Prohlášení o ochraně osobních údajů k aplikaci Philips Clean Home+

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 19. března
2020.

 

Aplikace Philips Clean Home+ („Aplikace“) umožňuje ovládat, sledovat a spravovat vaše čističky vzduchu a robotické vysavače Philips (souhrnně „zařízení“) odkudkoli a kdykoli („služby“).

Aplikace a zařízení jsou řízeny společností Philips Consumer Lifestyle B.V. nebo některou z jejích přidružených nebo dceřiných společností („Philips“, „naše“, „my“ nebo „nás“). Zpracováváme osobní údaje shromážděné z aplikace a/nebo jakéhokoli zařízení, které se rozhodnete s aplikací spárovat.

 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, jež shromažďuje nebo zpracovává zařízení nebo aplikace. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám má pomoci porozumět našim postupům ochrany osobních údajů při použití aplikace, včetně toho, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme, a rovněž svým právům jako jednotlivce.

 

Přečtěte si také naše Prohlášení o souborech cookie a Podmínky použití.

Jaké osobní údaje se shromažďují a k jakým účelům

Osobní údaje získáváme nebo shromažďujeme, jak je podrobněji popsáno níže, když poskytujeme své služby, včetně přístupu, stažení a instalace aplikace.
account data

Údaje účtu

K aplikaci se můžete přihlásit pomocí účtu MyPhilips nebo pomocí profilu na sociálních sítích. Uživatelé v Číně se také mohou přihlásit pomocí svých telefonních čísel.

 

 • Když se přihlašujete prostřednictvím sociálních sítí, mohou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat váš základní veřejný profil (např. profilovou fotografii, identifikátor, pohlaví, adresu URL profilu, datum narození, domovskou stránku a polohu) a e-mail, který používáme pro účely ověřování. V Číně se můžete přihlásit pomocí účtu služby Wechat. Když používáte účet služby Wechat, shromažďujeme vaše ID účtu WeChat a veřejný profil, včetně jména a profilového obrázku. Upozorňujeme, že váš poskytovatel sociálních médií může shromažďovat informace o tom, že používáte aplikaci a přihlašujete se pomocí účtu sociálních médií. Přečtěte si, prosím, Prohlášení o ochraně osobních údajů vašeho poskytovatele sociálních sítí (např. Facebook, Google), abyste se dozvěděli o jeho postupech ochrany osobních údajů.
 • Pokud si k přihlášení do aplikace vytvoříte účet MyPhilips, osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat vaše křestní jméno, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo. V tomto případě vám zašleme uvítací e-mail, abychom si ověřili vaše uživatelské jméno a heslo, komunikovali s vámi v reakci na dotazy a zasílali vám oznámení týkající se striktně služeb nebo sdělení přímého marketingu v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili. Mimo to si prostřednictvím svého účtu MyPhilips můžete objednávat produkty nebo služby Philips, účastnit se slevových akcí nebo her, účastnit se aktivity na sociálních sítích v souvislosti s propagací značky Philips (např. kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“) a podílet se na testování výrobků nebo průzkumech

 

Údaje z vašeho účtu používáme k vytvoření a správě vašeho účtu. Protože údaje z vašeho účtu používáme k poskytování služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1. (b) nařízení (EU) 2016/679.

Číst víceČíst méně
Devices data

Údaje týkající se zařízení

 

Když zařízení spárujete s aplikací, shromažďujeme následující informace:

 

 • Čističky vzduchu.

(I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, režimu provozu, zapnutí/vypnutí, režimu, rychlosti ventilátoru, plánovače a řídicích příkazů.

(II) Obecné údaje o kvalitě vzduchu, včetně indexu vnitřních alergenů, částicích PM2.5, teplotě, hladině plynu a vlhkosti.

 

 • Robotické vysavače.

(I) Údaje o zařízení, včetně ID zařízení, údajů plánovače, počtu cyklů a době čištění.

 

Shromažďujeme také IP adresu směrovače, který se připojuje k vašemu zařízení.

 

Tyto údaje používáme k poskytování služeb, informování zařízení o jeho prostředí, zlepšování našeho zařízení a služeb a k tomu, abyste mohli zařízení i jeho služby lépe využívat.

 

Protože se údaje o vašem zařízení zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.

 

 

Další poskytované údaje

Vˆ závislosti na modelu vaší čističky vzduchu vám aplikace může zobrazit malý dotazník týkající se vašich obav ohledně kvality vzduchu v interiérech, ohledně toho, před jak dlouhou dobou jste se do daného domu nebo místnosti nastěhovali, a ohledně místnosti, kam jste zařízení umístili. Aplikace použije vaše odpovědi k nastavení nejvhodnějšího režimu fungování pro vaše zařízení.

 

Protože se vaše ostatní poskytnuté údaje zpracovávají pouze tehdy, když se rozhodnete spárovat své zařízení s aplikací pro účely služeb, považujeme toto zpracování za nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jsme jednou ze stran, a za zákonné podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679.

Číst víceČíst méně
Cookies

cookies
Abychom mohli své služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat a upravovat, používáme soubory cookie, sledovací značky nebo podobné technologie („soubory cookie“). Soubory cookie nám umožňují rozpoznat vaše mobilní zařízení a shromažďovat vaše osobní údaje včetně jedinečného uživatelského čísla zařízení, IP adresy mobilního zařízení, typu mobilního internetového prohlížeče nebo operačního systému, které používáte, údajů o relacích a využití nebo informací o výkonu v souvislosti se službami, což jsou informace o tom, jak aplikaci používáte.

 

Před použitím souborů cookie k analytickým účelům vás požádáme o souhlas. Další informace o používání souborů cookie v této aplikaci si můžete přečíst v našem Prohlášení o souborech cookie, které najdete v aplikaci v části věnované nastavení soukromí.

Číst víceČíst méně
Customer support

Zákaznická podpora
Pokud požadujete zákaznickou podporu, zpracováváme informace o podrobnostech vašeho případu, včetně čísla případu, vaší komunikace s námi a vašich kontaktních údajů. Navíc:


 

 • Pokud používáte funkci „Kontaktovat vývojáře“ aplikace, zpracováváme zprávu „Protokoly aplikací“ s informacemi o modelu a výkonu vašeho zařízení, včetně souvisejících jedinečných identifikátorů.

 

 • Pokud používáte funkci „Kontaktujte nás“ aplikace, zpracováváme vaše dotazy a komentáře spolu s informacemi o vašem mobilním zařízení (například výrobci, modelu a operačním systému) a souvisejících zařízeních.

 

Údaje zákaznické podpory používáme k tomu, abychom porozuměli problémům, se kterými se setkáváte, a mohli je napravit, k poskytování požadované podpory a v případě potřeby k navázání kontaktu.

 

Podle potřeby zpracováváme vaše údaje ze zákaznické podpory za účelem plnění smlouvy podle článku 6.1.(b) nařízení (EU) 2016/679. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního závazku, který se na nás vztahuje podle článku 6.1.(c) nařízení (EU) 2016/679.

Číst víceČíst méně
Combined data

Kombinované údaje
Vaše osobní údaje můžeme kombinovat, včetně údajů účtu, údajů zařízení, souborů cookie s údaji shromážděnými během vaší interakce a použití digitálních kanálů Philips, jako jsou sociální sítě, webové stránky, e-maily, aplikace a připojené produkty, včetně IP adres, souborů cookie, informací o mobilním zařízení, sdělení, na která kliknete nebo je stisknete, podrobností o poloze a webových stránek, které navštívíte.


Analyzujeme kombinované údaje, abychom vám mohli poskytovat služby šité na míru. Pomáhá nám to také zlepšovat obsah, funkčnost a použitelnost aplikace, zařízení a služeb a také vyvíjet nové výrobky a služby. V takovém případě považujeme zpracování vašich kombinovaných údajů za založené na legitimním zájmu společnosti Philips a za zákonné v souladu s článkem 6.1. (f) nařízení (EU) 2016/679.

 

Pokud se přihlásíte k odběru propagačních sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, které pro vás mohou být relevantní na základě vašich preferencí a chování online, můžeme vám marketingová a propagační sdělení poskytovat e-mailem, telefonicky a prostřednictvím dalších digitálních kanálů, jako jsou mobilní aplikace a sociální sítě. Abychom mohli sdělení přizpůsobit vašim preferencím a chování a poskytovat vám relevantnější a lépe přizpůsobenou zkušenost, můžeme vaše kombinované údaje analyzovat. Než vám zašleme propagační sdělení, požádáme vás o souhlas.

Číst víceČíst méně
Permissions
Oprávnění
Pokud aplikace potřebuje pro účely služeb oprávnění k přístupu ke snímačům vašeho mobilního zařízení (např. kamera, Wi-Fi, určování polohy nebo Bluetooth) nebo k jiným datům (např. fotografiím), požádáme vás o souhlas. Tyto údaje používáme pouze v případě, že je to nutné k poskytování služeb, a pouze po poskytnutí vašeho souhlasu.

 • Obecná oprávnění

 

 • Wi-Fi: K nastavení párování zařízení.
 • Fotoaparát: K naskenování QR kódu za účelem zahájení párování zařízení.
 • Fotografie: K aktivaci funkce sdílení fotografií, která umožňuje pořizovat snímky kvality vzduchu v interiérech a exteriérech a sdílet je prostřednictvím zpráv SMS/Wechat nebo jiných kanálů sociálních médií.
 • Volání: Abyste prostřednictvím aplikace mohli volat zákaznickou podporu společnosti Philips.
 • Přibližná geografická poloha a umístění.
 • Párování zařízení. Operační systémy Android vyžadují k připojení aplikace k zařízení přibližnou geografickou polohu. Systém iOS vyžaduje přístup k údajům o poloze, aby mohl rozpoznat, kdy se aplikace a zařízení nacházejí v blízkosti. Společnost Philips však takové údaje žádným způsobem nezpracovává. Údaje jsou uloženy ve vašem mobilním zařízení, kde k nim společnost Philips nemá přístup. Pokud odstraníte svůj profil nebo aplikaci, budou tyto údaje ze zařízení odstraněny.
 • Najděte nejbližší pobočku Philips. Když aktivujete tuto funkci, použijeme údaje o vaší poloze, abychom vás nasměrovali do obchodu nebo střediska péče o zákazníky ve vašem okolí.
 • Soubory: Aplikace vyžaduje přístup k souborům mobilního zařízení, aby mohla ukládat jazykové konfigurace a další soubory, které aplikace používá k provozu (např. grafika, mediální soubory nebo jiné velké programové datové zdroje). Pokud odstraníte aplikaci, budou tyto údaje z mobilního zařízení odstraněny.

 

 • Oprávnění pro čističku vzduchu.

 

Informace o počasí a kvalitě vzduchu. Při aktivaci tohoto oprávnění sdílí aplikace vaše anonymizovaná data o poloze (na úrovni města) s jedním z našich poskytovatelů služeb, aby vám mohla na domovské stránce aplikace poskytnout mapu polohy s informacemi o kvalitě vzduchu.

 

Oprávnění aplikace můžete kdykoli zablokovat prostřednictvím nastavení v mobilním zařízení.

 

 

S kým osobní údaje sdílíme

Společnost Philips může vaše osobní údaje zveřejnit poskytovatelům služeb z řad třetích stran, obchodním partnerům nebo jiným třetím stranám v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a/nebo platnými zákony.

 

 

Poskytovatelé služeb

Spolupracujeme s poskytovateli služeb z řad třetích stran, kteří nám pomáhají naše služby provozovat, poskytovat, zlepšovat, chápat, přizpůsobovat, podporovat a prodávat.

 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími poskytovateli služeb:

 

 

 • Poskytovatelé služeb IT a cloudových služeb

Tito poskytovatelé služeb dodávají potřebné hardwarové vybavení, software, síťové služby, služby ukládání dat, zajišťování transakcí nebo související technologie, které jsou zapotřebí pro chod této aplikace nebo poskytovaných služeb.

 

 • Poskytovatelé analýzy a uživatelského zapojení

Tito poskytovatelé poskytují specifické služby pro aplikaci, jako je analýza z aplikace, zprávy v aplikaci a výstražné zprávy.

 

Společnost Philips vyžaduje, aby její poskytovatelé služeb zajišťovali odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podobnou úrovni, kterou poskytujeme sami. Vyžadujeme, aby naši poskytovatelé služeb zpracovávali vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze pro konkrétní účely uvedené výše, aby měli přístup k minimu údajů, které potřebují k dodání určité služby, a aby mohli zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.

 

Další třetí strany

Společnost Philips také může spolupracovat se třetími stranami, které zpracovávají vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Pokud společnost Philips sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami, které vaše osobní údaje využívají pro vlastní účely, pak než budeme vaše osobní údaje sdílet, společnost Philips vás o tom informuje a/nebo v případě potřeby získá váš souhlas v souladu s platnými zákony. V tomto případě si pozorně přečtěte jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, kde jsou uvedeny informace o jejich postupech zajištění ochrany osobních údajů, včetně toho, jaký typ osobních údajů shromažďují, jak je využívají, zpracovávají a chrání.

 

Společnost Philips někdy prodává podnik nebo část podniku jiné společnosti. Takový převod vlastnictví by mohl zahrnovat přenos vašich osobních údajů vztahujících se přímo k tomuto podniku kupující společnosti. Veškerá naše práva a závazky v rámci oznámení o ochraně osobních údajů může společnost Philips volně převádět na jakékoli naše přidružené společnosti v souvislosti s fúzí, akvizicí, restrukturalizací nebo prodejem aktiv či působením zákona nebo jinak, přičemž můžeme vaše osobní údaje převést kterékoli ze svých přidružených společností, navazujícím subjektům nebo novému vlastníkovi.

 

Amazon Alexa

V některých zemích podporujeme dovednost čistička vzduchu Philips. Pokud dovednost aktivujete, budete moci ovládat svá zařízení prostřednictvím aplikace Amazon Alexa. Když povolíte aplikaci Amazon Alexa, společnost Amazon vám bude poskytovat vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů aplikace Amazon Alexa.

 

Tmall Genie

V Číně podporujeme dovednost čistička vzduchu Philips v aplikaci Tmall Genie. Pokud dovednost aktivujete, budete moci ovládat svá zařízení prostřednictvím aplikace Tmall Genie. V tomto případě vám aplikace Tmall Genie bude poskytovat své vlastní služby. Žádáme vás, abyste si přečetli Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů aplikace Tmall Genie.

 

Předávání informací do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, kde máme pobočku nebo ve které angažujeme poskytovatele služeb, přičemž používáním služeb dáváte souhlas s (případným) předáním informací do zemí mimo svou domovskou zemi, kde se mohou uplatňovat jiná pravidla na ochranu osobních údajů než ve vaší zemi. Za určitých okolností mohou mít v těchto zemích přístup k vašim osobním údajům oprávněné soudy, policejní orgány, regulační úřady nebo bezpečnostní složky.

 

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, mohou být vaše osobní údaje předány našim přidruženým společnostem nebo poskytovatelům služeb v zemích mimo EHP, u kterých Evropská komise konstatovala poskytování adekvátní úrovně ochrany osobních údajů podle standardů EHP (kompletní seznam těchto zemí je k dispozici zde). http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pro převod údajů z EHP do zemí, které Evropská komise nepovažuje za adekvátní, jako jsou například Spojené státy, jsme zavedli odpovídající opatření, jako například naše Závazná podniková pravidla pro údaje zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a/nebo standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí za účelem ochrany vašich osobních údajů. Kopii těchto opatření můžete získat na výše uvedeném odkazu nebo o ni požádat zde.

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak je třeba, nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), ke kterým se údaje shromažďují. Kritéria, která používáme k určení délky období uchování údajů, zahrnují: (i) délku období, po které aplikaci a služby využíváte; (ii) zda existuje nějaký právní závazek, který se na nás vztahuje nebo (iii) zda je jejich uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (například s ohledem na platné stavy omezení, sporů nebo regulačních šetření).

Číst víceČíst méně
With whom are Personal Data shared?
Vaše možnosti a práva
Pokud byste chtěli podat žádost o přístup, opravu, vymazání, omezení nebo námitku vůči zpracování osobních údajů, které jste nám již dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli požádat o získání elektronické kopie svých osobních údajů za účelem jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na možnost přenosu dat poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat zde. Na vaši žádost zareagujeme v souladu s platnými zákony.

V žádosti jasně uveďte, ke kterým osobním údajům chcete získat přístup nebo které chcete opravit, vymazat, omezit nebo či u kterých vznést námitku vůči zpracování. Pro vaši ochranu můžeme realizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů souvisejících s vaším účtem, vaší e-mailové adresy nebo jiných informací o účtu, které používáte, abyste nám žádost poslali, a před realizací žádosti možná bude třeba, abychom ověřili vaši identitu. Vaši žádost se pokusíme splnit co nejrychleji v přiměřené době.

 

Tam, kde spoléháme na souhlas se shromažďováním a/nebo zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnou povahu zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.

 

Upozorňujeme, že pokud využijete (některých) svých možností a práv, je možné, že naše služby již nebudete moci, jako celek nebo zčásti, používat.

 

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě právního závazku, kterému podléháme, a to i v případě, že s námi spolupracujete při výkonu některého ze svých práv, považujeme zpracování za zákonné v souladu s článkem 6.1.(c) nařízení (EU) 2016/679.

Číst víceČíst méně
Amazon Alexa
Chráníme vaše osobní údaje

Přistupujeme odpovědně ke své povinnosti chránit údaje, které společnosti Philips svěříte, proti náhodné nebo neoprávněné změně, ztrátě, zneužití, zveřejnění či přístupu. Společnost Philips používá celou řadu technologií zabezpečení, technických a organizačních opatření, aby vaše údaje pomáhala chránit. Pro tento účel zavádíme mimo jiné kontroly přístupu a používáme brány firewall a protokoly zabezpečení.

Číst víceČíst méně
Special information for parents
Zvláštní informace pro rodiče

Přestože služby nejsou orientovány na děti, jak definují platné zákony, zásadou společnosti Philips je jednat v souladu se zákonem, pokud zákon před shromažďováním, používáním nebo zveřejňováním osobních údajů dětí vyžaduje souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. Naším cílem je zajistit potřebné soukromí dětí a důrazně doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby s ohledem na aktivity a zájmy dětí online jednali aktivně.

 

Pokud se rodič nebo zákonný zástupce dozví, že nám dítě poskytlo své osobní údaje bez jeho souhlasu, kontaktujte nás zde. Jestliže se dozvíme, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, smažeme jeho údaje ze svých záznamů.

Číst víceČíst méně
Changes to the privacy notice
Místní specifické informace: Vaše práva na ochranu osobních údajů ve státě California (pouze USA)

Občanský zákoník státu California odstavec 1798.83 povoluje našim zákazníkům, kteří jsou občany státu California, od nás požadovat a získat jednou ročně bezplatně informace týkající se osobních údajů (pokud existují), které jsme v předchozím kalendářním roce předali třetím stranám pro účely přímého marketingu. Tyto případné informace by zahrnovaly seznam kategorií osobních údajů, k jejichž sdílení došlo, a jména a adresy všech třetích stran, s nimiž jsme informace sdíleli v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste občanem státu California a chtěli byste takovouto žádost podat, navštivte naši webovou stránku věnovanou ochraně osobních údajů: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Číst víceČíst méně
Changes to the privacy notice
Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Naše služby se mohou čas od času změnit, aniž bychom vás o tom předem informovali. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo toto oznámení o ochraně osobních údajů čas od času upravit nebo aktualizovat. Při aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme také datum v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Doporučujeme vám nejnovější verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovat.

 

Nové oznámení o ochraně osobních údajů bude platné od zveřejnění. Pokud s revidovaným oznámením nesouhlasíte, měli byste upravit své preference nebo zvážit ukončení používání služeb. Pokud ke službám i po zavedení změn nadále přistupujete nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste byli s revidovaným oznámením o ochraně osobních údajů obeznámeni a souhlasíte s ním.

Číst víceČíst méně
Contact

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo ohledně způsobu, jakým společnost Philips používá vaše osobní údaje, obraťte se na nás (včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů) zde. Máte také právo podat stížnost u dohledového úřadu kompetentního ve vaší zemi nebo oblasti.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nizozemsko