | funkce Kitchen Plus
V závislosti na modelu zařízení, které používáte, vám funkce Kitchen Plus („funkce“) umožňuje ovládat zařízení a získávat informace prostřednictvím Amazon Alexa. 

 

Pokud tuto funkci povolíte, společnost Philips vám umožní propojit váš účet Amazon s účtem Philips, který používáte k přihlášení do aplikace. Při propojování vašich účtů přijímají společnosti Philips a Amazon nezávisle na sobě technická opatření k ověření vaší totožnosti. Společnost Philips se společností Amazon sdílí identifikátory účtu, ale nesdílí vaše přihlašovací údaje k účtu, včetně jména nebo e-mailové adresy.

 

Když promluvíte na Alexu, Amazon odešle společnosti Philips písemnou verzi vašich hlasových příkazů spolu s jedinečným identifikátorem. Tyto informace zpracováváme za účelem provedení vašich příkazů a vydání odpovědi v souladu s naším oznámením o ochraně osobních údajů. Naši písemnou odpověď sdílíme se společností Amazon, aby vás mohla informovat o výsledku vašeho příkazu v souladu s Oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami používání společnosti Amazon. Philips a Alexa si také mohou vyměňovat informace o zařízení, které se rozhodnete ovládat prostřednictvím dovednosti, včetně případů, kdy zařízení aktualizujete, změníte nebo odstraníte.

 

Berete na vědomí, že vaše příkazy a odpovědi mohou představovat osobní údaje. Rovněž berete na vědomí, že společnost Amazon vám poskytuje své vlastní služby a poskytnutím souhlasu nám dáváte pokyn ke sdílení vašich osobních údajů se společností Amazon. Společnost Amazon může zpracovávat vaše osobní údaje v zemích mimo zemi vašeho bydliště, které nemusí poskytovat odpovídající ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím funkce. Další informace naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů a Podmínkách používání společnosti Amazon.

 

Přeshraniční transfer

Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme zařízení nebo kde využíváme služeb poskytovatelů, a používáním služeb berete na vědomí případný přenos informací do zemí mimo zemi vašeho bydliště, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít k vašim osobním údajům přístup soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích. 

 

Pokud se nacházíte v EHP, mohou být vaše osobní údaje předávány našim pobočkám nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, které jsou Evropskou komisí uznány jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V případě předávání údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou Spojené státy, jsme zavedli adekvátní opatření, jako jsou naše závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na ochranu vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo nás můžete kontaktovat zde.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo přípustné s ohledem na účel (účely), pro který (které) jsou údaje shromažďovány. Mezi kritéria, podle kterých určujeme dobu uchovávání, patří: (i) doba, po kterou aplikaci a služby používáte; (ii) existence právní povinnosti, která se na nás vztahuje; nebo (iii) vhodnost uchovávání údajů s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů).

 

Vaše možnosti volby a práva

Pokud chcete podat žádost o přístup k osobním údajům, které jste nám dříve poskytli, o jejich opravu, vymazání, omezení nebo vznesení námitky proti jejich zpracování, nebo pokud chcete podat žádost o poskytnutí elektronické kopie vašich osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na přenositelnost údajů poskytují platné právní předpisy), můžete nás kontaktovat zde. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

 

V žádosti jasně uveďte, k jakým osobním údajům chcete získat přístup, opravit je, vymazat, omezit nebo vznést námitku proti jejich zpracování. V zájmu vaší ochrany můžeme provádět pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které jste použili k odeslání žádosti, a před provedením vaší žádosti můžeme potřebovat ověřit vaši totožnost. Vaší žádosti se pokusíme vyhovět co nejdříve.

 

Pokud se při shromažďování a/nebo zpracování vašich osobních údajů spoléháme na souhlas, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Upozorňujeme, že pokud využijete (některé) ze svých voleb a práv, je možné, že již nebudete moci naše služby zcela nebo částečně využívat.

 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě právní povinnosti, která se na nás vztahuje, včetně případů, kdy s námi komunikujete za účelem uplatnění některého z vašich práv, považujeme zpracování za zákonné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679.

 

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů pro účely služeb spoléháme na plnění smlouvy, je možné, že nebudeme moci služby poskytovat, pokud vaše údaje neobdržíme. 

 
Vaše osobní údaje chráníme

Naši povinnost chránit údaje, které jste svěřili společnosti Philips, před náhodnou nebo neoprávněnou změnou, ztrátou, zneužitím, zveřejněním nebo přístupem, bereme vážně. Společnost Philips používá řadu bezpečnostních technologií a technických a organizačních opatření, která pomáhají chránit vaše údaje. Za tímto účelem mimo jiné zavádíme řízení přístupu, používáme firewally a bezpečné protokoly.

 

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou určeny dětem, jak je definováno v platných právních předpisech, je zásadou společnosti Philips dodržovat právní předpisy, pokud před shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů dětí vyžaduje souhlas rodičů nebo opatrovníků. Zavazujeme se chránit soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.

 

Pokud rodič nebo zákonný zástupce zjistí, že nám jeho dítě poskytlo své osobní údaje bez svého souhlasu, kontaktujte nás zde. Pokud zjistíme, že nám osobní údaje poskytlo dítě, jeho údaje z našich souborů vymažeme.

 

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste změnit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokračováním v přístupu k našim službám nebo jejich využívání po nabytí účinnosti těchto změn potvrzujete, že jste byli informováni a souhlasíte se změnou Oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, můžete kontaktovat společnost Philips nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zde. Případně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro vaši zemi nebo region.

 

Philips Domestic Appliances Nederland B.V., 

High Tech Campus 42, 5656AE, 

Eindhoven, Nizozemsko

Doplňující informace pro obyvatele Kalifornie 

 

Článek 1798.83 kalifornského občanského zákoníku umožňuje našim zákazníkům, kteří mají bydliště v Kalifornii, požádat nás jednou ročně o bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které jsme v předchozím kalendářním roce poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu. Tyto informace by případně zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, které byly sdíleny, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme sdíleli informace v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.  Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chcete podat takovou žádost, navštivte naše webové stránky o ochraně osobních údajů: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.  

 

V souladu s kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“) poskytujeme následující podrobnosti o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme o obyvatelích Kalifornie prostřednictvím zařízení a/nebo aplikace.  Podrobnosti o tom, jak nakládáme s osobními údaji podle zákona CCPA v jiných souvislostech, naleznete zde.  V souladu s CCPA jsou „osobní údaje“ informace, které identifikují konkrétního obyvatele Kalifornie nebo domácnosti, vztahují se k nim nebo by mohly být s nimi rozumně spojeny.  


Zdroje osobních údajů  

Osobní údaje shromažďujeme na základě: 

    • našich interakcí s vámi prostřednictvím zařízení a/nebo aplikace; a 

    • od našich přidružených společností.


Shromažďování a zveřejňování osobních údajů  

Následující tabulka uvádí, které kategorie osobních údajů o obyvatelích Kalifornie plánujeme shromažďovat a které kategorie osobních údajů jsme shromáždili a zveřejnili pro naše provozní obchodní účely v předchozích 12 měsících.

Kategorie osobních údajů 
Kterým kategoriím třetích stran jsou zpřístupněny pro provozní obchodní účely 

Identifikátory, jako je jméno, kontaktní údaje, IP adresa a další on-line identifikátory.
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran; obchodní partneři; sponzoři loterií, soutěží a podobných akcí třetích stran; poskytovatelé vašich účtů na sociálních sítích v souvislosti se sdílením na sociálních sítích, které se rozhodnete používat.
Osobní údaje ve smyslu kalifornského zákona o záznamech o zákaznících, jako je jméno a kontaktní údaje.
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran.
Charakteristiky chráněných klasifikací podle kalifornských nebo federálních zákonů, jako je věk a základní jazyk
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran.
Informace o činnosti na internetu nebo v síti, jako je historie procházení a interakce s našimi online službami
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran.
Geolokační údaje, jako je poloha zařízení.
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran.
Závěry vyvozené z jakýchkoli výše uvedených osobních údajů za účelem vytvoření profilu, například o preferencích, chování a vlastnostech jednotlivce
Naše přidružené a dceřiné společnosti; důvěryhodní poskytovatelé služeb třetích stran.

Použití osobních údajů  

Tyto kategorie osobních údajů používáme pro účely provozování, správy a údržby našeho podniku, poskytování našich produktů a služeb a plnění našich obchodních záměrů a cílů, jak je popsáno výše v části „Jaké osobní údaje shromažďujeme a pro jaké účely?“    

 

Osobní údaje neprodáváme a v předchozích 12 měsících jsme je neprodávali, jak je pojem „prodej“ definován v zákoně CCPA.  Osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let neprodáváme.


Práva a požadavky jednotlivců 

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete nás požádat, abychom: 

 • vám sdělili následující informace za období 12 měsíců předcházejících vaší žádosti:  

        o Kategorie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, a kategorie zdrojů, z nichž jsme tyto osobní údaje získali; 

        o Konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili;  

        o Obchodní nebo komerční účel shromažďování vašich osobních údajů (je-li to relevantní); a  

        o Kategorie vašich osobních údajů, které jsme jinak sdíleli nebo zpřístupnili, a kategorie třetích stran, s nimiž jsme tyto osobní údaje sdíleli nebo jimž jsme je zpřístupnili (je-li to relevantní).  

 

• Smazali osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.  

 

Chcete-li požádat o výše popsané zpřístupnění nebo vymazání, kontaktujte nás na: https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html nebo (866) 309-3263.  Vaši žádost ověříme a odpovíme na ni způsobem popsaným výše v části „Vaše možnosti volby a práva“ a v souladu s platnými právními předpisy, přičemž zohledníme typ a citlivost osobních údajů, které jsou předmětem žádosti.  Možná si od vás budeme muset vyžádat další osobní údaje, například e-mailovou adresu, poštovní adresu nebo telefonní číslo, abychom ověřili vaši totožnost a ochránili vás před podvodnými žádostmi. Pokud podáte žádost o vymazání, můžeme vás před vymazáním vašich osobních údajů požádat o ověření vaší žádosti.  

 

Máte právo nebýt nezákonně diskriminováni při výkonu svých práv podle CCPA.  

 

Zplnomocnění zástupci

Pokud chcete podat žádost jako zplnomocněný zástupce jménem obyvatele Kalifornie, můžete použít výše uvedené způsoby podání.  V rámci našeho procesu ověřování vás můžeme požádat, abyste případně poskytli:  

 

• Doklad o registraci u kalifornského státního tajemníka pro podnikání v Kalifornii; 

• Plnou moc od osoby s trvalým pobytem v Kalifornii v souladu s oddíly 4000-4465 zákona o pozůstalosti; 

• Písemné svolení, že vás obyvatel Kalifornie zmocnil k podání žádosti jeho jménem.  Toto povolení musí být podepsáno (fyzicky nebo elektronickým podpisem) obyvatelem Kalifornie.   

 

Pokud podáváte žádost jménem obyvatele Kalifornie a nepředložili jste nám plnou moc od tohoto obyvatele v souladu s oddíly 4000-4465 Zákoníku o pozůstalosti, můžeme rovněž požadovat, aby tento obyvatel: 

 

• vám předal písemný souhlas podepsaný obyvatelem, abyste mohli podat žádost jeho jménem; 

• Totožnost takového obyvatele si ověřte přímo u nás; 

• Potvrďte nám přímo, že vám obyvatel udělil souhlas s podáním žádosti. 

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.