Oznámení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Lumea IPL


Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 17. června 2019.

Aplikace Lumea IPL poskytuje služby, které vám pomáhají nastavit plán a cíle související s odstraněním chloupků, umožňuje vám přijímat připomenutí dodržování plánu ošetření, získat přizpůsobené tipy na využití podle postupu a sledovat váš postup a využití zařízení Lumea a poskytovat další služby (souhrnně „služby“) uživatelům na celém světě: Účelem tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je pomoci vám porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při používání našich služeb, včetně údajů, které shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme, a také vás informovat o vašich osobních právech.
 

Aplikace Lumea IPL používá osobní údaje, které shromažďuje nebo zpracovává mobilní aplikace Lumea IPL („aplikace“).
 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, jež shromažďuje nebo zpracovává tato aplikace, kterou kontroluje společnost Koninklijke Philips N.V. nebo některá z jejích přidružených nebo dceřiných společností („Philips“, „naše“ nebo „my“).
 

Přečtěte si rovněž naše Oznámení o souborech cookie a podmínkách jejich používání, které popisuje, za jakých podmínek naše služby používáte.

 

Jaké osobní údaje se shromažďují a k jakým účelům


Osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobně popsáno níže, když poskytujeme své služby, včetně případů, kdy otevřete, stáhnete či instalujete aplikaci nebo použijete naše služby. Tyto osobní údaje můžeme využít k realizaci služeb, které vyžadujete jako smluvní nezbytnost, abychom služby provozovali, poskytovali, vylepšovali, přizpůsobovali, podporovali a prodávali na základě našeho oprávněného zájmu nebo za účelem splnění právního závazku, kterému můžeme podléhat. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje shromažďovali a zpracovávali, je možné, že služby nebudete moci používat.
 

Citlivé osobní údaje


Než vaše citlivé osobní údaje shromáždíme, informujeme vás a požádáme vás o výslovný souhlas. Tyto údaje zahrnují barvu chloupků a odstín pokožky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo legitimnost zpracování na základě souhlasu před odvoláním souhlasu.
 

Citlivé osobní údaje


Žádáme vás, abyste nám prostřednictvím aplikace ani jinak nezasílali a nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace vztahující se k rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům, náboženskému vyznání nebo jinému přesvědčení, zdravotnímu stavu, biometrickém nebo genetickým vlastnostem, kriminální minulosti nebo členství v odborových organizacích).
 

Údaje účtu


Vaše osobní údaje shromažďujeme, když si vytvoříte účet. Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu MyPhilips nebo profilu na sociálních sítích. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše uživatelské jméno, profilovou fotografii, jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, datum narození/věk, zemi, jazyk, nejnovější příspěvek na Twitteru, adresu URL profilu, profil na sociální síti, polohu a heslo.
 

 • Shromážděné osobní údaje slouží k vytváření a správě vašeho účtu. Účet můžete použít k bezpečnému přihlašování k aplikaci. Pokud si k přihlášení do aplikace vytvoříte účet MyPhilips, zašleme vám uvítací e-mail, abychom si ověřili si vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovali s vámi v reakci na dotazy, zasílali vám oznámení týkající se striktně služeb nebo sdělení přímého marketingu v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili. Mimo si prostřednictvím svého účtu MyPhilips můžete objednávat produkty nebo služby Philips, účastnit se slevových akcí nebo her, účastnit se aktivity na sociálních sítích v souvislosti s propagací značky Philips (např. kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“) a podílet se na testování produktů a průzkumech.
   

Facebook
 

Používáme přihlašovaní služby Facebook. To vám umožní přihlásit se do naší aplikace pomocí svých přihlašovacích údajů ke službě Facebook. Společnost Philips bude shromažďovat vaše přihlašovací údaje ke službě Facebook, vaše jméno, e-mailovou adresu a snímek spojený s vaším účtem služby Facebook. Služba Facebook při přihlášení rovněž shromažďuje určité údaje:
 

 • Data konfigurace: Po uživatelově přihlášení provádí sada SDK pravidelné požadavky na pozadí, aby automaticky spravovala životnost přístupového tokenu.
 • Informace o chybách: Sada SDK zachycuje informace o chybách, včetně těch při spouštění sady SDK, které mohou obsahovat ID uživatelů přihlášených ke službě Facebook.
 • Krátkodobá data: Sada SDK měří aktivitu některých uživatelů za účelem správy podvodů a zneužití. Data uživatelů, kteří nejsou přihlášení ke službě Facebook, jsou schraňována pouze na velmi krátkou dobu.

Další informace o tom, jak služba Facebook používá informace, si můžete přečíst v jejich zásadách ochrany osobních údajů (dostupné online na této adrese: facebook.com/about/privacy).
 

Další poskytované údaje
 

Mezi tyto údaje patří barva chloupků, odstín pokožky, nastavení pro upozornění, historie ošetření, cíle, použití přístroje Lumea a odpovědi v průzkumech.
 

 • Shromážděné údaje slouží k tomu, abyste si mohli stanovit plán ošetření a své cíle, dále slouží k zasílání upomínek podle plánu ošetření a osobních doporučení pro použití přístroje na základě dosažených výsledků i ke sledování vašeho pokroku a využití přístroje Lumea. K tomu slouží naše výstražné zprávy zasílané prostřednictvím aplikace nebo e-mailu.
   

Soubory cookie
 

Abychom mohli své služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat a upravovat, používáme soubory cookie, sledovací značky nebo podobné technologie. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, které používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.
 

Další informace o použití souborů cookie nebo dalších podobných technologií, které tato aplikace používá, najdete v našem oznámení o souborech cookie.
 

Údaje o poloze
 

Když umožníte přístup k údajům o poloze, můžeme zaznamenávat zeměpisnou polohu vašeho mobilního zařízení. Zaznamenávání zeměpisné polohy můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v aplikaci nebo v mobilním zařízení.
 

 • Pokud chcete na stránce podpory využít funkci „Najít nejbližší pobočku Philips“, budete požádáni o sdílení údajů o vaší poloze se společností Philips. Pokud naše funkce sledování polohy využijete, na základě těchto údajů vás nasměrujeme do nejbližší pobočky ve vašem okolí nebo získáte kontaktní údaje střediska péče o zákazníky ve vaší zemi.
   

Informace o transakcích
 

Pokud za naše služby platíte, můžeme získat informace a potvrzení, jako například stvrzenky plateb, včetně stvrzenek z obchodů s aplikacemi nebo od jiných třetích stran, které zpracovávají vaši platbu.
 

Podpora zákazníka
 

Můžete nám poskytovat informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu. Své služby provozujeme a poskytujeme včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.
 

Kombinované údaje
 

Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů účtu, jiných údajů, které poskytnete, souborů cookie, údajů o poloze, údajů shromážděných během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, IP adresy, souborů cookie, informací o zařízení, sdělení, na které kliknete nebo je stisknete, podrobností o poloze a webových stránek, které navštívíte.
 

Zkombinované údaje analyzujeme a využíváme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby, jako například pomoci vám stanovit plán ošetření a cíle, zasílat upomínky podle plánu ošetření a osobní doporučení pro použití přístroje na základě dosažených výsledků i ke sledování vašeho pokroku a využití přístroje Lumea. Pomáhají nám také vylepšit obsah, funkce a využitelnost aplikace, zařízení a služeb a také vyvíjet nové výrobky a služby.
 

Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat. Odběr takových sdělení můžete kdykoli odhlásit a zrušit.
 

Oprávnění
 

Aplikace může vyžadovat vaše oprávnění k přístupu k telefonu nebo snímacím nástrojům (např. fotoaparát, Wi-Fi, zeměpisná poloha nebo Bluetooth) nebo k jiným údajům (např. fotografie, rozvrh nebo kontakty) na mobilním zařízení.
 

 • Takové údaje používáme pouze, pokud je třeba vám poskytovat služby, a to poté, co k tomu dáte výslovný souhlas.
 • Oprávnění někdy představuje technický předpoklad operačních systémů v mobilním zařízení. V takovém případě vás aplikace může požádat o svolení k přístupu k takovým snímačům nebo údajům, tyto údaje však shromažďovat nebudeme, pokud nejsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby aplikace, a pouze poté, co k tomu dáte souhlas.

 

S kým osobní údaje sdílíme?


Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.

Poskytovatelé služeb
 

Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat.
 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:
 

 • Poskytovatelé služeb IT a cloudových služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.
 

Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.
 

Další třetí strany
 

Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro vlastní účely. Přečtěte si pozorně jejich oznámení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o tom jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.
 

Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje s třetí stranou, která vaše osobní údaje využívá pro vlastní účely, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, společnost Philips vás o tom informuje a/nebo vás požádá o udělení souhlasu v souladu s platnými zákony.
 

Společnost Philips někdy prodává podnik nebo část podniku jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat přenos vašich osobních údajů vztahujících se přímo k tomuto podniku kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.
 

Předávání informací do zahraničí
 

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb dáváte souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.

 

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo o ni požádat na adrese privacy@philips.com.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?


Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Kritéria, která používáme k určení délky období uchování údajů, zahrnují: (i) délku období, po které aplikaci a služby využíváte; (ii) zda existuje nějaký právní závazek, který se na nás vztahuje nebo (iii) zda je jejich uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné stavy omezení, sporů nebo regulačních šetření).

 

Vaše možnosti a práva


Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání, omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat na adrese privacy@philips.com. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.
 

V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo či u kterých vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.
 

Upozorňujeme, že pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.

 

Chráníme vaše osobní údaje


Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení, technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.
 

Zvláštní informace pro rodiče


Přestože služby nejsou orientovány na děti, jak definují platné zákony, zásadou společnosti Philips je jednat v souladu se zákonem, pokud zákon před shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů dětí vyžaduje souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online jednali aktivně.
 

Pokud se rodič nebo zákonný zástupce dozví, že nám dítě poskytlo své osobní údaje bez jeho souhlasu, kontaktujte nás na adrese privacy@philips.com. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, smažeme jeho údaje ze svých záznamů.

 

Místní specifické informace: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě California (pouze USA)


Občanský zákoník státu California odstavec 1798.83 povoluje našim zákazníkům, kteří jsou občany státu California, od nás požadovat a získat jednou ročně bezplatně informace týkající se osobních údajů (pokud existují), které jsme v předchozím kalendářním roce předali třetím stranám pro účely přímého marketingu. Tyto případné informace by zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, k jejichž sdílení došlo, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme informace sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste občanem státu California a chcete takovouto žádost podat, navštivte naši webovou stránku věnovanou ochraně osobních údajů: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

 

Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů


Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času upravit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.
 

Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.
 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů bude platné od zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste upravit své preference nebo zvážit ukončení používání služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.

 

Kontaktujte nás


Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, je vám k dispozici náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@philips.com. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Nizozemí

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.