Česká republika

Aplikace Philips Lumea IPL Oznámení o ochraně osobních údajů


Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 27. října 2021.

Aplikace Philips Lumea IPL vám při používání zařízení Lumea IPL (dále „zařízení“) pomáhá se spravováním jednotlivých ošetření v rámci odstraňování chloupků a vašich cílů a nabízí vám osobní poradenství v oblasti kosmetiky a odstraňování chloupků („služby“).

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vám má pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití našich služeb, včetně toho, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž vašim právům jako jednotlivce.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zpracovávané touto aplikací, kterou řídí společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. nebo některá z jejích přidružených nebo dceřiných společností (dále „Philips“, „naše“ nebo „my“).

Jaké informace a osobní údaje shromažďujeme a za jakými účely?

Informace a osobní údaje zpracováváme níže popsaným způsobem, a to při poskytování našich služeb, včetně stažení a instalace aplikace a přístupu k ní. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu nebo žádosti, a to v nezbytném rozsahu stanoveném smlouvou, abychom služby provozovali, poskytovali, vylepšovali, přizpůsobovali, podporovali a prodávali na základě svého oprávněného zájmu nebo za účelem splnění právního závazku, kterému můžeme podléhat. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, je možné, že služby nebudete moci používat.

Citlivé osobní údaje

Než vaše citlivé osobní údaje shromáždíme, informujeme vás a požádáme vás o výslovný souhlas. V závislosti na vašich volbách ve vašem účtu vám umožňujeme bezpečně uchovávat podrobnosti o kosmetických postupech a odstraňování chloupků, aby bylo možné tyto údaje snadno obnovit, pokud aplikaci nainstalujete na jiné zařízení. Vaše údaje využíváme také k tomu, abychom vám poskytli přizpůsobené služby v oblasti kosmetiky a odstraňování chloupků, například prostřednictvím osobních poradenských programů, připomínek a dalších služeb. Zpracovávané údaje zahrnují:

 • Preference a odpovědi na otázky týkající se přizpůsobení.
 • Podrobnosti o odstraňování chloupků, včetně jedinečných identifikátorů a údajů o používání.
 • Podrobnosti o ošetřeních, včetně plánu ošetření, průběhu a stavu.
 • Podrobnosti o odstínu pleti a vlasech, včetně typu a barvy pleti a vlasů, zvyklosti při péči o pokožku a odstraňování chloupků a související problémy.
 • Fotografie, včetně fotografií částí těla, vlasů a pokožky, pokud je to nutné pro používání určitých funkcí aplikace.
 • Podrobnosti o životním stylu a spokojenosti, které zadáváte do aplikace, včetně zvyklostí, míry stresu, spánku a prostředí.
 • Způsoby využívání aplikace a podrobnosti o mobilním zařízení.
   

Na základě vašeho nastavení vám můžeme zasílat e-maily, oznámení Push, obsah v aplikaci a zprávy v aplikaci. Můžeme také kombinovat, pseudonymizovat, anonymizovat nebo vytvářet souhrny vašich údajů pro účely přizpůsobení.
 

Data účtu
 

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když si vytvoříte účet. Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu Philips nebo profilu na sociálních sítích včetně účtu Apple.
 

Námi shromažďované osobní údaje mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno, jméno, e-mailovou adresu, zemi, jazyk, heslo a demografické informace, například pohlaví (volitelné). Zpracováváme také informace o tom, jak aplikaci využíváte, včetně vaší relace, podrobností o přihlašování a ověření, které používáme ke správě vašeho účtu.

Když si zvolíte přihlášení prostřednictvím sociálních sítí, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat váš základní veřejný profil (např. profilová fotografie, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, narozeniny, domovskou stránku a zeměpisnou polohu) a e-mail pro účely ověřování. V tomto případě může váš poskytovatel sociálních sítí shromažďovat informace o tom, že aplikaci používáte a přihlašujete se pomocí účtu sociálních sítí. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů svého poskytovatele sociálních sítí (např. Facebook, Google a Apple) a seznamte se s jejich postupy ochrany osobních údajů.
 

Dřívější verze aplikace umožňovala používat pro přihlášení sadu SDK služby Facebook, která společnosti Facebook umožňuje zpracovávat následující informace:

 • Data konfigurace. Po přihlášení uživatele služba Facebook odesílá na pozadí pravidelné požadavky pro automatickou správu životnosti přístupového tokenu.
 • Informace o chybách. Služba Facebook zachycuje informace o chybách, včetně těch při spouštění přihlašování, které mohou obsahovat ID uživatelů přihlášených ke službě Facebook.
 • Krátkodobá data. Služba Facebook měří některé uživatelské aktivity za účelem správy podvodů a zneužití. Tato data jsou uchována pouze po velmi krátkou dobu pro ty, kteří nejsou přihlášeni ke službě Facebook.
   

Další informace o tom, jak Facebook využívá vaše údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů této služby. Společnost Facebook může tyto informace zpracovávat v zemích mimo vaši zemi pobytu, které nemusí zajišťovat dostatečnou ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Údaje z vašeho účtu použijeme k jeho vytvoření, správě a poskytování personalizovaných služeb. Účet můžete použít k bezpečnému přihlašování do aplikace. Jestliže pro přihlašování k aplikaci vytvoříte účet Philips, pošleme vám uvítací e-mail, abychom ověřili vaše uživatelské jméno a heslo, abychom s vámi mohli komunikovat a reagovat na vaše dotazy a abychom vám mohli zasílat oznámení související výhradně se službou nebo sdělení přímého marketingu v případě, že jste udělili souhlas. Svůj účet Philips můžete také použít k objednávce nebo registraci výrobku nebo služby Philips, k účasti v propagační akci nebo hře, k aktivitám na sociálních sítích souvisejících s propagační akcí Philips (například kliknutí na „líbí se mi“ nebo „sdílet“) a k účasti na testování výrobku či v anketách.

Analytické údaje

Pokud poskytnete souhlas, pomůžete nám na základě údajů, které sledujeme a shromažďujeme, když používáte naše služby, vylepšovat aplikaci a připojené výrobky (a také vyvíjet nová řešení pro péči o zdraví!). Tyto zasvěcené informace můžeme rovněž využít k dalšímu přizpůsobení našich služeb. Mezi zpracovávané údaje patří údaje, které poskytujete během používání aplikace, identifikátory mobilního zařízení, údaje o relaci a využití, údaje o operačním systému a modelu, informace o síti a (maskovaných) IP adresách, informace o aplikaci, jako je například název aplikace, verze, využití a události, navštívené stránky a informace o relaci. Můžeme používat soubory cookie, značky a/nebo podobné technologie, a využívat poskytovatele služeb, kteří zpracovávají vaše údaje naším jménem a na základě našich pokynů. Můžeme kombinovat, pseudonymizovat, anonymizovat nebo vytvářet souhrny vašich údajů pro účely statistiky, analýzy a přizpůsobení. Další podrobnosti naleznete v nastavení aplikace.

Data souborů cookie

Při poskytování našich služeb zpracováváme informace z vašeho mobilního zařízení a používáme soubory cookie, štítky, pixely nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat informace a osobní údaje v souladu s tímto oznámením. Námi zpracovávané informace mohou zahrnovat údaje o mobilním zařízení (například jedinečné identifikátory, údaje o relaci a využití, operačním systému, modelu zařízení, mobilním operátorovi a síti a IP adresy) a informace o aplikaci (například název aplikace, verze nebo informace o využití a událostech, navštívených stránkách a relaci). Tyto informace můžeme také použít k zobrazení obsahu specifického pro vaši zemi (včetně informací ve vašem místním jazyce).

Marketingové údaje

Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o výrobcích, službách, událostech a slevových akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování v online prostředí, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat. Odběr takových sdělení můžete kdykoli odhlásit a zrušit.

Údaje z průzkumů a výzkumů

Můžeme vás přizvat k účasti v anketách a výzkumných studiích. Námi shromažďované osobní údaje zahrnují vaše odpovědi, které se mohou týkat vašich názorů a zkušeností při používání našich služeb nebo služeb třetích stran, a dále informace o vašich zvyklostech při kosmetické péči nebo při odstraňování chloupků a o dalších tématech týkajících se osobního zdraví. Vaše údaje z průzkumů můžeme zpracovávat v kombinaci s analytickými informacemi, které shromažďujeme tehdy, když používáte aplikaci. Pomocí těchto údajů se snažíme lépe poznat zákazníky a tyto znalosti následně využíváme pro zlepšování aplikací a služeb, které společnost Philips poskytuje v oblasti kosmetiky. Vaše informace a odpovědi za tímto účelem analyzujeme a agregujeme. Některé z těchto projektů mohou být anonymní – v takovém případě žádné osobní údaje neshromažďujeme. Pokud se rozhodnete zúčastnit těchto projektů, vždy obdržíte doplňující informace o tom, jak bude s vašimi údaji nakládáno.

Údaje ze zpětné vazby

Můžeme vás požádat o zpětnou vazbu k používání přístroje Lumea. V některých případech vás můžeme požádat o svolení ke zveřejnění vašeho jména a zpětné vazby v aplikaci, abychom pomohli dalším uživatelům. Prosíme, abyste nám nesdělovali žádné citlivé osobní údaje, např. čísla sociálního pojištění, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženským, filozofickým nebo jiným přesvědčením, zdravím, sexuálním životem nebo orientací, biometrickou či genetickou charakteristikou, trestním pozadí nebo členství v odborech, s výjimkou případů, kdy vás o to požádáme. Můžete nás kdykoli požádat, abychom vaši zpětnou vazbu odstranili.

Údaje zákaznické podpory

Můžete nám poskytovat informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu. Naše služby provozujeme i poskytujeme, a to včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.

Kombinované údaje

Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů o účtu, jiných údajů, které poskytnete, údajů o zařízení, souborů cookie, údajů o poloze, údajů shromážděných během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené výrobky, IP adresy, soubory cookie, informace o zařízení, sdělení, na která kliknete, a podrobnosti o poloze a webových stránkách, které navštívíte. V závislosti na vašich volbách můžeme analyzovat vaše kombinované údaje pro účely poskytování služeb, například poskytování postřehů k odstraňování chloupků nebo přizpůsobeného obsahu, sdělení a tipů v souladu s tímto oznámením. Tyto údaje můžeme využít také ke zlepšení obsahu, funkčnosti a použitelnosti aplikace a služeb a také k vývoji nových výrobků a služeb v oblasti kosmetiky.

Údaje o hodnocení a recenzích

Pokud v obchodech s aplikacemi napíšete recenzi nebo aplikaci ohodnotíte, můžeme tyto informace zpracovat, abychom mohli na vaše komentáře a dotazy reagovat, porozumět tomu, jak se cítíte při používání aplikace, seznámit se s tím, jak aplikaci a naši značku obecně vnímáte, a tyto poznatky použít ke zlepšení aplikace. Můžeme zobrazit pouze vaše uživatelské jméno, hodnocení, komentáře a další podrobnosti, které se rozhodnete s námi sdílet nebo zpřístupnit veřejnosti. Pokud to od nás nevyžadujete, nepropojujeme tyto informace s vašimi přihlašovacími údaji k účtu ani s žádnými jinými informacemi, které od vás máme. Pokud potřebujete zákaznickou podporu, můžeme vaše údaje použít k dalšímu sledování vašeho případu a provést vás procesem zákaznické podpory v souladu s tímto oznámením.

Oprávnění

Aplikace může vyžadovat vaše oprávnění pro přístup k možnostem úložiště, ke snímačům nebo k jiným funkcím vašeho mobilního zařízení. Přístup vyžadujeme v případech, kdy je to nezbytně nutné k poskytování služeb, jak je podrobně uvedeno níže.

 • Fotoaparát nebo galerie fotografií. Pokud při používání služeb nahrajete do aplikace fotografie, aplikace vás požádá o oprávnění. Aplikace bude rovněž vyžadovat oprávnění k načtení čárového kódu zařízení pro účely získání podrobností o výrobku. Neukládáme žádné údaje o čárových kódech.
 • Volání. Pokud se rozhodnete prostřednictvím aplikace zavolat na zákaznickou podporu společnosti Philips, aplikace vás požádá o oprávnění k používání funkce volání vašeho mobilního zařízení.
 • Soubory. Aplikace vyžaduje přístup k souborům mobilního zařízení, aby mohla ukládat jazykové konfigurace a další soubory, které aplikace používá k provozu (např. návody, grafiky, mediální soubory nebo jiné velké programové datové zdroje). Pokud aplikaci odstraníte, budou tyto soubory z mobilního zařízení odstraněny.
 • Mikrofon nebo nahrávání zvuku. Můžete využívat určité funkce aplikace nebo se účastnit výzkumných projektů, které aplikaci umožňují počítat počet záblesků zařízení podle zvuku, který při záblesku vydává. V těchto případech vás aplikace požádá o oprávnění pro přístup k mikrofonu zařízení nebo k funkcím umožňujícím nahrávání. Pokud nezískáme váš výslovný souhlas, nebudeme ukládat žádné nahrávky zvuku ani k nim přistupovat. Data zůstanou pouze v mobilním zařízení a budou v něm zpracovávána.
 • Wi-Fi. Aplikace vyžaduje pro připojení k internetu připojení k síti WIFI.   Připojení Wi-Fi můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení.
   

V některých případech může váš operační systém požadovat oprávnění, která vaše mobilní zařízení potřebuje z technických důvodů, ale která nejsou ovládána ani používána společností Philips. Nebudeme shromažďovat žádné údaje související s těmito oprávněními, pokud to nebude vyžadováno k poskytování našich služeb v souladu s tímto oznámením.

Tato oprávnění můžete kdykoli zablokovat nebo odvolat v nastavení operačního systému.

Sdílení vašich osobních údajů s ostatními

Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.

Přidružené společnosti

Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty společnosti Philips, které jsou součástí skupiny Philips Group. Některé subjekty společnosti Philips nám například mohou pomáhat se správou infrastruktury aplikace nebo s řešením vašich dotazů. Vaše údaje budou zpracovávat výhradně osoby, které k nim potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností.

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme také s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají aplikaci provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:
 

 • Poskytovatelé služeb IT, průzkumů a cloudových služeb Tito poskytovatelé služeb poskytují potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.
 • Poskytovatelé analytických služeb. Tito poskytovatelé služeb poskytují potřebný hardware, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí k provádění analýz a poskytování těchto služeb.
   

Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.

Další třetí strany

Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše informace nebo osobní údaje pro vlastní účely. Přečtěte si pozorně jejich oznámení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.

Pokud společnost Philips sdílí vaše informace nebo osobní údaje s třetí stranou, která vaše osobní údaje využívá pro vlastní účely, společnost Philips vás o tomto faktu informuje a/nebo vás požádá o udělení souhlasu v souladu s platnými zákony ještě před tím, než bude vaše údaje sdílet.

Společnost Philips někdy prodává svůj podnik nebo část podniku jiné obchodní společnosti. Při takovém převodu vlastnictví může dojít i k přenosu Vašich osobních údajů, které jsou na tento podnik přímo vázány, do kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.

Vaše údaje můžeme sdílet s veřejnými a vládními organizacemi, pokud je to vyžadováno zákonem nebo nutné pro ochranu našich práv.

Předávání informací do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které máme pobočky nebo ve které najímáme poskytovatele služeb. Používáním služeb vyjadřujete souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo vaši zemi pobytu, kde mohou platit jiná pravidla na ochranu údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde.

Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo nás o ni můžete požádat zde.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Kritéria, která používáme k určení délky období uchování údajů, zahrnují: (i) délku období, po které aplikaci a služby využíváte; (ii) zda existuje nějaký právní závazek, který se na nás vztahuje nebo (iii) zda je jejich uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné stavy omezení, sporů nebo regulačních šetření).

Vaše možnosti a práva

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání a omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat zde. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.

V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo u kterých chcete vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.

Pokud v souladu s našimi podmínkami zpracováváme údaje za účelem poskytování služeb, nemusíme být schopni tyto služby poskytovat v případě, že nebudeme moci vaše údaje zpracovávat. Při ochraně našich oprávněných zájmů dbáme na to, aby zpracování neprobíhalo na úkor vašich zájmů a práv na ochranu soukromí. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla ovlivněna zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.

Chráníme vaše osobní údaje

Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení a technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.

Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou obecně zaměřeny na děti, jak je definováno platnými zákony, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním osobních údajů dětí. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online zaujali aktivní postoj.

Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu, kontaktujte nás zde. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, vymažeme tyto údaje ze svých záznamů.

Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podle potřeby upravovat či aktualizovat. Při aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Nové oznámení o ochraně osobních údajů vejde v platnost v okamžiku zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste zhodnotit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli obeznámeni s aktualizacemi oznámení o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, můžete se na nás (nebo na našeho pověřence či zástupce pro ochranu osobních údajů) obrátit zde. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nizozemsko

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.