Česká republika

Oznámení o ochraně osobních údajů v aplikaci
Philips OneBlade

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 1. ledna 2022.

 

Aplikace OneBlade  vám poskytuje přizpůsobené služby v oblasti osobního zdraví (dále jen „služby“). V závislosti na vašich volbách a vašem regionu může aplikace zpracovávat osobní údaje z různých výrobků Philips, které mají možnost se k aplikaci připojit (dále jen „výrobek“).


Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vám pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití našich služeb, včetně toho, jaké informace a osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž vašim právům jako jednotlivce.


Správcem vašich osobních údajů v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je společnost Philips Consumer Lifestyle B.V. se sídlem na adrese High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemsko (dále jen „Philips“, „naše“, „my“, „nás“ atd.).


Jaké informace a osobní údaje shromažďujeme a za jakými účely?

Informace a osobní údaje zpracováváme, zejména shromažďujeme, jak je podrobněji popsáno níže, když poskytujeme své služby, včetně případů přístupu, stažení či instalace aplikace nebo použití našich služeb. Vaše osobní údaje spojujeme s jedinečnými identifikátory. Tyto osobní údaje můžeme využít způsoby popsanými níže k realizaci služeb na základě vašeho souhlasu nebo podle vašeho požadavku, a to na základě našich podmínek, abychom služby provozovali, poskytovali, vylepšovali, přizpůsobovali, podporovali a prodávali na základě svých oprávněných zájmů nebo za účelem splnění právního závazku, kterému můžeme podléhat. Pokud si nepřejete, abychom vaše osobní údaje shromažďovali a zpracovávali, je možné, že služby nebudete moci používat.


Data účtu

Do aplikace se můžete přihlásit prostřednictvím účtu Philips nebo profilu na sociálních sítích včetně účtu Apple. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, zemi, jazyk a heslo. Zpracováváme také informace o tom, jak aplikaci používáte, včetně vaší relace, informací o přihlašování a ověření, které používáme ke správě vašeho účtu.


Když si zvolíte přihlášení prostřednictvím sociálních sítí, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat váš základní veřejný profil (např. profilová fotografie, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, narozeniny, domovskou stránku a zeměpisnou polohu) a e-mail pro účely ověřování. V tomto případě může váš poskytovatel sociálních sítí shromažďovat informace o tom, že aplikaci používáte a přihlašujete se pomocí účtu sociálních sítí. Přečtěte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů svého poskytovatele sociálních médií (např. Facebook, Google, Apple), kde se dozvíte o jeho postupech ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďuje a jak je používá, zpracovává a chrání.


Údaje z vašeho účtu použijeme k jeho vytvoření, správě a poskytování personalizovaných služeb. Účet můžete použít k bezpečnému přihlašování do aplikace. Jestliže pro přihlašování k aplikaci vytvoříte účet Philips, pošleme vám uvítací e-mail, abychom ověřili vaše uživatelské jméno a heslo, abychom s vámi mohli komunikovat a reagovat na vaše dotazy a abychom vám mohli zasílat oznámení související výhradně se službou nebo sdělení přímého marketingu v případě, že jste udělili souhlas. Svůj účet Philips můžete také použít k objednávce výrobku nebo služby Philips, k účasti v propagační akci nebo hře, k aktivitám na sociálních sítích souvisejících s propagační akcí Philips (například kliknutí na „líbí se mi“ nebo „sdílet“) a k účasti na testování produktu či v anketách.


Citlivé osobní údaje

Při používání aplikace nám můžete poskytnout citlivé informace, například podrobnosti o svém životním stylu a pohodě. Můžeme také shromažďovat osobní údaje z výrobků, které se rozhodnete v kombinaci s aplikací používat. V této části jsou popsány typy citlivých osobních údajů shromážděných na základě vaší interakce s funkcemi, které využíváte, a podle povahy výrobků, se kterými aplikaci spárujete. Jakmile aktivujeme nové výrobky a funkce, ihned tuto část aktualizujeme.

 

Péče o vzhled pro muže. V závislosti na vašich volbách ve vašem účtu bezpečně uchováváme údaje o tom, jak se holíte a upravujete, tak, aby bylo možné tyto údaje snadno obnovit, pokud aplikaci nainstalujete na jiné zařízení. Vaše údaje využíváme také k tomu, abychom vám poskytli přizpůsobené zážitky s holením a úpravou zevnějšku, například prostřednictvím osobních poradenských programů a dalších služeb. Údaje, které zpracováváme, zahrnují: údaje o holení, včetně informací o vašem holicím strojku, jako je model, sériové číslo, údaje o relaci a využití a o používání kapaliny CleanPod; frekvenci a dobu trvání holení, údaje o pleti a vousech, včetně snímků pleti nebo vousů, které nahrajete do aplikace; profil vaší pleti a vlasů nebo vousů, jejich barvu a typ; dále vaše postupy péče o pleť a problémy s pletí; údaje o životním stylu a pohodě, které zadáte do aplikace, včetně pravidelných postupů, stresu, spánku a prostředí, a vaše preference ohledně stylu, způsoby využívání aplikace, údaje o mobilním zařízení a také vaše odpovědi na naše otázky ohledně přizpůsobení. Na základě vašeho nastavení vám můžeme zasílat e-maily, oznámení Push, obsah v aplikaci a zprávy v aplikaci. Můžeme také kombinovat, pseudonymizovat, anonymizovat nebo vytvářet souhrny vašich údajů pro účely přizpůsobení. Pokud používáte snímač SkinAnalyst (pro iPhone), zařízení iPhone zaznamená podrobný obrázek vaší pleti a odešle jej do aplikace. Tato fotografie je uložena v zařízení iPhone.


S výjimkou výše uvedeného vás žádáme, abyste nám prostřednictvím aplikace ani jinými způsoby neodesílali ani nezveřejňovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženským, filozofickým nebo jiným přesvědčením, zdravím, sexuálním životem nebo sexuální orientací, biometrickou či genetickou charakteristikou, trestním pozadím nebo členstvím v odborech).


Analytické údaje

V závislosti na vašich volbách nám na základě údajů, které pozorujeme a shromažďujeme, když používáte naše služby, pomáháte vylepšit aplikaci a naše připojené výrobky (a také vyvíjet pro vás nová řešení osobního zdraví!). K tomu nám slouží tyto způsoby:

 

 • Hodnocení, jak používáte aplikaci a jaký výkon podává aplikace ve vašem mobilním zařízení, včetně případů, kdy se aplikace zhroutí, abychom mohli identifikovat a napravit problémy.
 • Zavádění a analýza změn nebo funkcí napříč různými skupinami, abychom porozuměli interakcím.
 • Hodnocení, jak se k aplikaci přistupuje a jak se používá, a jak jste přímo napojeni na konkrétní části aplikace.
 • Interakce s vámi za účelem získání vašich názorů a připomínek, abychom vám v případě potřeby poskytli podporu a zasílali vám komunikaci související se službami.
 • Pozvání, abyste se zúčastnili anket nebo výzkumných projektů pořádaných skupinou Philips a záznam vašich odpovědí a reakcí.

Tyto zasvěcené informace můžeme rovněž využít k dalšímu přizpůsobení našich služeb. Na základě údajů pozorovaných během vašeho používání aplikace a připojeného výrobku se budeme snažit pochopit, které způsoby využívání vedou k určitým interakcím s aplikací – například přečtení konkrétního článku v aplikaci, zakoupení výrobku, udržování aktivity v aplikaci nebo rozvoj podmínek, které jsou pro vámi používaný výrobek důležité. Tyto zasvěcené informace použijeme k vytváření pravidel o tom, jaký obsah se má zobrazovat kterým uživatelům, a tyto informace využijeme k maximálnímu vylepšení algoritmů sloužících k poskytování přizpůsobených služeb. Pokud se přihlásíte do aplikace pod svým účtem Philips, použijeme tyto zasvěcené informace k přizpůsobení vašeho prostředí podle vašich způsobů využívání aplikace.

 

Mezi zpracovávané údaje patří identifikátory mobilního zařízení, údaje o relaci a využití, údaje o operačním systému a modelu, informace o síti a (maskovaných) IP adresách, informace o aplikaci, jako je například název aplikace, verze, využití a události, navštívené stránky, informace o relaci, údaje o připojeném zařízení a údaje, které poskytnete během používání aplikace. Můžeme používat soubory cookie, značky a/nebo podobné technologie, a využívat poskytovatele služeb, kteří zpracovávají vaše údaje naším jménem a na základě našich pokynů. Můžeme kombinovat, pseudonymizovat, anonymizovat nebo vytvářet souhrny vašich údajů pro účely statistiky, analýzy a přizpůsobení. Pokud se přihlásíte do aplikace pod svým účtem Philips, použijeme tyto zasvěcené informace k přizpůsobení vašeho prostředí podle vašich způsobů využívání aplikace.


Kombinované údaje

Vaše osobní údaje, včetně údajů o účtu, můžeme kombinovat s údaji shromážděnými během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené výrobky, včetně IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, podrobností o poloze a webových stránkách, které navštívíte.


Vaše kombinované údaje můžeme analyzovat, abychom zlepšili obsah, funkčnost a použitelnost aplikace, výrobků a služeb, a také k vývoji nových výrobků a služeb v oblasti péče o matku a dítě. Tyto kombinované údaje můžeme agregovat, zároveň z nich odstraňovat osobní údaje jednotlivců, a následně s jejich využitím vytvářet publikace, prezentace, zprávy nebo jiná (marketingová) sdělení, a ty používat k interním i externím účelům.


Údaje o hodnocení a recenzích

Pokud v obchodech s aplikacemi napíšete recenzi nebo aplikaci ohodnotíte, můžeme tyto informace zpracovat, abychom mohli na vaše komentáře a dotazy reagovat, porozumět tomu, jak se cítíte při používání aplikace, seznámit se s tím, jak aplikaci a naši značku obecně vnímáte, a tyto poznatky použít ke zlepšení aplikace. Můžeme zobrazit pouze vaše uživatelské jméno, hodnocení, komentáře a další podrobnosti, které se rozhodnete s námi sdílet nebo zpřístupnit veřejnosti. Pokud to od nás nevyžadujete, nepropojujeme tyto informace s vašimi přihlašovacími údaji k účtu ani s žádnými jinými informacemi, které od vás máme. Pokud potřebujete zákaznickou podporu, můžeme vaše údaje použít k dalšímu sledování vašeho případu a provést vás procesem zákaznické podpory v souladu s částí Údaje zákaznické podpory níže.


Údaje zákaznické podpory

Když požadujete zákaznickou podporu, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace vztahující se k vašemu používání našich služeb, včetně interakce se společností Philips, a k tomu, jak vás kontaktovat, abychom vám mohli požadovanou podporu poskytnout. Své služby provozujeme a poskytujeme včetně poskytování zákaznické podpory a vylepšování, napravování a přizpůsobování služeb. Vaše informace využíváme také k tomu, abychom se vám ozvali, když nás kontaktujete.


Marketingové údaje

Pokud udělíte souhlas s odběrem propagačních sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše osobní údaje analyzovat a kombinovat. Odběr takových sdělení a svůj souhlas můžete kdykoli zrušit a odvolat.


Soubory cookie a informace o zařízení

Používáme soubory cookie, značky nebo podobné technologie (pod souhrnným označením „soubory cookie“) a shromažďujeme informace z vašeho mobilního zařízení a výrobku za účelem provozu, poskytování, zlepšování, pochopení a přizpůsobení našich služeb. Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a související výrobek, shromažďovat informace a osobní údaje, včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, které používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte. Tyto informace můžeme také použít k zobrazení obsahu specifického pro vaši zemi (včetně informací ve vašem místním jazyce).

 

Oprávnění

Aplikace může vyžadovat vaše oprávnění pro přístup k možnostem úložiště, ke snímačům nebo k jiným funkcím vašeho mobilního zařízení. Přístup vyžadujeme v případech, kdy je to nezbytně nutné k poskytování služeb, jak je podrobně uvedeno níže.

 • Bluetooth a WIFI. Aplikace vyžaduje pro připojení k internetu připojení k síti WIFI.   Aplikace potřebuje připojení Bluetooth/WIFI také k tomu, aby bylo možné připojit vaše zařízení k aplikaci.  Připojení Bluetooth/WIFI můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení.
 • Poloha. Chcete-li připojit a použít jakékoli zařízení Bluetooth s telefonem, pak operační systém Android verze 6.0 a novější vyžaduje přístup k poloze, aby bylo možné využívat funkce Bluetooth. Aplikace tato oprávnění nevyužívá ke stanovení vaší polohy a společnost Philips údaje o vaší poloze rovněž neshromažďuje. Oprávnění k použití aktuální polohy můžete kdykoli odvolat v nastavení svého mobilního zařízení.
 • Soubory. Aplikace vyžaduje přístup k souborům mobilního zařízení, aby mohla ukládat jazykové konfigurace a další soubory, které aplikace používá k provozu (např. návody, grafika, soubory médií nebo jiné velké programové datové zdroje). Pokud aplikaci odstraníte, budou tyto soubory z mobilního zařízení odstraněny.
 • Fotografie a média. Pokud do svého profilu přidáte profilový obrázek, aplikace bude vyžadovat oprávnění k přístupu k fotoaparátu nebo galerii fotografií vašeho mobilního zařízení.  Operační systémy Android mohou vyžadovat oprávnění pro videa, ale aplikace bude toto oprávnění používat pouze k nahrání obrázku. 


V některých případech může váš operační systém požadovat oprávnění, která vaše mobilní zařízení potřebuje z technických důvodů, ale která nejsou ovládána ani používána společností Philips. Nebudeme shromažďovat žádné údaje související s těmito oprávněními, pokud to nebude vyžadováno k poskytování našich služeb v souladu s tímto oznámením.


Tato oprávnění můžete kdykoli zablokovat nebo odvolat v nastavení operačního systému.


S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše údaje mohou být sdíleny s dalšími přidruženými společnostmi Philips, které jsou součástí skupiny Philips Group. K těmto informacím budou mít přístup pouze lidé (v rámci společnosti Philips), kteří je potřebují znát. Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.


Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat.


Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

 • Poskytovatelé služeb IT a cloudových služeb. Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.


Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.


Další třetí strany

Společnost Philips může spolupracovat rovněž s třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje se třetími stranami, které vaše osobní údaje využívají k vlastním účelům, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, bude vás o tom společnost Philips informovat nebo vás požádá o udělení souhlasu v souladu s platnými zákony. V tomto případě si pozorně přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.


Společnost Philips někdy prodává svůj podnik nebo část podniku jiné obchodní společnosti. Při takovém převodu vlastnictví může dojít i k přenosu Vašich osobních údajů, které jsou na tento podnik přímo vázány, do kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.


Předávání informací do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb potvrzujete souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.


Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem, poskytovatelům služeb nebo třetím stranám v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici pod tímto odkazem).


Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo nás o ni můžete požádat pod tímto odkazem.


Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Mezi kritéria, která používáme k určení doby, jak dlouho údaje uchováváme, patří: (i) doba, po kterou aplikaci a služby využíváte, (ii) existence právního závazku, který se na nás vztahuje, nebo (iii) vhodnost jejich uchování vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné omezující zákony, spory nebo regulační šetření).


Vaše možnosti a práva

Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání a omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat zde.


V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo u kterých chcete vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před vyřízením žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.


Upozorňujeme, že:

 • Tam, kde spoléháme na souhlas se shromažďováním nebo zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnou povahu zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 • Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního závazku, kterému podléháme, a to i v případě, že s námi spolupracujete při výkonu některého ze svých práv, považujeme zpracování za zákonné v souladu s článkem 6.1.(c) nařízení (EU) 2016/679.
 • Pokud se při zpracování vašich osobních údajů pro účely služeb spoléháme na plnění smlouvy, nemusí být možné tyto služby poskytovat, pokud vaše informace neobdržíme.
 • Vaše údaje zpracováváme pouze pro legitimní zájmy společnosti Philips, pokud jsme dospěli k závěru, že zpracování nepřeváží nad vašimi právy na ochranu soukromí a vašimi zájmy.
 • Pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.

Chráníme vaše osobní údaje

Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení a technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.


Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou obecně zaměřeny na děti, jak je definováno platnými zákony, společnost Philips uplatňuje zásady dodržování zákonů, když požaduje svolení rodičů nebo opatrovníků před shromažďováním, používáním nebo zveřejněním osobních údajů dětí. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online zaujali aktivní postoj.


Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu, kontaktujte nás zde. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, vymažeme tyto údaje ze svých záznamů.


Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů podle potřeby upravovat či aktualizovat. Při aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.


Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.


Nové oznámení o ochraně osobních údajů vejde v platnost v okamžiku zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste zhodnotit své preference nebo zvážit ukončení používání našich služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.


Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, můžete se obrátit na společnost Philips nebo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zde. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.


Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nizozemsko

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.